Arhiva autora: millennium

Etape u razvoju čovječanstva prema Jean Gebseru

https://www.institute4learning.com/2020/02/12/the-stages-of-life-according-to-jean-gebser/

(Bilješka: Dao sam si slobodu malo izmijeniti tekst da bude razumljiviji našim čitateljima i u opp. dodati svoje komentare. – Nenad Žimjanski)

Jean Gebser

Jean Gebser (1905-1973) bio je njemački filozof, lingvist, pjesnik i autodidakt koji je napisao Ever-Present Origin , interdisciplinarno istraživanje ljudske i kulturne svijesti prethodnih vremena. Njegova cjelovita perspektiva nije se bavila samim fazama ljudskog života (npr. od rođenja do smrti), već se fokusirala na “strukture” svijesti u razvoju kultura. Međutim, njegov model s pet struktura uklapa se u cjelovitu teoriju razvoja životnog vijeka. Pet struktura u njegovoj teoriji (s mojim tumačenjima za individualni ljudski razvoj) su sljedeća:

 1. Arhaično doba. U ovom dobu čovjek je bio jedno sa prirodom. U smislu ljudskog razvoja ovaj se stupanj može usporediti s djetetovim jedinstvenim i simbiotskim odnosom s majkom. U ovoj fazi ne postoji svijest ili odvojeno jastvo, već potpuna uronjenost u svijet Velike Majke (arhetip koji je opisao jungov psiholog Erich Neumann).

(Op.p.: Čovjek je bio potpuno uronjen u svijet i identificiran s njime.)

 1. Magijsko doba. Čovjek je oslobođen svoje harmonije ili identiteta s cjelinom, a svijest počinje nastajati na način sličan sanjanju. Dijete je u velikoj mjeri vođeno svojim emocionalnim stanjima. U smislu ljudskog razvoja, malo dijete živi u onome što je francuski antropolog Lucien Levy-Bruhl nazvao mističnim sudjelovanjem u svijetu u kojem se našao. Dijete se magijskim sredstvima bori za vlast nad tim nesigurnim svijetom, uključujući značajke poput animizma (npr. stijene su žive), sudjelovanja (npr. „Mjesec me prati gdje god idem“), realizma (npr. riječ „pogodi“ ima snagu ozlijediti) i magijskim obredima spavanja.

(Op.p.: Danas smo svjesni kako riječi mogu povrijediti.)

 1. Mitološko doba. Djetetova svjesnost u nastajanju izražava se kao “junak” (ili ego u nastajanju) u mitskim pričama. Kao dio tog razvoja dijete sve više živi u svijetu jezika i slika, što stvara veću udaljenost između sebe i prirode. Dijete nije toliko kontrolirano svojim emocionalnim stanjima, ali više živi u svojoj mašti i može predstavljati svoja unutarnja emocionalna stanja i vanjske reakcije u svijetu simboličkim sredstvima, uključujući govor, crtanje i druga sredstva predstavljanja.

(Op.p.: Iako neki autori smatraju da su mitovi mrtvi C. G. Jung tvrdi da su mitovi “arhetipovi” podsvijesti. U joga nidri arhetipovi, tj. simboli podsvijesti su sredstvo oslobađanja od napetosti, a u zapadnom hermetizmu arhetipovi su sredstvo istraživanje viših stanja svijesti.

Izvrstan članak o mitovima možete pročitati na stranici Nove akropole:

https://nova-akropola.com/kulture-i-civilizacije/mitologije/moderna-mitologija/

4. Racionalno doba.   U ovoj fazi starije dijete i / ili adolescent doživljava usmjereno ili diskurzivno mišljenje dok se sada pojavljuje kao potpuno funkcionalan ego ili jastvo. Ta struktura je u korelaciji s Piagetovim fazama konkretnog operativnog i formalnog operativnog mišljenja, gdje je um u stanju stvoriti pravila i logiku za racionalno razumijevanje predmeta, događaja i osoba. Svijest u ovoj strukturi potpuno je „budna“.

(Op.p.: Racionalno ili znanstveno doba temelji se na znanosti. Znanost je objektivno, sistematizirano i argumentirano znanje o zakonitostima, činjenicama, pojavama i njihovim vjerojatnim uzrocima. Znanost je krajnost gdje je riječ, nekada moć [magija], a kasnije slika [mit], degradirana na puku formulu. Mišljenje se može simbolizirati trokutom: teza, antiteza i sinteza. Znanost je dovela do materijalizma, tj. potrebe da živimo “bez vrijednosti”. Ne postoji ništa drugo osim materije – atoma. Nakon smrti se naše tijelo raspada i postaje mrtva materija. Ne postoji život nakon smrti.)

5. Integralno doba. U ovoj fazi (koja vjerojatno postoji samo kod nekih odraslih osoba) postoji sposobnost opažanje vremena i prostora kao integrirana cjelina. Umjesto da bude zaključana u fiksnu prošlost, sadašnjost i / ili budućnost, trodimenzionalni svemir ili jastvo je podijeljeno u kategorije, osoba može doživjeti vrijeme, prostor i um u smislu njihovog sveukupnog utjecaja na svoj život i sudbinu , Ovo je faza uvida, integracije, transparentnosti i konkretnosti (npr. manifestacije) prethodnih etapa svijesti.

(Op.p.: U integralnom dobu će doći do povezivanja znanosti i metafizike.)

Gebserova interdisciplinarna perspektiva utjecala je na razvoj integralne psihologije Kena Wilbera (Wilber uključuje nekoliko Gebserovih struktura u svoj kasniji model faza razvoja ljudske svijesti). Gebser je također utjecao na holističke mislioce poput Williama Irwina Thompsona i Georga Feuersteina.

Ravnodnevnica bogova

Izvadak iz knjige: Psihonauti unutrašnjih svetova, Ž. M. Slavinski

Sva hermetička učenja tumače evoluciju ljudskog roda kao neprekidni proces preobražaja svesti. On se odvija u ciklusima. U našoj tradiciji (zapadnoj) govorl se poslednjih stotinak godina o nastupanju Akvarijanske ere, ere Vodenjaka, čije su odlike naglo oslobađanje ljudskog bića, buđenje vekovima umrtvljenih parapsihičkih sposobnosti, nastupanje novih odnosa ljubavi među ljudima, bratstva, tolerancije. Zapadna tradicija za jedinicu računanja vremena uzima znake astrološkog zodijaka. Po njoj je hrišćanska era, čiji je simbol riba, pri kraju. Sa njenim krajem pretapa se početak Akvarijanskog doba. Prelaz jedne ere u drugu Kroli je nazvao ravnodnevnicom bogova. Po njegovoj magijskoj kosmogoniji, tri takva ciklusa ili eona odigrala su se u istorijskom vremenu: eon paganizma, eon paternalističkih religija i treći, koji je počeo sa njim, eon Teleme’ ili Akvarijanska era.

Paganizam je u socijalnom pogledu doba matrijarhata, a u religioznom mnogobožačka doktrina, sa dominacijom kulta Velike Majke (Izida).

Paternalističke religije (judaizam, hrišćanstvo, islam) oličene su u autoritetu oca, kralja, vođe, države. Njihov simbol je Otac (Oziris), a osnovna karakteristika ljudi toga doba je poštovanje autoriteta, poniklog iz straha od kazne i moral izgrađen na potiskivanju prirodnih nagona.

Era Teleme oličena je u Detetu (Horus), slobodnom i dvopolnom. Dečje odlike postaju karakteristike novog vremena, a sloboda ima najveću privlačnu snagu. „Svuda se širi Carstvo Deteta”, kaže Kroli. „Uočite kod ljudi iščezavanje osećanja greha, javljanje stava dečje nevinosti i neodgovornosti, čudne promene seksualnog nagona, detinjasto poverenje u progres, praćeno strahom od katastrofe nalik na noćne more”. Ljudi doba Teleme liče na decu više nego ikada u dugoj evoluciji svoga roda. Sve je izrazitija težnja da ispoljavaju ljubav kao deca — nesputano, bez osećanja krivice, prethodno uporno usađivanog od strane hrišćanske civilizacije.

* Starogrčka reč THELEMA doslovno znači „sredstvo koje daje magijsku moć”, ali je Kroli taj izraz poistovetio sa VOLJOM, u smislu istinske kosmičke volje prikrivene u svakom ljudskom biću.

 

Moć duge kose

Samson i Dalila

Vjerojatno ste gledali film Samson i Dalila. Samson je izgubio moć kada ga je  Dalila opila i odrezala mu kosu.

Nošenje duge kose je prirodno, a rezanje je borba protiv prirode, protiv samog čovjeka. Indijski yogiji vjeruju da kosa prenosi kozmičku energiju, ona omogućuje harmoničan odnos s okolinom.

Kosu bi trebalo nositi lagano preko ramena. Onda se energija kozmosa koja pada na glavu preljeva na tijelo i pomaže nam da imamo više energije. A kada imamo više energije imamo i jači imunitet.

Iz istih razloga su vještice također nosile dugu kosu i često su bile vidarice jer su imale jaku bioenergiju. Duga kosa čini ženu privlačnom i ženstvenom. Žene sa dugom kosom su muškarcima daleko privlačnije nego one sa kratkom kosom.

U Owensovoj monografskoj studiji, nalazimo izjavu o nošenju duge kose: “Ošišan čovjek je kao osušeno drvo, drvo na kome nema lišća”.

Čini se da je među židovima uobičajeno nositi dugu kosu. Svi biblijski proroci su prikazani sa dugom kosom. Mojsije, Solomon, Samson i Isus su također imali dugu kosu.

SAMSON I DALILA – biblijska priča (~1150 pne) o ljubavi i izdaji. Dalila je filistejska (palestinska) ljepotica u koju se prema bibliji zaljubio jevrejski junak Samson koji je posjedovao nadljudsku snagu. Samson je bio nepobjediv, porazio je čitavu filistejsku vojsku, pa su filistejci podmitili Dalilu da zavede Samsona da otkrije tajnu njegove snage. Opasna zavodnica Dalila je nakon ljubavnog čina opila Samsona vinom i navela ga da joj otkrije gdje leži njegova snaga. Povjerio joj je da njegova snaga leži u njegovoj kosi koju nikada nije šišao. Dok je Samson opijen spavao, Dalila mu je odrezala kosu i Samsona je napustila snaga. Filistejci su oslijepili Samsona i pretvorili ga u roba koji je u tamnici okretao mlin, i gdje su mu slali svoje žene, kako bi filistejski narod ojačao .

Kosa mu je u međuvremenu narasla. Za vrijeme velikog praznika, svi ugledni Filistejci okupili su se u jednoj golemoj dvorani. Željni zabave, Filistejci su iz tamnice izveli slijepoga Samsona. Onako slijepog stavili su ga između dva noseća stupa. U tom je trenutku Samson osjetio da mu se snaga vratila. Najprije se pomolio Jahvi i onda je svom snagom upro u stupove. Srušio je kuću na sve prisutne i na sebe samoga. Pripovijest završava rečenicom: Više ih ubi umirući nego što ih pobi za života. O Dalilinoj sudbini se u bibliji ništa dalje ne spominje.
Veliki junak Samson bio je žrtva strasti, a ona koju je volio sračunato ga je i lukavo zavela i, naposljetku, okrutno izdala.

Komentar: Biblijske priče sadrže duboke tajne. Ali bez ključeva nitko ih ne može razumjeti. Židovi vjeruju da postoje četiri razine tumačenja Biblije.

 1. Doslovno tumačenje
 2. Alegorijsko tumačenje
 3. Mistično tumačenje
 4. Osobno iskustvo

Magijske i mistične škole

B.O.T.A.

Builders of the Adytum (B.O.T.A.) (Graditelji Hrama) je moderna mistična škola.

B.O.T.A. je osnovao Paul Foster Case.

Paul Foster Case

Škola je dopisna i traje 25 godina. (2+5=7 broj savršenstva, zanimljivo).
https://www.bota.org/

The list of BOTA course are:
Popis BOTA lekcija su:

7 lessons – Seven Steps – Sedam koraka
11 lessons – Introduction to Tarot – Uvod u Tarot
47 lessons – Tarot Fundamentals – Osnove Tarota
53 lessons – Developing Supersensory Powers (Ann) – Razvoj psihičkih moći
32 lessons – Interpretation of Tarot – Tumačenje Tarota
12 lessons – Master Pattern – Glavni uzorak
40 lessons – Tree of Life – Drvo Života
17 lessons – 32 Paths of Wisdom – 32 Staze mudrosti
12 lessons – Sound and Color – Zvuk i boja
52 lessons – The Great Work – Veliko Djelo
52 lessons – Esoteric Astrology (Ann’s lectures using PFC’s notebooks) – Ezoterična astrologija
52 lessons – Sexual Polarity (Ann) – Seksualni polaritet
78 lessons – Oracle of Tarot (Ann) – Divinacija Tarotom
78 lessons – Vibratory Powers of the Qabalah (Ann) – Kabalističke vibratorne moći
104 lessons – Meditation Ascent on the Tree of Livingness (Ann) – Meditativni uspon po Drvetu Života
68 lessons – Qabalistic Doctrines on Rebirth and Immortality (Ann) – Kabalističko učenje o ponovnom rođenju i besmrtnosti

(Cijelo školovanje traje 25 godina)

A bunch of the early B.O.T.A material is already published thanks to the Ishtar Publishing and the Fraternity of the Hidden Light.
Hrpa ranog B.O.T.A materijala je već objavljena zahvaljujući IshtarPublishingu i Bratstvu skrivene svjetlosti.

The B.O.T.A. lessons of Paul Foster Case are very similiar to the Paul Case’s original School of Ageless Wisdom courses.
B.O.T.A. lekcije od Paul Foster Case-a vrlo su slične izvornim lekcijama Paul Case-ove škole drevne mudrosti.

These were:
Section A The Life Power – Životna Snaga
Section B Seven Steps of Spiritual Unfoldment – Sedam koraka spiritualnog razvoja
Section C Concentration – Koncentracija
Section D Magic ( not found in the current B.O.T.A. course structure ) – Magika (nije pronađeno u B.O.T.A. lekcijama)
Tarot Instruction, Section First – Tarot uputstva, prvi dio
Tarot Instruction, Section Second – Tarot uputstva, drugi dio
Hermetic Alchemy – Hermetička Alkemija


Servant of the Lights (SOL)

https://www.servantsofthelight.org/

Osnivači  ove škole (Nowicki, Butler, Gareth Knight) bili su članovi Društva Unutarnjeg Svjetla koje je osnovala Dion Fortune.

Ritualna magija od Nowicki

Ritualna magija od Nowicki je najbolja knjiga na tu temu. U toj knjizi je četverogodišnji trening sažela u 12 mjeseci.

Zlatna Zora je ritualna magija i vjerojatno je teško napredovati bez dolaska u njihove temple. BOTA, SOL i Društvo unutarnje Svjetlosti su dopisne škole, a praksa je meditativna. SOL ima rituala, ali se daju naučiti iz knjiga.

https://archive.org/ – na ovom sajtu se mogu skinuti mnoge knjige i lekcije.

Potres i pijesak iz pustinje Karakum

Individualna astrologija se bavi analizom horoskopa određenih osoba.

Mundana astrologija se bavi predviđanjem događaja u svijetu: ratova, revolucija, uspona i padova država i vlada, promjena u klimi, bolesti, gladi, ekonomskog prosperiteta, odnosno svih socijalnih pojava, raznih prirodnih katastrofa i ostalih masovnih tragičnih događaja.

Potres u Zagrebu

22.04.2020. u 6:24h kao što znamo dogodio se vrlo razoran potres u Zagrebu. Pluton i Mars su bili u konjunkciji, tj. na istom stupnju. Jupiter je bio veoma blizu. U podznaku je bio Ovan, vladar Marsa. Mars (razaranje) u dodiru sa maleficima (planetama zlotvorima) može izazvati potres ili neko drugo razaranje. Jupiter u Jarcu je u padu, a inače znači ekspanziju, u ovom slučaju sve je jako povećao.

Kao što meteorolozi mogu predvidjeti kakvo će biti vrijeme, tako i seizmolozi mogu, mada ne uvijek, predvidjeti potres. Magma pod zemljom se kreće u određenim smjerovima i diže i spušta. Svi znamo da Mjesec utječe na plimu i oseku, vrlo vjerojatno da utječe i na dizanje i spuštanje magme pod zemljom. Sve planete kruže oko Sunca. Zašto? Pa zbog gravitacije. Moje razmišljanje i uvjerenje je da planete kada se poravnaju prema Zemlji povećaju gravitaciju. U astrologiji se kaže da je Mjesec okidač za događaje. Pa naravno Mjesec je najbliži Zemlji i on još dodatno poveća gravitaciju ovih planeta i nešto se može dogoditi.

Poravnavanje planeta ne mora uvijek biti tako razorno, ali može donijeti promijene u svijetu.

27.3.2020. je Uran bio u konjunkciji sa Mjesecom u Biku.  Saturn (zemlja)  u Vodenjaku, zračni znak, pravi kvadrat (napetost) sa Uranom i Mjesecom pa evo pijeska u zraku. Dana 27.3.2020. doletio je pijesak iz pustinje Karakum. Saturn simbolizira zemlju, ali zemlja u zraku je pijesak. Ja sam pomislio na zrak prije nego što se sve to dogodilo, ali nisam imao ideju što bi se to sa zrakom moglo dogoditi.

Potresa još uvijek ima. Evo čitam:
Jutros, 3. travnja 2020. godine u 9 sati i 58 minuta seizmografi Seizmološke službe zabilježili su slabi potres s epicentrom u Zagrebu nedaleko Markuševca. Magnituda potresa iznosila je 2.3 prema Richteru.
https://www.pmf.unizg.hr/geof/seizmoloska_sluzba/izvjesca_o_potresu?@=1lqid#news_45225

Danas 3.4.2020. Jupiter i Pluton su vrlo blizu točne konjunkcije u Jarcu (zemljani znak). Kao što vidimo dogodio se manji potres.

04.04.2020. će Jupiter i Pluton biti u točnoj konjunkciji u Jarcu u 11. kući pa ćemo vidjeti što će se dogoditi.

Kako napraviti Živu Vodu

Autor: Nenad Žimjanski

Gradska voda iz slavine ima dosta nečistoća. U njoj ima puno kamenca, klora, floura i teških metala. Mnogi ljudi su od vode dobili kamence u bubrezima i pretrpjeli teške bolove.

Možda ste čuli za izraz živa i mrtva voda. Voda ima uvijek isti kemijski sastav, ali voda koja teče u planinskim potocima se na prirodan način kotrlja preko kamenja i obasjana je sunčevom svjetlošću i napunjena je elektricitetom, a ponoći i magnetizmom od Mjeseca. U vodovodnim cijevima voda teče ravno, u tami i često miruje. U javnim vodovodima, na vodocrpilištima postoje klorne stanice, koje s obzirom na kvalitetu vode automatski dodaju određenu količinu klora u vodu. Klor u vodi je sam po sebi štetan, u bilo kojem obliku. Koristi se kao nužno zlo, za dezinfekciju vode, odnosno za ubijanje mikroorganizama u vodi. Nažalost, ne postoji trenutno bolja/jeftinija metoda za održavanje vode čistom u velikim sustavima kao što su javni vodovodi.


Marijan Sklizović komentira na facebooku: U destiliranoj vodi nema ničega. Dugoročno gledano i ona je štetna. Umjesto da unosimo neophodne minerale ova voda ih sve ispere. Kako da dodamo neophodne minerale?

Nenad Žimjanski: Razgovarao sam sa dva biologa što misle o destiliranoj vodi. Biljke nemaju dovoljno minerala koji su potrebni za ljudsko zdravlje. Čini se da je prokuhana voda ipak bolje rješenje.

Velimir Šipoš, biolog – Prokuhana voda – Mi vodu samo prokuhamo. Isparit će klor i odvojit će se kamenac koji će se na-taložiti na dno. U takvoj vodi ostaju minerali i teški metali.


Cijene destilatora za vodu u prodaji kreću se od 950 kn – 1800 kn. S obzirom da sam u mirovini i nemam novaca za kupiti aparat odlučio sam  sam napraviti destilator.

Destilirana voda u trgovinama i benzinskim pumpama nije prava destilirana voda. To je filtrirana deionizirana voda za akumulatore i pegle na paru.

Destiliranu vodu je vrlo jednostavno napraviti sa priborom koji svatko ima kod kuće. Destilirana voda je potpuno čista i zdrava za piće. Neki ljudi ju koriste za peglu na paru, ovlaživače zraka i za zalijevanje biljaka.

Pokazat ću vam nekoliko metoda kako napraviti aparat za destilaciju vode koji su jednako učinkoviti kao i kupovni destilatori.

Metoda broj 1

Ideje sam uzeo sa: https://www.wikihow.com/Make-Distilled-Water

Shema-destilatora

Opis: U lonac natočite do pola vode, na dno stavite metalnu rešetkicu i na vodu stavite da pliva prazna staklena zdjelica. Na lonac stavite naopako poklopac za lonac. Kada vodu kuhate voda se isparava i na poklopcu se kondenzira i s obzirom da je poklopac poluokrugli kapljice vode se slijevaju prema sredini u praznu staklenu zdjelicu. Kada je destilacija gotova zdjelicu pažljivo (jer je vrela) izvadite iz lonca i kada se ohladi spremna je za piće. Struja u noćnoj tarifi je 50% jeftinija pa će vas litra vode koštati oko 2-3 kn.

Ako želite vodu energizirati (Živa Voda) natočite ju u staklenu flašu i stavite ju jedan dan na Sunce ili ju možete ostaviti po noći na mjesečini. Ne možete vodu istovremeno napuniti i sunčevom i mjesečevom energijom, jer jedna drugu neutralizira. Solarna ili lunarna živa voda ima različito djelovanje na zdravlje. Ima više metoda kako energizirati vodu. Vodu možete energizirati pomoću sunčeve i mjesečeve svjetlosti, pomoću magneta ili sa bioenergijom. Dobro je držati vodu u bakrenim posudama. https://bioroot.hr/zasto-je-dobro-piti-vodu-iz-bakrene-boce/

Dobar članak: https://2012-transformacijasvijesti.com/opcenito/voda-zivota-destilirana-voda

 1. U čelični lonac za kuhanje natočite vodu do pola iz slavine.

lonac za kuhanje

2. U lonac na dno stavite metalnu rešetku i na vodu stavite praznu staklenu zdjelicu tako da pliva. Kada voda ispari staklena zdjelica ne smije dodirnuti dno. Zato stavljamo rešetkicu.

Rešetka u loncu

Zdjelica u loncu

3. Sada vodu prokuhajte tako da ishlapi klor, metanol i etanol.

4. Nakon toga na lonac stavite metalni ili stakleni poklopac, ali naopako, tako da se kapi kondenzirane vode na poklopcu slijevaju prema sredini u praznu staklenu zdjelicu.

Poklopac za lonac

5. Na poklopac stavite ventilator 12V iz kompjutera i spojite ga preko 12V ispravljača istosmjerne struje (DC) na struju. On će hladiti poklopac i ubrzati kondenzaciju pare. Ventilatori su veoma jeftini, ali ako nemate ventilator možete na poklopac staviti kockice leda iz frižidera.

Destilator za vodu

6. Uključite štednjak i ako imate gumb od 1-3 stavite ga na 1,5. Nemojte vodu kuhati na jakoj ili srednjoj jačini.

7. Budite u blizini tako da na vrijeme ugasite peć kada je voda isparila. Pažljivo sa krpom izvadite vrelu staklenu zdjelicu iz lonca ili jednostavno ostavite sve da se prvo ohladi. U njoj se sada nalazi čista destilirana voda.

Savjet: ekonomičnije je vodu destilirati kada je noćna tarifa struje. Tada je struja 50% jeftinija. Litra destilirane vode će vas koštati oko 2-3 kn. Mogli bi kupiti solarnu panel ploču i ljeti proizvoditi vlastitu struju.

Lonac za destilaciju

Metoda broj 2

Destilator dvije boce

Ideja je uzeta sa interneta. Slika sve govori. Ja bi jedino koristio bakrenu cjevčicu i hladio bi cjevčicu i bocu sa ventilatorom za računalo. Oni koji su vješti mogu bakrenu cjevčicu namotati u krug tako da je ulaz ozgora i da teče prema dolje u bocu za skupljanje. Na isti način se može i plastična cjevčica namotati. Pazite da je boca u koju skupljate destiliranu vodu desno gore kod grla otvorena da ne bi eksplodiralo. Ako je otvorena ne trebate brinuti.

Bakrena cijev

 

Metoda broj 3

Solar destilator

Na slici se vidi kako solarni destilator radi, ali bi trebalo malo više vještine za napraviti takvu posudu. Donji dio bi bilo lakše napraviti od pečene gline. To nam može svaki keramičar napraviti, a za stakleni poklopac bi mogao poslužiti i poklopac za lonac.

Solarni destilator

Ovo je jednostavna varijanta koju svatko može napraviti za 5 minuta. Metalna ploča je pametna stvar jer će se ona na suncu usijati i do 50%, a možda i više. Da se ne bi tegla rasprsnula od pare (jer nisam isprobao) poklopac samo stavite gore, a nemojte ga zašarafiti. Tako će biti 100% sigurno.

Potrebni materijali: Staklena tegla, poklopac za teglu, čaša i metalna ploča.

Solarni destilator vode

I evo kako sam ja na brzinu napravio solarni destilator vode po gornjem principu. Sunce je slabašno, ali ostavit ću preko noći pa ćemo vidjeti rezultate. Po noći će vanjska posuda vjerojatno biti hladnija od tegle sa vodom pa bi moglo doći do intenzivnog kondenziranja vode. Vidjet ćemo. Poslikat ću rezultate.

Shema kupovnog destilatora

Shema destilatora

A ovako izgleda shema kupovnog destilatora. Gore ventilator hladi bakrenu ili plastičnu cjevčicu. Znači kupovni destilator nije ništa efikasniji od našeg u kućnoj izvedbi.

 

Je li izvorno kršćanski Vatikan bio hram boga Šive?

Vatikan

Sve religije su jedno i izvedene su iz vedske Sanatane Dharme. Poznati povjesničar P.N. Oak tvrdio je da riječ Vatikan potječe od sanskrtske riječi “Vatika”, te da “kršćanstvo” dolazi od sanskrtskih riječi “Krishna-neeti”, (“etičnost Krišne” ili ” put Krišne”), i da je “Abraham” nastao od sanskrtske riječi “Brahma”. Dalje tvrdi da su i kršćanstvo i islam nastali kao iskrivljenje vedskog vjerovanja.

(Komentar Nenad Žimjanski: Kada netko kaže “iskrivljenje” onda to čitatelja navodi na zaključak da je jedino vedsko učenje ispravno. Takvi komentari vode u fanatizam. Inicirani koji poznaju suštinu svakog učenja mogu religijsko učenje prilagoditi vremenu i okruženju a da se ne izgubi suština. Duhovno učenje se mijenja u skladu sa razvojem čovječanstva. U budućnosti će nastati Univerzalna Religija (spoj znanosti i metafizike) koja će zamijeniti sve dosadašnje religije.

Na internetu sam pronašao dvije univerzalne religije: bahai https://www.bahai.org/ i Universal Life Church https://www.themonastery.org/ . Čini mi se da bahai ima previše islamskih elemenata, a to onda nije univerzalno, a Universal Life Church su pomiješali sve i svašta. Članovi pripadnici raznih kultova (taoisti, hinduisti, pagani, wicce …) rade rituale koji im se sviđaju. Mi to zovemo bosanski lonac, kada je sve živo pomiješano. To nije dobro i nije univerzalno.

U https://hr.wikipedia.org/wiki/Religijska_geografija je dano slijedeće objašnjenje: “U religijskoj geografiji postoje dvije vrste religija: univerzalna religija i etnička religija. Univerzalna religija tip je religije koji se pokušava obratiti čitavom svijetu, svim vrstama ljudi. Tri glavne univerzalne religije jesu kršćanstvo, islam i budizam. Etnička religija tip je religije koji se obraća jednoj grupi ljudi, jednoj državi, jednoj kulturi (npr. judaizam i zoroastrizam).” Riječ “katolik” dolazi od grčke riječi “καθολικός”, a značenje je univerzalan, sveopći.

Ja pod Univerzalnom religijom podrazumijevam još veću univerzalnost. Recimo budizam je najbliži ideji Univerzalne religije, ali kršćanstvo ima svoj glavni lik Krista, a budisti Budu. Peti element Duh je sveprožimajuća svijest, ljubav i tako bi mogli izbjeći personifikaciju koja uvijek ima poveznicu sa nekom dosadašnjom religijom.  Više o Univerzalnoj religiji možete pročitati na mojoj stranici: http://drustvo-millennium.hr/tag/univerzalna-religija/)

Vatikanska crkva je oblikovana kao Shiva Linga

Usporedite dvije slike u nastavku i možete vidjeti upečatljivu sličnost oblika shiva linge i vatikanskih crkvenih spojeva. Nadalje, ako pogledamo bliže, čak vidimo savršenu tripundru i bindu koji su ugrađeni u njihov dizajn.

Vatikan

Obelisk u Vatikanu

(Komentar Nenad Žimjanski: Vatikan u sredini kružnog dijela ima obelisk što je zaista vrlo slično Šiva lingamu. Obelisk je simbol Sunca, a jedan mason mi je rekao da obelisk predstavlja zraku Sunca. Još puno tajni je skriveno u ovim simbolima, ali onaj tko traži naći će.)

Na sljedećim slikama usporedimo tripundru (tri crte koje je Lord Shiva nosio kao tilak).

Vatikan

(Komentar Nenad Žimjanski: Mistici će u ovom velikom krugu, na slici lijevo, prepoznati simbol Duha. To je sveprožimajući Duh, prapočelo svih stvari, Duh Sveti, Sanctus Spiritus. Duh Sveti je također simboliziran golubicom. Golubovi su ptice blage čudi i zato su simbol mira. Vrlo nježno iskazuju ljubav pa su stoga i simbol ljubavi. Golubovi su ptice koje lete pa su stoga također simbol zraka i sveprožimajućeg duha. Sjetite se da je Nikola Tesla jako volio golubove.

U Starom zavjetu, Postanak, piše: Jahve Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša. – Postanak 2,7.

Probajte jednu vježbu: Sjednite se udobno na stolicu ili fotelju, zatvorite oči i opustite se. Smirite misli, osjećaje i tijelo. Kada ste se smirili promatrajte kako dah ulazi i izlazi kroz nosnice. Osjećajte strujanje zraka u nosnicama. Primijetit ćete kako ova vježba daje vrlo duboki mir. Eto ovo je vrlo jednostavna vježba kako osjetiti Božju prisutnost. Prakticirajte ju oko 15-30 minuta. Ako bolujete od duševnih bolesti konzultirajte se sa liječnikom da li smijete raditi ovu vježbu.

Tilak

(Komentar Nenad Žimjanski: Na lijevoj slici ja bi četiri pravokutnika protumačio kao 4 alkemijska elementa: vatra, voda, zrak i zemlja. Ali tu možemo vidjeti i tri vodoravne linije koje su slične tilaku /3 bijele crte/ kojeg nose Hindu šaivisti na čelu. Kružić u sredini četiri pravokutnika je duh, a na tilaku je to crvena točka. Sve ima smisla.)

Vatikan

Sama riječ “Vatikan” potječe od sanskrtske riječi Vatika ili Vatica, što znači vedska kulturna ili vjerska središta. Na sanskrtu riječ Vatika koristi se za opisivanje mjesta, kao što su Ananda-Vatika, Ashrama-Vatika, Yagna-Vatika itd. Takve riječi i otkrića dokazuju da je Vatikan bio hinduističko (vedsko) vjersko središte prije nego što je njegova vlast bila prisiljena prihvatiti kršćanstvo od 1. st. pr. Također, prema nekim izvješćima, pronađena je Shiva linga tijekom iskopavanja i čuva se za prikaz u Gregorijanskom etruščanskom muzeju u Rimu (detalji dolje). Hindustan je doista bio Virat.

(Komentar Nenad Žimjanski:  Među laicima postoji uvjerenje da su ljudi štovali Sunce kao planetu. U pravom smislu Sunce je simbol Duha, a koji je sveprožimajuća svijest ili Bog. Duhovno svjetlo ima svoju analogiju sa fizičkim svijetom i ciklusima u svemiru pa je logično da su svetkovine postavljene na određene datume.

Možete zapaziti da Bazilika Svetog Petra ima oblik ključa i ključanice.)

(Preuzeto sa: https://bs.wikipedia.org/wiki/Mitraizam

Mitraizam je naziv za religiju, odnosno kult indoiranskog božanstva Mitre koji je uživao veliku popularnost na teritoriji Rimskog Carstva od 1. do 3. vijeka.

Povijest

Bog Mitra je poštovan u različitim dijelovima svijeta i u veoma širokom vremenskom rasponu. Poznat je prije svega u hinduističkoj, zatim perzijskoj, helenističkoj i rimskoj civilizaciji. U Indiji je poštovan kao Sunčevo božanstvo i usko se vezuje uz Varunu, boga voda i kaznitelja krivaca. Ova dva boga se zajedno prikazuju kao zaštitnici ugovora i zakletve koja se polaže na vodu. U Avesti je Mitra združen i sa Ahura Mazdom, vrhovnim bogom, sa Suncem koje je „njegovo oko“ i sa bikom, simbolom snage. Ekspanzijom Perzijanaca Mitrin kult se proširio u Babilon, povezao sa kultom sunčanog boga Šamaša. U Maloj Aziji Mitra postaje vrlo popularno božanstvo, pa se slavi praznik “Mitrahana” i stvaraju se njegovi misteriji. Mitrin kult, dalje se širi u Grčku, a nakon Pompejeve pobjede nad pontskim kraljem Mitridatom 66. god. p.n.e., prodire među rimske vojnike, koji ovaj kult prenose širom rimske imperije. Mitrin kult se na ovaj način prenio širom Zapada i pronađeni su mnogi hramovi na teritoriji od Welsa, uz Rajnu i Dunav, pa sve do Aleksandrije. Poklonici Mitre, kome je dana titula „nepobjedivo Sunce“ postaju i pojedini carevi, među kojima će biti i mladi Konstantin.

Car Teodosije I je godine 391. proglasio mitraizam zabranjenom religijom, zajedno sa svim paganskim religijama i proglasio kršćanstvo jedinom dozvoljenom religijom, a ovaj kult se održao sve do 5. stoljeća u perifernim dijelovima carstva. Postoje naznake da se nastavak mitraističkog kulta nastavio u bogumilstvu.)

(Komentar Nenad Žimjanski:  Sa zimskim solsticijem koji počinje 25.12. dan počinje biti sve duži, a noć sve kraća. Rimljani su prije pojave kršćanstva štovali Nepobjedivo Sunce koje se rađa 25.12. i vrlo vjerojatno je da je Katolička Crkva ustanovila Božić 25.12. kako bi zamijenila Dan rođenja Nepobjedivog Sunca (Dies Natalis Deus Solis Invicti) kojega je ustanovio car Aurelian 274. godine. To «Nepobjedivo Sunce» se pak smatra jednim od izražaja kulta boga Mitre.

Na web stranici: https://studentski-pastoral.com/index.php/pitajteKapelana/508 piše: Tako primjerice sv. Jeronim govori u jednoj svojoj božićnoj homiliji: «Čak i samo stvorenje daje za pravo našoj propovijedi, kozmos je svjedokom istinitosti naše riječi. Sve do ovoga dana rastu mračni dani, od danas se smanjuje tama… Raste svjetlost, uzmiče noć.» Zaharija u Luka 1,78 također prorokuje o Kristu kao o «Mladom Suncu koje će nas pohoditi s visine». U tom smislu sva stvorenja, pa tako i sunce, ostvaruju svoj na neki način sakramentalni značaj upućujući na svoga Stvoritelja (usp. Rim 1,20).)

Siva Linga u Etruskom muzeju Gregorijana, grad Vatikan (Vatika)

Šiva lingam

Ovaj Šiva Lingam izložen je u etrušćanskom muzeju Gregorijana, u Vatikanu. Ovo je najvažnija etrurska zbirka u Rimu, počevši sa predmetima ranog željeznog doba iz 9. stoljeća prije Krista. Enciklopedija Britannica pod naslovima „Etrurija“ i „Etruščani“ spominje da je između 2. i 7. stoljeća prije Krista sjeverna Italija bila poznata kao Etrurija. Tijekom arheoloških iskopavanja otkriveno je mnoštvo takvih “meteorskih kamenja postavljenih na isklesanim postoljima (Siva Lingas na stalcima)”. Taj je Siva Lingam iskopan iz samog Vatikana. Mnogo više mora ležati pokopano ispod masivnih zidova Vatikana i brojnih podruma.

P.N. Oakove teorije o vedskim korijenima svjetskih religija

P.N. Oak tvrdi da su kršćanstvo i islam derivati ​​hinduizma, te da su katolički Vatikan, Kaaba i Taj Mahal nekada bili hinduistički hramovi Šive. U svojoj knjizi “Neka nestala poglavlja svjetske povijesti” Oak je tvrdio da je u Indiji razvijena prva civilizacija iz koje su proizlašle sve svjetske civilizacije. Na tu je temu napisao je knjige na tri jezika.

Namjera ispravljanju onoga što je vjerovao da su „pristrane i iskrivljene verzije povijesti Indije proizvedene od okupatora i kolonizatora“, Oak je napisao nekoliko knjiga i članaka o indijskoj povijesti i osnovao „Institut za prepisivanje indijske povijesti“ 1964. godine. Prema Oaku, moderni sekularni i marksistički povjesničari izmislili su “idealizirane verzije” prošlosti Indije i iscrpili je iz njenog “vedskog konteksta i sadržaja”.

Oak tvrdi da je kršćanstvo izvorno bila vedska religija koja je slijedila Krišnu i tvrdi da je kršćanstvo izvorno bilo poznato pod imenom Chrisna-nity ili Krišna-neeti (Oak tvrdi da to znači “Put Krišne” ili “Etika Gospoda Krišne”). Ovo što slijedi je uglavnom u skladu s Oakovim drugim teorijama i tvrdnjama da se Vatikan izvorno zvao Vatika i da je Papinstvo izvorno bilo “vedsko svećeništvo” dok Konstantin Veliki oko 312. godine AD nije ubio “vedskog pointifa” i na njegovo mjesto postavio predstavnika male kršćanske sekte. Oak također tvrdi da je “Isus otišao u Indiju u dobi između 13 i 30 godina kako bi naučio Krishna-neeti (kršćanstvo) od mudraca.”

Amen dolazi od Aum

Kad kršćani na kraju svojih himni kažu „Amen“ ili nešto naglašavaju, ono što oni govore je iskvaren oblik „Aum-a“ ili „Om“, što je standardni vedski oblik obraćanja Vrhovnom Biću zvukom.

U Bibliji je rečeno: „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog.“ Ta iskonska božanska riječ, koja je jedno s Bogom, je vedski slog „Aum“. Bog se u stvaranju očituje kao Kozmička Vibracija, koja se izražava kao Kozmički zvuk i Kozmička Svjetlost. Kozmički zvuk ili Aum sinteza je svih zvukova svemira.

(Komentar Nenad Žimjanski:  Legenda kaže da su mudraci napustili Atlantidu prije nego što je potonula. Jedni su se zadržali u Egiptu, a drugi su produžili do Indije, a treći otputovali u Ameriku pa su tako nastale Maje, Asteci i Inke. Možda porijeklo riječi AMEN potječe od egipatskog boga Sunca AMON RA. U vjerovanju drevnih Židova amen je značilo: “To je zaista tako”, a u kršćanstvu ima značenje “Neka tako bude” i izgovaralo se nakon recitiranja himni.)

Izvor: https://www.indiadivine.org/was-the-christian-vatican-originally-a-temple-to-lord-shiva/

BESPLATNE KNJIGE DOWNLOAD

Duhovne knjige

Dragi čitatelji i ljubitelji dobrih knjiga ovo su mjesta gdje možete online čitati ili skinuti knjige duhovnog sadržaja kojima je istekao kopirajt.

Ako ne znate engleski ili neki drugi jezik nema problema. Otvorite stranicu u Chrome pregledniku. On ima alat za prevođenje sa bilo kojeg jezika.

Prijevod web-stranica u Chromeu

Kada naiđete na stranicu napisanu na jeziku koji ne razumijete, Chrome je može prevesti.

Otvorite Chrome na računalu.
Otvorite web-stranicu napisanu na nekom stranom jeziku.
Pri vrhu kliknite Prevedi.
Chrome će prevesti web-stranicu.
Ne funkcionira? Pokušajte osvježiti web-stranicu. Ako i dalje ne funkcionira, kliknite desnom tipkom bilo gdje na stranici. Zatim kliknite Prevedi na [odaberite jezik].

25 SOURCES OF FREE PUBLIC DOMAIN BOOKS
https://ebookfriendly.com/free-public-domain-books-sources/

http://www.gutenberg.org/

https://www.free-ebooks.net/

https://www.sacred-texts.com/

https://archive.org/

Twilit Grotto: Archives of Western Esoterica
http://www.esotericarchives.com/

 

Knjige koje će vas zanimati

A E Waite - Tarot

 

 

A. E Waite The Pictorial Key To The Tarot
https://archive.org/details/A.EWaiteThePictorialKeyToTheTarot/page/n2

Kada otvorite  gornji link spustite stranicu malo niže i kliknite na format koji želite (epub, kindle, pdf) i pospremite knjigu.

 

 

 

 

Tarot-Laurence

 

The Illustrated Key to the Tarot: The Veil of Divination by L. W. De Laurence
https://www.gutenberg.org/ebooks/43548

 

 

 

 

Paramahansa_Yogananda

 

Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda
https://www.gutenberg.org/ebooks/7452

 

 

 

 

 

The Hindu-Yogi Science of Breath by William Walker Atkinson
Izvrsna knjiga. Prevedena je na Hrvatski.
https://www.gutenberg.org/ebooks/13402

The Hindu-Yogi Science of Breath by William Walker Atkinson
Ovo je jedna izvrsna knjiga. Prevedena je kod nas. 
https://www.gutenberg.org/ebooks/13402

Mystic Christianity; Or, The Inner Teachings of the Master by Atkinson
Izvrsna knjiga. Prevedena je na Hrvatski.
https://www.gutenberg.org/ebooks/13143

https://www.sacred-texts.com/eso/cc/index.htm

Cosmic Consciousness
by Richard Maurice Bucke [1901]
https://www.sacred-texts.com/eso/cc/index.htm

 

 

 

Mjesečev kalendar

Vjerovanja da Mjesec neobično utječe na ponašanje i psihu čovjeka zabilježio je 1845. i britanski kroničar Sir William Blackstone. U knjizi “Komentari na zakone Engleske” Blackstone piše o običajima engleskih psihijatara i medicinskog osoblja da pacijente mentalnih ustanova vežu i zatvaraju tijekom punog, ali i mladog Mjeseca, vjerujući da su tada najopasniji za okolinu i sebe. U prilog su im išla i svjedočenja policajaca i vatrogasaca da upravo u vrijeme punog Mjeseca imaju najviše posla, a zatvori su puniji no inače. Mitovi o vukodlacima također su dio praznovjerja vezanih uz Mjesec. Tako su francuski povjesničari zapisali kako je vukodlak, poznatiji kao Zvijer iz Gevaudana, na krvavim  pohodima tijekom svakog punog Mjeseca od 1764. do 1767. godine napao 211 ljudi, ubivši 113. Ipak, Zvijer nikada nije uhvaćena, a sumnja se da je riječ o oboljelom od porfirije, bolesti koja se manifestira pojačanom dlakavošću, deformacijama prstiju i zuba te preosjetljivošću na svjetlost.

Unatoč suvremenim spoznajama o utjecaju Mjeseca na Zemlju, i u 21. stoljeću njegova “mistična” uloga u ljudskoj svijesti ne gubi na važnosti. Tako Wicca, moderna neopaganska religija koja okuplja oko milijun ljudi diljem svijeta, ritualno slavi Esbate, dane Mjesečevih mijena, tijekom kojih kroz tijelo najviše svećenice “prolazi” energija Božice Mjeseca, a ta se božanska energija prenosi na Zemlju. Spomenuti obred naziva se “spuštanje Mjeseca”. Wicca također slavi i mladi Mjesec, koji se smatra idealnim razdobljem za nove početke i regrutaciju novih članova.

 • Mjesec ima četiri glavne faze: Mlađak, Prva četvrt, Uštap te Druga četvrt. Ostale faze odnosno mijene  nazivaju se Mjesečevi srpovi, a to su zapravo faze između glavnih faza.
 • Na vidljivoj strani Mjeseca nalaze se tzv. Mjesečeva mora, a riječ je o rupama skrutnute lave. Mare Tranquillitatis (lat. More tišine) najpoznatije je more na Mjesecu, a Mare Orientalis najveće.

Autor: Marija Leko

Mjesec

Kada Mjesec raste on potiče rast, pa je to vrijeme pogodno za sadnju povrća posebno kada želimo velike listove (kelj, kupus, blitva, i sl.). To vrijeme je dobro i za nove početke kao što je posao, ljubav i sl.

Pun Mjesec

Kada je Mjesec pun čakre (psihički centri) su maksimalno otvorene i to razdoblje je dobro za duhovne eksperimente kao što su vidovitost, telepatija, astralna putovanja i sl. To nema veze sa paganima i vješticama. Mjesec jednako utječe na sve ljude. Oni ljudi koji su senzibilniji i duhovno razvijeniji imat će u to vrijeme snažnija iskustva.

Zadnja četvrt

Kada Mjesec pada dobro je saditi povrće kod kojega želimo imati veliki korijen: mrkva, cikla, krumpir i sl. To vrijeme je dobro za riješit se bolesti, uroka, negativne energije, prekidanje sa drugom osobom ako nas veza više ne usrećuje.

Više informacija možete pronaći na ovoj stranici: 
http://green-wicca.blogspot.com/2013/07/mjesec-i-ezbati.html

Ljudi su se bojali svega što ne razumiju. Tijekom povijesti to je rezultiralo raznim progonima. U stvari su to sve prirodne energije poput elektriciteta, magnetizma, gravitacije i sl. Elektricitet ima plus i minus pol, vještice su to nazivale muška i ženska energija, bog i božica. I u Indiji svako božanstvo ima svoju partnericu. Krišna ima Radu, Šiva ima Šakti, itd.

Takav Bog (govori o Amen Ra) je bio Biće potpuno različito od personifikacija prirodnih sila i bića koja su, zbog nedostatka prikladnijeg imena, bila nazvana “bogovima”.  – EGIPATSKA RELIGIJA, E.A. Volis Badž

Autor: Nenad Žimjanski

Ovo je vrlo praktičan mjesečev kalendar koji možete pospremiti u mobitel.

Mjesečev kalendar

Tečaj Qigonga

Qigong

 

qigong

Društvo za razvoj univerzalne svijesti – DRUŠTVO MILLENNIUM – poziva vas na individualni ili grupni tečaj Qigonga koji se održava u Brezovici blizu Zagreba.

Qigong (izgovara se ći-gong), ponekad nazvan Chi Kung, su drevne Kineske vježbe kultiviranja qi energije kako bi postigli bolje zdravlje i vitalnost pomoću različitih vježbi:

 • Vježbe disanja
 • Stavovi i vježbe u pokretu
 • Meditacija

Vježbe su lagane i mogu ih raditi ljudi sve dobi.

Glavne dobrobiti Qigonga su: pomlađivanje, vitalnost, dobro zdravlje, duševni mir.

Qi (izgovara se “ći”) znači “vitalna životna snaga” ili “bioenergija”.
Gong znači “kultivirati”. Tako Qigong znači kultivirati vitalnu snagu.

Qigong praktikanti vjeruju da ova vitalna snaga prodire i prožima sve u svemiru. Grci je zovu “pneuma”, Indijci “prana”, Japanci “ki”, a zapad “bioenergija”.

Cilj učenja Qigonga je razviti sposobnost upravljanja Qi energijom kako bi poboljšali zdravlje, spriječili bolesti i povećali dugovječnost.

Vježbati se može u grupi ili individualno.

Prijave na telefon: 091 622 44 64

OTKRIJTE SVOJU BUDUĆNOST

budućnost

U značaj čovjekovog imena vjerovale su brojne drevne kulture, a i danas roditelji biraju imena za svoju djecu prema pozitivnim osjećajima ili sjećanjima koje imaju vezano za to ime.

Alternativci smatraju da niko ne nosi svoje ime slučajno, već da je ono ima jedan od bitnih utjecaja na karakter čovjeka koji se u značajnoj mjeri razvija tokom odrastanja. Otkrijte što o vama govori prvo slovo vašeg imena:

A: Simbolizira snažnog individualca koji voli živjeti po svojim pravilima. Jako je energičan i ima hrabrosti boriti se za svoje ciljeve. U ljubavnom životu ih često prate problemi, pa prođu kroz više ozbiljnih veza, a sve u potrazi za nekim tko će ih podržavati u njihovim ciljevima.

B: Ako je početno slovo vašeg imena B, tada su velike šanse da ste vi vrlo temperamentni i drugi vas vide kao velikog emotivca. Sposobni ste žrtvovati se za druge, a često to činite na vlastitu štetu.

C/Ć/Č: Ovo početno slovo imena simbolizira pojedinca koji je vrckav, pouzdan i osjećajan. Budući da su vrlo racionalni, odlični su obiteljski tipovi kojima je ta zajednica najvažnija odrednica i stvar u životu. No stane li im netko na žulj postaju osvetoljubivi, pa čak i opaki.

D/DŽ/Đ: Drže do svoje riječi, a iako imaju puno poznanika, tek rijetkima dopuštaju da im se približe toliko da bi ih mogli povrijediti. Vrlo su karizmatični, imaju puno energije i mnogi ih žele u svojoj blizini.

E: Vrlo su sposobni sa svojim rukama, vole biti kreativni i izrađivati sitnice ili naprosto popravljati stvari. U ljubavi traže pažnju i podršku. Za voljenu osobu učinit će sve.

F: Ovo početno slovo imena skriva velikog optimista, životnog veseljaka i nekog tko je u svim nedaćama sposoban vidjeti dobru stranu te se orijentirati na budućnost. Mnogi od njih su profesionalni zabavljači – bilo da su komičari ili umjetnici. U ljubavi su oprezni.

G: Živciraju ih površni ljudi i stvari, poprilično su duhovni i u potrazi za smislom svog života. Obično su vrlo uredni, a u ljudskim odnosima lakovjerni – zbog čega znaju biti razočarani. Imaju velika, a ponekad i prevelika očekivanja od drugih.

H: Ovo početno slovo imena simbolizira kreativnu moć. Ljudi koji ga nose su visoko motivirani, vole držati stvari pod kontrolom i perfekcionisti su. Ljubavni odnosi im često stoje na putu profesionalnih uspjeha, jer crpe njihovu energiju.

I: Dobronamjerni su i vole da sve stvari imaju neki svoj red, a nerviraju ih ljudi koji ga ne poštuju. Imaju istančan ukus i stil, vole novotarije te učenje novih stvari. U odnosima su poprilično beskompromisni – ili im se netko sviđa i odgovara im, ili s njime uopće ne žele imati posla.

J: Ovo početno slovo imena simbolizira gotovo okrutnu ambiciju i čovjeka kojeg ništa neće spriječiti da dobije ono što želi. Iskreni su i izravni, zbog čega imaju puno neprijatelja. Vrlo su duhoviti, najčešće ironični, a u životu im je vrlo važno da nađu stabilnog partnera koji im pruža dovoljno pažnje kako bi bili smireni i sretni.

K: Ovo početno slovo imena predstavlja ekstreme i njegovi vlasnici kroz život “prođu“ nekoliko uloga – od buntovnika, poslovnjaka, zavodnika, obiteljskog čovjeka… Vrlo su snažni i emocionalni pojedinci koji vole biti u centru pozornosti.

L/LJ: Ovo početno slovo imena simbolizira ljude koji su vrlo energetični i karizmatični. Obožavaju putovati, širiti svoje horizonte, skakati iz veze u vezu i mijenjati poslove. To čine s lakoćom i bez previše emocija, no tek u starijoj dobi pronalaze svoj mir u okvirima koji sami postave.

M: Simbolizira ljude koji su hrabri, inteligentni i marljivi u poslu. Osim toga, vrlo su odani prijatelji koji su odlični u davanju savjeta drugima. Ipak, imaju skrivenu manipulatorsku crtu zahvaljujući kojoj na fin način mogu dobiti ono što žele od drugih.

N/NJ: Odlični su u komunikaciji, no zbog svoje kreativnosti i vizije često ih drugi doživljavaju kao ekscentrike. Vole analizirati tuđe ponašanje i tražiti skrivena značenja, a u ljubavi su često nepovjerljivi nakon što im je jednom bilo slomljeno srce.

O: Ovo početno slovo imena simbolizira mudrost i obrazovanje. Imaju visoka moralna načela kojih se drže, a svoju srodnu dušu obično sreću u mlađim godinama života. Zbog svojih stavova koje zdušno brane lako ulaze u sukobe s drugima, no bez obzira na to većina ih ljudi izuzetno poštuje.

P: Ljudi s ovim početnim slovom obično su vrlo bistri i puni talenata. Već u mlađoj dobi pokazuju da su zreliji od svojih vršnjaka. Vole se dobro zabavljati, no znaju i pretjerano dramatizirati, zbog čega bi ih njihovi bližnji mogli opisati kao “teške“.

R: Ovo početno slovo imena nose ljude koji su obično izuzetno odani, puni suosjećanja. Ipak, to će činiti samo s bliskim ljudima, dok će prema ostalima držati distancu. Nisu pretjerano društveni, a najviše cijene svoj mir. U profesionalnom smislu obožavaju izazove, proračunati su i imaju velike ambicije.

S/Š Oni vole glamur, lijepe stvari, izlaske i biti u centru pažnje. Mnogi od njih završe kao političari, glumci, modeli ili pjevači. Materijalne stvari im znače puno, u smislu da ih doživljavaju kao faktor sigurnosti i dokaz uspjeha.

T: Ljudi čije ime krasi ovo početno slovo opisuje hiperaktivan karakter. Oni su uvijek zaposleni i u nekim mislima, a ponekad su toliko zauzeti da teško održavaju ljubavne i prijateljske odnose. Uspjeh u poslu im je najvažniji, kao i obitelj.

U: Vole osjećaj pritiska koji ih tjera naprijed. Ne vole biti sami i uvijek traže društvo, a u ljubavi su izuzetno odani partneri koji se ponekad i previše posvećuju vezi.

V: Kako su vrlo snalažljivi, oni u životu lako nalaze nove ciljeve, projekte i planove kojima se posvećuju, a za razliku od drugih, rijetko odustaju. Znaju biti pasivni ako im nešto nije po volji, a veliki su ljubitelji tračanja – to im je omiljen hobi. U ljubavi mogu biti posesivni i ljubomorni, no uvijek su strastveni.

Z/Ž: Ljudi čije ime započinje ovim slovom su puni povjerenja u druge ljude i okružuju se prijateljima po svom odabiru. U društvu su pokretači i inicijator većine aktivnosti i druženja. Vole biti u ulozi savjetnika drugima, no rijetko će sami zatražiti savjet, već će se u trenucima briga povući u sebe.

(Cool.hr)