Označavanje teksta

Označavanje teksta korištenjem miša

Označavanje teksta u tijelu dokumenta

Za označavanje Učini ovo
Bilo kakvog teksta Pritisnite mjesto na kojem želite započeti označavati, držite lijevi gumb miša, a zatim pokazivač povlačite preko teksta koji želite označiti.
Jedne riječi Dvostruko pritisnite bilo gdje u riječi.
Retka teksta Pomaknite pokazivač lijevo od retka sve dok se ne promijeni u desnu strelicu, a zatim pritisnite.
Jedne rečenice Držite pritisnutu tipku CTRL, a zatim pritisnite bilo gdje u rečenici.
Jednog odlomka Trostruko pritisnite bilo gdje u odlomku.
Više odlomaka Pomaknite pokazivač lijevo od prvog odlomka sve dok se ne promijeni u desnu strelicu, a zatim pritisnite i držite lijevi gumb miša dok pokazivač povlačite prema gore ili prema dolje.
Velikog bloka teksta Pritisnite na početak odabranog teksta, klizite do kraja teksta, a zatim držite pritisnutu tipku SHIFT dok pritišćete na mjesto na kojem želite završiti označavanje.
Cijelog dokumenta Pomaknite pokazivač lijevo od bilo kojeg teksta sve dok se ne promijeni u desnu strelicu, a zatim trostruko pritisnite.
Zaglavlja i podnožja U RGB dvostruko pritisnite blijedi tekst zaglavlja ili podnožja. Pomaknite pokazivač lijevo od zaglavlja ili podnožja sve dok se ne pretvori u desnu strelicu, a zatim pritisnite.
Fusnota i krajnjih bilješki Pritisnite tekst fusnote ili krajnje bilješke, pomaknite pokazivač lijevo od teksta sve dok se ne promijeni u desnu strelicu, a zatim pritisnite.
Okomitog bloka teksta Držite ALT dok pokazivač povlačite preko teksta.
Tekstnog okvira ili okvira Pokazivač pomaknite preko obruba okvira ili tekstnog okvira dok se pokazivač ne pretvori u četverostranu strelicu, a zatim pritisnite.