STAZA SVETOSTI I STAZA SAVRŠENSTVA

Sa hermetičke točke gledišta postoje samo dva puta, put ka “svetosti” i put ka “savršenstvu”. Ovdje ćemo pokušati opisati razliku između savršenog inicijata i sveca.

Saint Germain, jedan od savršenih kozmičkih majstora

Savršeno ljudsko biće je ovladalo svim univerzalnim zakonima, kako u mikrokozmosu, tako i u makrokozmosu. Kada to postigne mi ga zovemo Adept. Adept je titula za nekoga tko je postigao savršenstvo. On posjeduje sveznanje i svemoć. Naravno savršenstvo nije lako postići i za to je potrebno dostići duhovnu zrelost i potrebno je više inkarnacija. Put je dug i težak.

Ramana Maharshi, Aurobindo i Paramahansa Yogananda

S druge strane svetac je zainteresiran samo za svoj religijski sustav kojem pripada, te slijedi njegove dogme i pravila. Osobe koje streme  ka svetosti obično zanemaruju tijelo i materijalni svijet smatrajući oboje za maju, iluziju. Oni ostvaruju samo one kvalitete koje su si postavili kao ciljeve, kao što su ljubav, milost, dobrota itd. Oni na duhovnost gledaju iz svojeg kuta gledanja i nisu u stanju pojmiti univerzalne zakone.

Sveta Tereza, kršćanska svetica.

Pravi svetac se povlači u usamljenost, a neki prihvaćaju učenike. Osim u rijetkim slučajevima, to im postaje prepreka u uzdizanju. Neki od njih rado prihvaćaju da budu poštovani, slavljeni i obožavani.

Oni koji idu putem savršenstva neće bježati u usamljenost, već će živjeti normalan svakodnevni život bez privlačenja pažnje svoje okoline. On neće ni najmanje pokazati svojoj okolini stanje svoje zrelosti i savršenstva.

Postoji velika razlika u ponašanju sveca i savršene osobe. Svetac čim postigne svoj cilj gubi svoju individualnost, dok to nije slučaj sa savršenim ljudskim bićem. Kod savršene osobe nije riječ o njegovom vanjskom egu, već se njegova individualnost manifestira kao inkarnirani Bog.

Lucis