Arhiva oznaka: sedam kozmičkih zakona

Sedam principa Hermesove filozofije

Sedam Hermetičkih principa su skraćeni prikaz principa opisanih u knjizi Kybalion, a priredila su ih tri Inicijata po nekim tvrdnjama Paul Foster Case, Michael Whitty & Charles Atkins poznat još kao Ramačaraka.

“Sedam je Principa Istine; onaj koji ovo zna, razumjevši, posjeduje Magijski Ključ pred čijim se dodirom sva Vrata Hrama otvaraju.” – Kybalion

Sedam hermetičkih principa (sedam Kozmičkih Zakona), na kojima je zasnovana cjelokupna hermetička filozofija, su kako slijedi:

I. Princip Duha ili Uma: Sve je Duh, Univerzum je Um, duh. Ovaj princip sadrži u sebi istinu da je Univerzum duh, tj. da je cijeli svijet samo mentalna tvorevina svega, predmet koji podliježe zakonima stvorenih stvari, da univerzum postoji u duhu svega i da u tom duhu mi živimo, radimo i da smo sve mi sami.

II. Princip Suglasja (Korespodencije ili Analogije): Razumijevanje ovog principa omogucuje razumijevanje stvari i rješenje mnogih problema, prirodnih tajni, kao i mnogih osobnih paradoksa. Ako primijenimo na svijet u kojem živimo sve one principe o kojima do sada ništa nismo znali, postat cemo sposobni da razumijemo mnogo više, nego što smo to bili u ranijem stanju. (- zakon korespodencije: The Essential Golden Dawn – Cicero 80 i 81. str. KAKO JE GORE, TAKO JE DOLJE. ili Kako na nebu, tako i na Zemlji.) (Korespodencija ili analogija znači suglasje, podudarnost, sličnost između dvije stvari.)

III. Princip Vibracija (Titraja): Sve se krece, sve vibrira. Onaj tko ovo dobro razumije sposoban je da kontrolira svoje vlastite mentalne vibracije, a isto tako i drugih. Onaj tko je razumio princip vibracije naoružao se je žezlom moci, rekao je jedan stari pisac.

IV. Princip polariteta (Dualiteta): Sve je dvostruko. Svaka stvar ima polove, svaka stvar ima dva ekstrema, lice i nalicje, krajnosti se dodiruju. Ovaj princip nam objašnjava da u svakoj stvari ima dva pola, dva suprotna aspekta, dva kontrasta koji su u stvari samo krajnost JEDNOG TE ISTOG predmeta izmedu kojih stoje RAZLICITI STUPNJEVI. Toplo i hladno, mada dvije suprotnosti, jesu u stvari samo jedna te ista stvar koja se razlikuje samo u stupnju i nemoguce je otkriti gdje završava toplo i pocinje hladno. Isti je slucaj i kod svijetlosti i mraka, bijelog i crnog, ljubavi i mržnje. Ovi suprotni osjecaji su samo gradacija jednog te istog osjecaja. Razumijevanje ovog principa pomaže da se modificira svoj osobni polaritet kako i polaritet drugih. (Npr. sjeverni i južni pol na magnetu.)

V. Princip Ritma: Sve prolazi. Sve stvari imaju svoje trajanje; sve se razvija, a zatim pada. Sat pokazuje vrijeme svemu. Kazaljka sata hoda jednakim koracima. Ritam se svuda manifestira u svim stvarima. Svaki je pokret odreden. Postoji akcija i reakcija, maksimum i minimum. Po ritmu ide sunce, svjetovi i ljudi. I materija podliježe istim zakonima duha i energije. Hermetisti ne mogu anulirati ovaj princip, niti zadržati hod ritma.

VI. Princip Uzroka i Posljedice (Karma): Svaki uzrok ima svoju posljedicu. Nema posljedice bez svojeg uzroka. Sve se dešava u skladu sa zakonom. Sreca je samo ime dana uzrocima koje požanjemo. Ima bezbroj uzroka, ali ništa ne može maknuti zakonu. Hermetisti znaju nacine da se do izvjesnog stupnja uzdignu iznad svijeta obicnog uzroka i posljedice. Oni se služe principima, umjesto da budu njihovo orude. Razmišljajte o ovome i vrijeme nece biti izgubljeno.

VII. Princip Spola: Postoji jedan spol u svim stvarima. Sve ima svoj muški i ženski spol. Spol se manifestira u svim stvarima, u svim svjetovima. Spol postoji u svemu, na svim planovima, bilo fizickom, astralnom ili mentalnom. Ni jedno stvorenje nije bez njega. Ova istina sadrži u sebi rješenje jednog velikog broja tajni života. NEKA RAZUMIJE ONAJ TKO MOŽE. Za one koji su cisti SVE JE CISTO. Za one koji su loši, sve je loše.

DA IZMJENIMO stanje svog duha u sebi, treba da izmijenimo vibracije; treba da stavimo u djelovanje princip polariteta i da kontroliramo svoju misao na suprotnu od one koju hocemo uništiti u sebi. RITAM se može neutralizirati pravilnom primjenom polarizacije.