GNOSTIČKA KABALA – Samael Aun Weor

TREĆE (3) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „GNOSTIČKA KABALA“ – Samael Aun Weor

Radosna sam i presrećna što mi je dozvoljeno, što mogu ovu doktrinu i isprobavati, eksperimentisati uživo, kroz praktičan rad, uživati u svemu, u svojim ličnim iskustvima. Alhemija nam je svima dostupna, ako imamo razumevanje njenih principa i znanje, zašto nam se sta dešava..:)

Učenja koja sadrži ova brošura u potpunosti su izvodi iz izgovorenih i napisanih dela dr Samaela Aun Weora, savremenog antropologa i filozofa, koji je umeo da sakupi i otkrije najdragocenija blaga Univerzalne Mudrosti.
„Gnostički antropolozi, umesto da se skeptički smeju pred reprezentacijama Bogova i Boginja raznih Panteona, na kolenima se klanjaju ovim Božanstvima, jer u ovima prepoznavaju stvaralačke Elohime Univerzuma.“ – Samael Aun Weor

UZDIZANJE PO RAZNIM SEFIROTIMA ili SVETOVI U PROSTORU

„Kabala se gubi u noći vekova, u onim vremenima bremenitosti Univerzuma u utrobi Maha Kundalini, Velike Majke. Kabala je Nauka Brojeva. Univerzum je stvoren Zakonom Broja, Mera i Težina; Matematika formira Univerzum, Brojevi su živi entiteti. Teozofi govore o Planovima i Potplanovima, a ovi su Deset Sefirota: Deset Emanacija Eternalne Majke Prostor, Deset Talasa koji služe Velikoj Majci kao fundament. Sedam Planeta Sunčevog sistema jesu sedam sefirota i „Trijedan“ (tri u jednom) Duhovnog Sunca jeste Sefirotska Kruna. Ovi Sefiroti žive i trepere unutar naše Svesti i treba da naučimo da sa njima rukujemo i da ih kombinujemo u sjajnom laboratorijumu našeg Unutrašnjeg Univerzuma. Neko se može pretvoriti u Čoveka, zahvaljujući Sefirotima; postoje takođe, Sefiroti: na isti način kao što postoje pozitivni joni, postoje negativni joni. Potrebno je da realizujemo ovih Deset Sefirota, jer su oni ovde sa nama. Jednom realizovani ovih Deset Sefirota u individui, transformišu je u Autorealizovanog čoveka. Deset Sefirota izgledaju kao umetnuto drago kamenje, to je nešto predivno.” – Samael Aun Weor – Tarot i Kabala

Orijentalna Teozofija, isto kao i razne pseudo-ezoterične i pseudo-okultne škole, govore nam o „supraosetljivim planovima“. Neosporivo, termin „planovi“ (ili ravni) izgleda, sigurno, malo konfuzan, sugeriše pogrešnu ideju ravni nad ravnima, u vidu lestvice. Zbog ove stvari, upravo zato, na našoj listi gnostičkih termina, otvoreno smo odlučili da ne koristimo ovaj termin; mi više volimo da govorimo o „regionima“ (oblastima) ili „svetovima“ situiranim u raznim dimenzijama Prirode i Kosmosa. Na ovaj način, saznanje postaje bolje shvatljivo, jasnije. Trodimenzionalni Euklidov FIZIČKI SVET nije sve; iznad i ispod postoje i drugi regioni Univerzuma. Nesporno je da iznad trodimenzionalne Euklidove oblasti imamo više dimenzije i nema sumnje da ispod trodimenzionalne oblasti postoje prirodne infradimenzije, dobro smeštene unutar planetarnog organizma na kom živimo. Ako pažljivo ispitamo Fizički svet koji nas okružuje, videćemo mnoštvo pojava mehaničke vrste: bioelektrične, fiziološke, metaboličke, katalitičke, hemijske, toplotne itd, koje treba da imaju, bez imalo sumnje, neku osnovu ili fundament. Bilo bi potpuno apsurdno, na primer, da pretpostavimo da neki živi organizam, sastavljen isključivo od hemijsko-fizičkih molekula ima kapacitete da govori, misli, oseća i dejstvuje. Ako bi to tako bilo, mogli bismo konstruisati slične organizme. Mogli biste prigovoriti rečima „roboti čine čuda“. Ni u kom slučaju mi ovo ne poričemo, ali, evidentno, nijedan robot ne bi mogao osnovati neku, na primer, filozofsku školu, nijedan robot ne bi bio sposoban napisati neko ezoteričko transcendentalno delo. Voleo bih znati koji je to robot koji bi mogao napisati takvo predivno delo kao što je „Tajna Doktrina“ Jelene Petrovne Blavatski. Dakle, roboti dejstvuju, da, ali ograničeno; oni funkcionišu u skladu sa mehaničkim granicama, ne bi mogli funkcionisati preko njih samih ili da prevaziđu njihove granice koje su im bile utvrđene. Do sada nisam sreo čak ni jednog „Frankenštajna“ koji bi mogao oponašati ljudsko biće (tako nešto ne postoji). Sve ovo nas poziva da potpuno jasno shvatimo da Euklidov trodimenzionalni Fizički svet nije sve…

Neoborivo, hemijsko-fizička oblast ima potrebe za jednim „nexus-formativus”, bazom na kojoj može funkcionisati. Ako ispitamo bilo koji organizam, videćemo da poseduje procese asimilacije, eliminacije, reprodukcije, percepcije, senzacije, toplote itd. Ovo nam na jasan način pokazuje da onostrano isključivo hemijskim molekulima postoje strukture, osnove koje zvanična nauka ne poznaje. Neosporno, znamo da su sve hemijsko-fizičke pojave podržavane od Vitalnog tela planete Zemlje.

Dakle, ETERIČKI SVET ili VITALNI jeste Četvrta koordinata, Četvrta vertikala Fizičkog sveta, tzv. Četvrta dimenzija. Eterički svet je, mogli bi reći, tetradimenzionalna zona ove planete na kojoj živimo i krećemo se. Ali ako Zemlja ima svoju dvojnost, tačnu svoju dvostrukost, svoj PRINCIP ŽIVOTA, svoje Vitalno telo, ljudski organizam, kao i svaki drugi životinjski organizam, imaće, isto tako, svoje Vitalno telo. Treba da znamo da je ovo zadnje konstituisano iz četiri vrste Etera:
a) HEMIJSKI ETER
b) ŽIVOTNI ETER
c) SVETLOSNI ETER
d) REFLEKTORNI ETER
Prvi, Hemijski Eter, to je onaj koji je u relaciji sa svim bio-organskim procesima, procesima za asimilaciju i organsku eliminaciju. Drugi, Životni Eter, služi kao sredstvo za sile koje su zadužene za reproduktivne procese rasa. Treći, Svetlosni Eter, to je taj koji dozvoljava svim organizmima spoljašnje senzorijalne percepcije, kao i one ekstrasenzorijalne. I četvrti vitalni princip, Reflektorni Eter, u intimnoj je vezi sa različitim funkcionalizmima imaginacije i volje svih stvorenja. Ako gledamo cvet, možemo se diviti ne samo geometrijskim oblicima njegovih predivnih latica, već i njegovim bojama. Nesumnjivo, ove prirodne boje u intimnoj su vezi sa Svetlosnim Eterom kreacije. Oko sokolovo začuđuje svojom vizuelnom oštrinom; dobro je poznato da percipira sa visine oblaka svaku pticu, svakog gmizavca i odmah žuri da ih uhvati. Ovo je njegova hrana, jasno je, ali ovo sokolovo oko pokazuje nam Svetlosni Eter. Divimo se snazi volje velikih genija i ova je u vezi sa Reflektornim Eterom. Svetlost, toplota i zvuk mogu se kristalizovati u ukupnoj kreaciji posredstvom onih četiri univerzalnih Etera. Kada ezoteričar (sa svojim Svetlosnim i Reflektornim Eterom u potpunosti apsorbovanima u Astralnom telu) poseti ove zone, recimo edenske, rajske Eteričkog sveta, otkriva istinska čuda, istinske lepote. Tamo, planine postaju transparentne kao kristal i imaju lepu plavu boju; mora i poljane vide se u plavoj boji. Ova je osnovna boja Vitalnog sveta, ali ovo ne znači da u Vitalu ne postoji ukupna gama boja. Oni koji pretpostavljaju da je „Zemaljski Raj“ situiran na ovom ili onom mestu na Zemlji, varaju se. Objašnjenja koje daje Biblija o rekama Tigar i Eufrat, o Raju, o Edenu, koji se nalaze tamo u Mesopotamiji itd. kompletno je simbolična. „Zemaljski Raj“ je Vitalno telo planete Zemlje, to je superiorni presek ovog Euklidovog trodimenzionalnog sveta. Vitalno telo Zemlje služi kao podloga organskom životu celog našeg sveta – Zemlje – Tere. Prema tome, Vitalan svet je nešto što vredi napora da bude istraživano… Postoje u Edenu stvarna čuda. Svako ko zna da putuje sa Vitalnim telom kroz „Raj“ moći će videti tamo postojeće ljudske rase; one žive pored nas, ali su nevidljive za nas. Poznajem jednu od ovih rasa; oni imaju fizičko telo i žive u našoj okolini, a ljudi ih ne vide, zbog raznih modifikacija materije. Postoje ljudske rase koje još nisu izašle iz Raja i koje su radosne, srećne; ljudi od mesa i kostiju, nevidljivi za osobe koje žive u trodimenzionalnoj Euklidovoj oblasti; edenski ljudi, rajski, koji do sada nisu jeli ono voće o kojem nam je bilo rečeno: „Ne jedite, jer ako jedete od ovog voća, umrećete“; ljudi koji su znali da se povinuju ovoj zapovesti… Organizirana su sva stvorenja životinjskog carstva. Esencije koje se, mogli bismo reći, neprestano reinkorporiraju (otelotvoruju) u različite životinjske organizme nazivaju se „Elementali“. Ovi se sastaju u njihovim tajnim Hramovima i takvi se Hramovi nalaze situirani u „Raju“, u Četvrtoj Dimenziji. To su Hramovi Prirode. „Elementali“ biljaka (svaka biljka ima svog sopstvenog) organizovani su u porodicama. Jedna je porodica, na primer, porodica narandži, druga nane, treća bora i sve ove vegetalne familije imaju svoje Hramove u Eteričkom svetu; tamo njih instruišu Deve. Takve kreature teže da se jednoga dana pretvore u ljudska bića. U Edenu, tj. U Eteričkom svetu, u „Vrtu Hesperida“ (kao što je govorio Don Mario Roso de Luna, poznati španski pisac), na Mojsijevoj „Obećanoj Zemlji”, gde iz reka sa čistom vodom života izvire mleko i med, postoje stvarno neizmerne lepote. Ostajemo oduševljeni onda kada posmatramo Gnome među kamenjem, ova mala stvorenja pomenuta od strane Philippe Teofastro Bombastro de Hohenheim (Aureola Parecelso, Paracelzus); osećamo se začuđenim kada vidimo Salamandre u plamenovima (ova stvorenja koja liče na male kućne gmizavce kojih je, naravno, prepuno u elementu vatre); ne činimo ništa osim što se uzbuđujemo kada kontempliramo zaigrane Silfe Eteričkog sveta, stvarajući kapriciozne forme oblacima; stvarno, ne možemo drugo osim da se oduševimo kad vidimo Nereide ogromnih mora, kako konstruišu palate na dnu mora. Rečeno nam je da onda kada se jedna od njih zaljubi u neko ljudsko biće, dovodi ga u svoje boravište, tamo na dno mora, i sa njim stvara dom. Očigledno da se ljudsko biće dezinkarnira, jer se ženi Nereidom. U Eteričkom svetu nalazimo beznačajne kreature, ali sa ogromnom snagom. Postoje pojedini „Elementali“ nekih oblasti koje je dovoljno dotaći „Plamenim Mačem“ da bi otpočela oluja ili isto tako da se ova zaustavi ili prestane. Ima nekih koji imaju moći nad vulkanima u erupcijama. U Eteričkom svetu posluju Anđeli Života. Oni koji imaju grandiozni zadatak da daju Vitalno telo svakom ljudskom biću koje se povraća, koje ponovo dolazi ili se reinkorporira. Takvi Deve, očigledno, imaju moć nad AMNIOTSKIM (plodovim) VODAMA i, uopšte, nad svom materijom… Onostrano Vitalnom svetu, imamo ASTRALNI SVET. Obuzima nas divljenje onda kada kontempliramo takvu oblast. ASTRALNA SVETLOST je „AZOT“ i „MAGNEZIJUM“ starih alhemičara, to je „LETEĆI ZMAJ“ iz Medeje, hrišćanski „INRI“, ciganski „TAROT“; to je vatra odvojena od sunčevog nimbusa i učvršćena na Zemlji gravitacionom silom i težinom atmosfere.

Divan je Astralni svet. To je svet boja, ima sedam osnovnih tonova, fundamentalnih, u skladu sa sedam muzičkih nota, u skladu sa sedam osnovnih boja sunčevog spektra. Astralni svet ima izvanredne sublimne oblasti i druge, na nesreću, infernalne. Tu su dva potpuno definisana regiona: jedan bismo mogli nazvati „Viši (Superioran) Astral“ i drugi, kako ga nazivaju Hindusi, „Niža (Inferiorna) Kamaloka“ (Niži Astral). Tamo žive kolone anđela i demona, sukobljavajući se međusobno. U Astralnom svetu nalaze se duše mrtvih, preminulih, onih koji su već napustili telesni omotač. Tamo se nalaze i Deve Prirode. Oni koji se posvećuju praktičnoj magiji nalaze se u Astralnom svetu. Podsetimo se tačno Elifasa (Eliphas) Levia, Abatele Alfonso Luis Constant: on je veliki majstor koji se nalazi, bez imalo sumnje, u Astralnom svetu. Tamo živi, radi i postoji, zato što je on Mag (Maga shvatamo kao mudrog, iluminiranog, to je onaj koji poseduje žezlo moći, onaj koji je razvio u svojoj okultnoj anatomiji „Serpentinsku (zmijsku) – prstenastu Vatru“). U Astralnom svetu mogu se invocirati anđeli, ali i demoni. Postoje anđeoske formule, neizrecive, posredstvom kojih je moguće da nam Elohimi (Bogovi) asistiraju; ali postoje i dijaboličke mantričke ili liturgijske formule posredstvom kojih je moguće da invociramo demone… Ipak, nas interesuje superiorni presek Astralnog sveta, tamo možemo invocirati Bogove Tvorce Univerzuma, tamo možemo ići u Hramove Misterija gde se sastaju Majstori Belog Bratstva… Ne postoji ta stvar koja nema svoj astralni kontra-deo (suprotnu stranu); čak i sama naša planeta Zemlja ima svoj kontra-deo u Astralnom svetu… Onostrano od Astralnog sveta imamo MENTALNI SVET, Svet Kosmičkog Uma (Pameti). Teozofi smatraju ovu oblast „Devachan“ (Devačan), i da tamo, posle smrti, dezinkarnirani provode izvesno vreme srećni pre ponovnog vraćanja. Mi podvlačimo ideju da, čak iako je veoma sigurno da je superiorni deo Mentalnog sveta izvanredno lep, ovo ne znači da sva ljudska bića imaju pristup ovom višem delu; normalno je da se oni ponovo vraćaju, bez da imaju sreću slasti u „Devachanu“. U Svetu pameti nalazimo nauku, mudrost. Tamo su Hramovi Bogova, kao Hramovi Hermesa Trismegistusa, gde su opisana njegova dela, gde su navedeni njegovi mirakli, čuda i velika dela itd. U Svetu pameti postoji bol ili sreća, sve zavisi od regiona u kom se nalazimo. U inferiornim regionima Sveta pameti postoji bol; u superiornim regionima Sveta pameti postoji sreća. U Svetu pameti nailazimo, takođe, na mnoge Deve koji vole čovečanstvo. Oni dejstvuju radi zajedničkog dobra, oni se bore za dobrobit tolikih miliona osoba koje nastanju lice Zemlje… Onostrano Svetu pameti nalazi se KAUZALNI SVET. Naziva se tako, jer tamo uzroci (kauza) i efekti uzastopno slede jedni druge, stalno, u jedno večito „SAD“, u večitu sadašnjost. Razni autori Orijentalne Teozofije ubeđeni su da „posle smrti, najveći deo ljudskog bića ulazi u Kauzalni svet“. Takav koncept je pogrešan, zbog toga što je vrlo teško ući u Mentalni svet, a još teže je ući u Kauzalan svet. Ovaj svet je električno plave boje, intenzivne, duboke, izvanredne. Kauzalni svet predivno sjaji; tamo su planine neopisive plave boje. Postoje mnoge druge boje, ali je fundamentalna, plava. To je svet uzroka i posledica; tamo vidimo KARMU u akciji, tamo vidimo kako se uzastopno ređaju uzroci i posledice u večitom trenutku života. Kauzalni svet je svet, mogli bismo reći, talasa akcija i posledica; tamo, NAČELA (PRINCIPI), sa mnogo mudrosti, rukuju KARMOM. U ovom Svetu Prirodnih Uzroka nalaze se mnogi Bodisatve (Bodhisattva) koji rade pod uputstvom njihovih Realnih Bića. U ovom svetu najvažnija je muzika, zvuk. Onaj ko stiže do „Pete Inicijacije Vatre“ postaje Adept i dozvoljava mu se da uđe u Svet Muzike. Ovde se nalazi Hram Muzike Sfera. Jedan među stražarima ovog Hrama je Veliki Majstor, koji se, onda kada je živeo u Fizičkom svetu, zvao Betoven. On je Veliki Inicijat; divne su njegove devet simfonija. Onaj ko stiže u ovoj Region treba da nauči fundamentalne pojmove iz Muzike, jer je ova REČ. U ovoj sublimnoj Oblasti čuje se Muzika Sfera koja se temelji na one tri kadence Mahavana i Chotavana koji podržavaju Univerzum u svom ritmu, u svom savršenom kretanju; nema grešaka u ovoj muzici. Napuštajući ovu oblast, preći ćemo u BUDIČKI SVET ili INTUICIONALNI. Grandiozno je Budičko telo (ili Intuicionalno) Univerzuma, sublimno, ovo uključuje sav Sunčev sistem i još mnogo više od toga. To je svet u kome zaista osećamo jedinstvo života, gde komuniciramo, recimo, sa ukupnim Solarnim sistemom ORS. Kaže se „Intuicionalni“, zato što smo tamo savršeno intuitivni; posredstvom Intuicije, u ovoj oblasti možemo učiti transcendentalnu spoznaju, božansku. Ipak, nećemo moći ući u Budički svet ili Intuicionalni, ako prethodno nismo upoznali svoju sopstvenu intuitivnu realnost, ako pre toga nismo razvili ovu Intuiciju. Postoji jasna razlika između onoga što je racionalističko-komparativni proces i onoga što je Intuicija. Racionalnost (razum) se oslanja na proces komparacije: „Ovo je belo zato što je ono crno“ ili obrnuto. „Intuicija“ je drugačija: to je direktna percepcija Istine, bez obeshrabrujućeg procesa biranja… U pozadini ovog nalazi se ATMAN, „Neizrecivi“. Na očigledan način, ATMANOV SVET je svet izvanredne lepote. Onaj ko se bude probio u Atmanov svet, Svet čistog i neizrecivog Duha, moći će proveriti u tom regionu da se tamo sve svodi na brojeve; to je krajnje realna oblast. U ovom svetu ne vidimo stvari onako kako jesu, već sliku stvari. U Atmanovom svetu zna se koliko atoma ima sto, koliko Karme duguje svet, zna se koliko molekula živi u svakom telu. To je svet matematike, realistički svet. U nekom Hramu poznaje se koliko su Autorealizovanih ljudi i koliko nisu. Ako neko uđe u kuhinju znaće koju količinu atoma sadrže namirnice koje ćemo jesti. To je veoma realistički svet. Neke noći, kada sam bio u Atmanovom svetu, ušao sam u neko pozorište. Tamo su se merile Karme i na jednom ekranu, ekranu kreacije, videlo se kretanje Majstora Karme i na velikoj vagi stavile se Karme dveju najvećih sila sveta, svaka na po jedan tas i vaga je prevagnula na štetu Kolosa sa Severa; ovaj duguje veliku Karmu, opada, završiće pogođen munjom, jer ono što se duguje treba na neki način da se plati… Onostrano Atmanovom svetu, mnogo dalje, nalazimo NIRVANU. Nirvana je region supremne sreće, u Nirvani razvija se slobodan život u svom kretanju, u večitom trenutku, u večito „sad“. Stanovnici Nirvane beskonačno su srećni, oni su onostrano dobru i zlu. Postoje „Nirvanci sa ostacima (reziduum)“ i „Nirvanci bez ostataka“. Kako razumeti „Nirvanci sa ostacima“? Razumemo da su oni koji imaju još pojedine „elemente“ Ego-a. Ovo ne znači da su oni ušli u Nirvanu sa Egom, već ostave ovde, u senzibilnom svetu, „elemente“ Ego-a, „elemente“ koje još nisu otopili. I kako razumeti „Nirvance bez ostataka“? To su oni koji su već otopili apsolutno svaki nehumani “nepoželjni elemenat“, to su, kako bi se reklo, „potpuno mrtvi“… Ali Nirvana nije sve, onostrano Nirvani nalazi se Svet PARANIRVANE, gde sreća raste na izuzetan način, mnogo dalje onostrano Paranirvani nalazi se MAHAPARANIRVANA i, na kraju, onostrano, ulazimo u MONADSKI SVET. Koji je to Monadski svet? To je Svet Trećeg Logosa, neizreciva i izvanredna oblast tamo gde SHIVA, Treći Logos živi i treperi. Svako od nas, u ovoj oblasti ima svog ličnog SHIVU, božanskog, svog KRALJA koji će, jednoga dana, trebati da uđe ovde u senzibilnu egzistenciju i koji će jednoga dana morati da se inkorporira u organizam svakoga i koji, jednoga dana, treba da nas prožme svojim prisustvom. Postoje čak i još više oblasti, kao one Kosmičkog Hristosa i OCA…

Treba da razumemo, dragi prijatelji, iza svog ovog scenarija, iza ove ukupne serije svetova koje smo „grosso-modo” opisali, nalazi se NEMANIFESTOVANO NEKOGNITIVNO BOŽANSTVO pred kojim se svi, ljudi i bogovi, sa velikom poniznošću klanjaju. Ako bi upitali bilo kog Adepta Univerzalnog Belog Bratstva nešto o njemu samom, moguće je da bi rekao: „Nalazim se samo na obali ogromnog i grandioznog mora“… Hebrejska Kabala govori nam o „SEFIROTSKIM EMANACIJAMA“, ali koje su te Sefirotske Emanacije? Govorili smo ovde „grosso-modo” o svetovima ili supraosetljivim regionima da bi učinili saznanje razumljivijim, ali, u realnosti, ovi svetovi ili regioni jesu pomenute emanacije. Ovo treba da znači da su SUPRAOSETLJIVI SVETOVI i SEFIROTI jedno te isto. Odakle su se pojavili ovi svetovi koji, kao što vidimo, nisu drugo, nego ovi Sefiroti Kabale? Kako se rađaju? Izviru iz APSOLUTNOSTI. Kako? Tako je: Sefiroti izviru iz Apsoluta!…Ali ovo, prijatelju čitaoče, biće tema za izučavanje u sledećem poglavlju…
EMANACJA SEPHIROTA IZ SAKRALNOG APSOLUTNOG SUNCA
„Svaka konfensionalna religija ima svoj specifični gravitacioni centar. Ako pažljivo studiramo ezoterički transcendentalni Budizam, možemo uočiti da je vrlo apstraktan, vrlo dubok, da pripada nekim stanjima Heseda; ovo nam dozvoljava da kažemo sa potpunom sigurnošću da je specifičan centar budističke religije Kether, Starac Dana, Starac Vekova. Sada, ako analiziramo Egipatsku religiju ili Nahuatl, Astečku, Majansku, Zapotečku, Persijsku ili Kaldejsku, otkrićemo specifičan centar u Jesodu; znamo, recimo u zagradi, da je Jesodov Kockasti Kamen Seks i da je ovaj Sefirot lokalizovan u seksualnim organima. Ali ako pravilno studiramo Hrišćanski ezoterizam, otkrivamo specifičan gravitacioni centar u Tiferetu (Tiphereth), Sin Čovečiji, i u svetlosti njegovog Sefirota treba da pokušamo da razumemo mistiku autentičnog Hrišćanstva“ – Samael Aun Weor, Konferencija „Deset Sefirota” Apsolutno je Biće svih Bića. On je ono što Jeste, ono što je uvek bilo i ono što će uvek biti. Izražava se kao apstraktno apsolutno kretanje i mirovanje. Ono je Uzrok Duha i Materije, ali nije ni jedno, ni drugo. Apsolutno je onostrano pameti, ova ga ne može razumeti, treba da mu otkrijemo (intuiramo) prirodu. Apsolutan Apstraktan Prostor je Causa Causorum svega što jeste, što je bilo i što će biti… Dubok i srećan prostor je, zaista, neshvatljivo „nemanifestujuće Božanstvo“, neopisivi mistički koren onih Sedam Kosmosa, misteriozna originacija svega onoga što poznajemo kao duh, materija, univerzumi, sunca, svetovi itd. Prostor Sreće, to je strašna realnost onostrano Univerzumu i Bogovima, „Onaj“ koji nema nijednu dimenziju i zaista je ono što je uvek bilo i biće; to je život koji intenzivno treperi u svakom atomu i u svakom suncu. Apsolutno je supremna realnost, apstraktan prostor koji se izražava samo kao apstraktno apsolutno kretanje, neograničena sreća, totalno sveznanje. Apsolutno je netvorna svetlost i savršena ispunjenost, slobodan život u svom kretanju, neuslovljen neograničen život. U Apsolutnom prelazimo onostrano od Karme i Bogova; onostrano Zakonu. Individualna pamet i svest služe samo da nam muče život. U Apsolutnom nemamo ni individualnu pamet, niti svest. Tamo smo Neuslovljeno Biće, slobodno i apsolutno srećno. U Apsolutnom postoji najpotpunija sloboda, najsavršenija sreća, zato što je guvernirano od Jedinog Zakona; nažalost, srazmerno sa sve većim i većim udaljavanjem od Sakralnog Apsolutnog Sunca, prodiremo u sve komplikovanije svetove, gde se pojavljuje automatizam, mehaničnost i bol.
Apsolutno ima tri aspekta:
1) AIN
2) AIN SOPH (SOF)
3) AIN SOPH AUR
AIN, isti je kao i Sat iz Sanskritskog, tj. Nemanifestujuće Apsolutno. Ono pred kojim drhte Bogovi i ljudi. Koren je duha i materije; ali nije ni jedno, ni drugo. Transcendira zakone broja, mere i težine, kvantiteta, kvaliteta, ispred, iza, sa strane, gore, dole itd. Nepromenljiv je u dubokoj Božanskoj apstrakciji, Svetlost koja nikada nije bila stvorena ni od jednog Boga i ni od jednog čoveka, ono što nema ime. AIN SOPH je drugi aspekat, to je onaj u kom postoji određena manifestacija; ovde ostaju sve kreature kada naiđe Velika Pralaja (Kosmička noć), jer ove nemaju pravo da prodru u Ain, tj. u Nemanifestujuće Apsolutno, onostrano mišljenju, Verbumu, atomu, zvuku, onostrano svemu što ima oblik, broj, težinu itd. Iz Ain Sopha izvire sva kreacija, ali kreacija nije jednaka ni u esenciji, niti u snazi sa Ain Sophom. U Ain Sophu postoji čudna evolucija koju ni Bogovi, ni ljudi ne poznaju. Njegova ekspiracija naziva se Kosmički Dan (Mahamvantara), a inspiracija, Kosmička Noć (Velika Pralaja). Za vreme Kosmičke Noći Univerzum se dezintegriše u Ain Sophu. Pre nego što je plameno srce Sunčevog sistema Ors, u kom živimo, krećemo se i imamo naše Biće, počelo da intenzivno trepti, posle Velike Pralaje, vreme nije postojalo, jer je bilo uspavano u dubokom nedru Apstraktnog Apsolutnog Prostora. Na kraju Mahamvantare, onih sedam osnovnih Dimenzija Univerzuma ostaju svedene na jednostavnu matematičku tačku koja se gubi, kao kap u Velikom Okeanu; očigledno je da tada vreme prestaje da postoji. Svetovi, isto tako kao i ljudi, životinje i biljke, rađaju se, rastu, stare i umiru. Sve što pod Suncem diše ima definisano vreme. Prastara premudrost zbori da, onda kada stiže Velika Noć (ono što Hindusi nazivaju Pralaja (Pralaya ili otapanje Univerzuma), Brahma, Otac, Okean Univerzalnog Duha života potapa se u Apstraktni Apsolutni Prostor i u vremenski tok od sedam Eternalnosti. Sedam Eternalnosti znače „epohe“ ili potpuno definisani vremenski periodi, jasno i precizno. Bilo nam je rečeno da Mahamvantara, Kosmički Dan, ima ukupno 311.040.000.000.000 godina. Očigledno je da Mahapralaja, Kosmička Noć, ima isti vremenski period. Kada stigne duboka noć kreatora ovog Sunčevog sistema, ovi će biti apsorbovani u nedru Apsolutnog. Planete, Sunca, Zemlja i život nestaće sa svim Virginalnim (Čistim) Iskrama, a ostaće samo grupa Meseca. Svakom od nas odgovara jedna Virginalna Iskra (Naše Biće), svakom živom stvorenju odgovara jedna Virginalna Iskra i sve ove biće upijene u Apsolutnom, u vremenskom toku od sedam Eternalnosti. Ako posmatramo Selenu (naš Mesec), videćemo da je leš: imala je bogat život, mora, vulkane; postoje drugi meseci koji se obrću oko Marsa, Saturna itd. koji su, nekada, bili živi. U prošloj Mahamvantari koja je bila Padma ili Zlatni Lotus, postojalo je na Mesecu čovečanstvo koje je dalo sedam rasa i potom umrlo. Uoči zora Mahamvantare Univerzum je spavao u strašnom Mraku… Prostor je prepun Univerzumima; dok neki sistemi svetova izlaze iz duboke noći, drugi stižu na svoj zalazak, ovde kolevke, onde grobnice… Treći aspekat je AIN SOPH AUR, po hebrejskoj Kabali. Svaki Univerzum beskonačnog prostora ima svoje sopstveno Centralno Sunce i zbir svih takvih Duhovnih Sunaca konstituišu Ain Soph Aur, Protokosmos, Solarno Apsolutno. Solarno Apsolutno formirano je od mnogobrojnih Spiritualnih Sunaca, Transcendentalnih, Božanstvenih. Mnogo se pričalo o Sakralnom Solarnom Apsolutu i očigledno je da je svaki Sunčev sistem guverniran od jednog od ovih Spiritualnih Sunaca. Zaista, to su izvanredna Duhovna Sunca, blistava, sa beskonačnim divotama u prostoru; sjajne sfere koje astronomi nikada ne bi mogli da opažaju pomoću svojih teleskopa. To znači da ova naša igra svetova ima svoje sopstveno Sakralno Apsolutno Sunce, isto kao i svi ostali Sunčevi sistemi iz nealterabilne (nepromenljive, nekvarljive) Beskonačnosti… Apsolutna Radikalna Nula u transcendentalnoj Aritmetici, Apstraktni prostor u Geometriji, nenkognitivno nemanifestovano Božanstvo (ne brkati sa manifestovanim Božanstvom, koje je različito) ne rađa se, ne umire, ne reinkarnira se. Iz ove Nepoznate Celine ili Radikalne Nule, svaki sideralni Univerzum zrači, na početku, Pitagorejsku Monadu, gnostičkog Oca-Majku, hinduskog Purusha-Prakriti, egipatskog Osiris-Isis, Dualni (Dvojni) Protokosmos ili kabalističkog Adam-Kadmon-a, Theos-Chaos iz Hesiodove Teogonije, kaldejskog Ur-Anus ili Voda i Vatra, semitskog Iod-Heve, persijskog Zeru-Ana, Jedan-Jedini, budističkog Aunadad-Ab, Ruach Elohima ili Božanskog Duha koji plovi nad vodama prvog trenutka geneze (postanja). U Dubokoj Noći samo su Tmine neograničeno punile Sve, jer Otac, Majka i Sin još jednom su bili Jedno, a Sin nije još bio probuđen za Točak i njegove peregrinacije u njemu. Stoji zabeleženo nepogrešivim vatrenim slovima u Knjizi Života da na kraju Mahamvantare, Oziris (Otac), Izis (Majka) i Horus (Božanski Duh) integrišu se, mešaju se i fuzionišu kao Tri Vatre, da bi formirali jedan jedini Plamen. Tražimo Ozirisa, Izis i Horusa (Aurus) u nama samima, u nepoznatim dubinama našeg unutrašnjeg Bića. Da li ste čuli da se govori o Brahmi? On je u samom sebi Otac-Majka-Sin. U svakoj novoj Kosmičkoj Aurori, Univerzum ponovo oživi kao Ptica Feniks (Phoenix) iz sopstvenog pepela. U zori svake Mahamvantare, Monada se ponovo udvostruči u Duadu i Trijadu. Sva trojica: Otac, Sin i Sveti Duh proizilaze iz VELIKOG DAHA, samom sebi duboko nepoznatim. Veliki Dah je ona munja koja nas spaja sa Sakralnim Apsolutnim Suncem; Veliki Dah je OKIDANOCK – sveprisutan, sveznajući i svemilostiv. U svanuću svake kreacije, Sakralno Apsolutno Sunce izdvaja (zrači) Veliki Dah: Presveti Okidanock ili Aktivni Okidanock. Ali, samim sobom, vrlo aktivan Okidanock (sveprisutan i svemoćan) ne bi mogao formirati nikakvu kreaciju. On može prodreti u svaku kosmičku jedinicu koja se budi u život, ali nikada neće biti prikačen nijednoj kosmičkoj jedinici. Da bi mogao stvarati (Veliki Dah), treba da se duplira u ona tri sastojka koja konstituišu SVETI TRIAMAZIKAMNO: one Tri izvorne Sile Prirode i Kosmosa (Otac, Sin i Sveti Duh; Sveta Afirmacija, Sveta Negacija i Sveta Koncilijacija)… Koliko je grandiozna Kreacija!… Ali je potrebno da mnogo zaoštrimo intuiciju, sa ciljem da bi mogli savršeno usvojiti ovo predivno saznanje… Radi dobra naših dragih studenata, analizirajmo izbliže ove Tri primarne Sile Kreacije (Postanje)…Sigurno je, u kabalističkim terminima, da je prva sila koja zrači KETHER, „Starac Dana“, ali treba da razumemo šta je ovaj „Starac“, šta je ovo „Veliko Lice“… Hebrejska Kabala nam kaže da je „Skriveni Skrivenoga“, „Milost Milosti“, „Dobrota Dobrote“. Nesumnjivo, Isus ga je napomenuo pomoću reči „ABBA“ (OTAC). Sigurno, On je Otac naš koji se nalazi u tajnosti i postoji toliko Očeva na Nebu koliko i ljudi na Zemlji (govorila je Veliki Majstor Helena Petrovna Blavatski). I to je tako: svako od nas ima svog Oca koji se nalazi u tajnosti, svog Oca koji je na Nebesima (KETHER, „Starac svih Doba“, „Starac Dana“, „Veliki Lik“); u njemu su sadržani svi ostali Sefiroti. U Aurori života postoji samo „Starac Dana“, „Veliki Lik“; u njemu se nalaze svi ostali Sefiroti. U svanuću života postoji samo „Starac Dana“, ali iz njega zrače svi ostali, iz njega zrače svi ostali Sefiroti, svetovi ili regioni (kao što smo već rekli) koji stižu na manifestaciju. Kaže se, na simboličan način, da kosa Starca Dana ima 33 kovrdži, a brada 13 pramenova. Arkanum 13. je Starac Dana.

Samo pobedom nad smrću (psihološkom), moći ćemo inkarnirati Starca Dana. Pogrebna kušenja 13. Arkanuma strašnija su od Ambisa. Da bi realizovali Starca Dana u nama samima, treba da u celini, u našoj unutrašnjosti, realizujemo Arkanum 13. Potrebna nam je Supremna Smrt i Supremno Vaskrsenje da bi imali pravo inkarnirati Starca Dana: samo onaj ko ga inkarnira, ima pravo da u unutrašnjosti nosi kosu i bradu Venerabilnog Starca. Kada smo već uspeli da pobedimo u pogrebnim probama, možemo inkarnirati Starca Dana samo u prisustvu Anđela Smrti. Onaj ko ga inkarnira biće „Starčić“ više u Eternalnosti. Iz njega zrači, u drugom redu, HOKMAH, Hristos, ali nemojmo misliti na Hristosa kao na osobu koja je živela tamo na Svetoj Zemlji; ne, Hristos je nešto veličanstveno: Hristos je univerzalni i večiti princip koji postoji onostrano „JA-u“, onostrano personalitetu, mnogo dalje od individualnosti, koji se manifestuje u svakom čoveku pripremljenom kako valja. Ne pokušavamo da omalovažavamo Velikog Majstora Ješua (Jeshua) Ben Pandiru, Isusa iz Nazareta. Ne, znamo već da je ovaj Majstor savršen, da se ostvario (kao što ceo svet zna) u Egiptu. Takođe, sigurno je da je obavio inicijacije u Misterijama Kaldejskim, Persijskim itd, da je osvojio najbolje ezoteričke principe u Tibetu, (tamo gde je obožavan) i da onda kada je on ušao u Svetu Zemlju, bio je dobro pripremljen (znamo sve ovo)…Ipak, treba da znate da se Kosmički Hristos nije izrazio samo kroz Ješua Ben Pandiru, Hristos se energično izrazio i kroz Jovana Krstitelja; zbog toga se kaže za Jovana da je bio „Hristos“, „Christus“. Niko ne ignoriše da su postojali sporovi upravo među gnostičarima u Svetoj Zemlji. Jedni su tvrdili da je „Isus iz Nazareta bio samo jedan od onih koji su bili rešeni da slede Jovana“ i da je „pravi pomazanik bio Jovan“. Realnost je da su obojica, kako Jovan tako i Isus, imali inkarniranog Hristosa. U davnim vremenima bio je Hermes Trismegistos, tri puta veliki Totov (Toth) Bog Ibis, taj koji je inkarnirao Hristosa. U Indiji, Krišna (Krishna) je bio živa manifestacija Kosmičkog Hristosa. Kod Inka iz Perua, Kosmički Hristos bio je Manco-Capac, a ovde, u Meksiku, imamo Kecalkoatla (Quetzalcoatl) živog Hristosa koji se manifestuje u čoveku. Dakle, Gospod Hristos manifestuje sa tamo gde postoji dobro pripremljen čovek. Hristos je univerzalan princip: to je VIŠNU (VISHNU) u Sakralnoj zemlji Indiji, egipatski OZIRIS, BOG-SUNCE kod starih naroda, Zarathustrin AHURA-MAZDA itd. Hristosova oblast jeste jedinica, to je Hokmahova oblast. U ovoj oblasti, svi smo jedan, tamo je raznovrsnost jedinica… U ovom momentu pristižu mi u pamćenje posebna sećanja: jednog određenog dana, budući da sam se nalazio u dubokoj meditaciji, ušao sam u stanje kojeg bih mogao nazvati „Nirva-Kalpa-Samadhi“. Napustio sam tada sve moje Vehikle (tela) i upao sam u Svet Hristosa, Višnin, onostrano individualnosti, personalitetu i „Ja-u“. Pokušao sam da ispitujem život Isusa u momentu njegovog Krštenja i dogodilo se nešto čudno: meni, koji sam nesavršeno stvorenje kao i svako drugo, dogodila mi se činjenica (naravno neviđena) da sebe vidim pretvorenog u Isusa, čineći mirakle i čuda… Kada sam došao u Jordan, čekao me je upravo Jovan. Bio je odeven u svoju sakralnu odeću Velikog Sveštenika; našao sam ga na kraju Sanktuara. Pozvao me je da uđem, tako sam i uradio, a blizu Oltara uzviknuo je : „Isuse, skini odelo!“ Tako sam i uradio, kao simbol neporočnosti ostavljajući telo pokriveno platnom oko pojasa. Potom je došao Krstitelj; uzeo je ono sakralno ulje kojim su bili pomazivani inicijati i bio sam kršten. Potom mi je zapovedao da sednem u fotelju i tada sam video simbol TROJICE LOGOSA (Brahma, Vishnu i Shiva) kako blista slavno u beskrajnom prostoru. Kada je prošao „Samadhi“, kada sam se ponovo vratio u ljudski oblik, razmišljao sam: „Ja, ja sam se transformisao u Isusa? Ja, koji nisam dostojan ni da otkopčam Majstorove sandale, niti bar da očistim prašinu sa njegove obuće i pretvoren u Isusa? Kako je moguća ova stvar?“ Onda sam rekao: „Ispitivaću sada o Jovanu; neću istraživati o Isusu, nego o Jovanu“… Ušao sam ponovo u stanje ekstaze ili u meditaciju, napustio sam svoje Vehikle i ostao sam u Svetu Krestosa; u ovoj oblasti pokušao sam dakle da se informišem o Jovanu. Uradivši ovo, panorama se izmenila i nisam se opazio pretvoren u Isusa iz Nazareta, već u Jovana. Proizvela se ova scena, ali ovoga puta desilo se obrnuto. Tada ja, Jovan, govorio sam Isusu ovako: „Skidaj odelo, krstiću te!“… Uzeo sam ulje iz mesta gde se ovo čuvalo i pomazao sam ga. Kada sam upao u fizičko telo, posle stanja „Samadhia“ u kom sam bio, sve sam razumeo: U Svetu Hristosa ne postoji ni personalitet, niti Individualnost, niti „Ja“; tamo smo svi jedan, tamo smo Hristos, tamo smo Buda, tamo smo Muhamed, tamo smo sve. Ako bih umesto da u ovim oblastima istražujem Isusa ili Jovana, pokušao da istražujem bilo kog među vama, pretvorio bih se u vas, osećao bih se kao jedan među vama, radio bih ono što radite vi, govorio bih ono što govorite vi itd. Tamo ne postoji personalitet, tamo smo svi jedan; zato se kaže da „raznovrsnost jeste jedinica“. Hokmah je, znači, Svet Hristosa. Treća emanacija je BINAH, Sveti Duh. Kabalisti tvrde da je Hokmah muško, a Binah žensko. Takva informacija malo je pogrešna, jer, sigurno, Binah se može polarizovati u muškom ili u ženskom obliku. U regionu Binah nalazimo, dakle, Trećeg Logosa, partikularnog Šivu za svakog od nas, naše autentično REALNO BIĆE. Zbog toga se kaže da je „Šiva Prvorođeni u Kreaciji“. On se duplira u sebi samom u Božansku Majku Kundalini; ovo je mnoge kabaliste nateralo da misle da je Binah žensko. Ali ne, on je i muško i žensko. U svom muškom obliku je Šiva, u svom ženskom obliku je „Duilia“ ili „Kali“, Potentna Šakti (Shakti) Univerzuma i svako od nas ima svog ličnog Šivu i svoju Šakti ili Majku Božansku, specijalnu, individualnu. Prema tome, tri superiorna Sefirota jesu: mnogo voljeni Otac, žarko voljeni Sin i premoćni Sveti Duh, premudri; u sanskritskim terminima: Brahma, Višnu i Šiva; u staroj tradiciji Egipta: Oziris, Izis i Horus… Kabalisti povezuju razne Sefirote hebrejske Kabale sa svetovima našeg Solarnog sistema. Ovako, na primer, oni kažu da je Starac Dana jedna tačka beskonačnog Prostora, da je večiti kao neki simbol. Hokmah je guverniran od Zodijaka i ovo je istina. Oni kažu da je Binah guverniran od Saturna. Ovde stižemo do tačke gde se mi ne slažemo; neću reći da ne postoji nikakva veza među njima, da, ima jedna, ali, u realnosti, Binah je guverniran od Jupiterovog sveta zato što on ima moći, tron i on je taj koji prečišćava Vode Života. Iz Ain Sopha (Suprabožanski atom) zrači Kether, Hokmah i Binah, Kruna Života, blistavi Zmaj Mudrosti. Kada se bude pojavila Velika Kosmička Noć, blistavi Zmaj Mudrosti biće apsorbovaan (upijen) u Ain Sophu… Evo, trojstvo je apsorbovano u JEDINICU! Evo ovde Sveto Četiri, kabalistički TETRAGRAMMATON! Priča se mnogo o kvalitetima svakoga od njih. Iskustvo me je naučilo da je Otac mudrost, da je Sin ljubav i da u Svetom Duhu postoji moć (neosporno, ovo je jasno, i mudrost). Ova TRI VRHOVNA formiraju VELIKU SEFIROTSKU KRUNU, ali sve proizilazi iz „STARCA DANA“, Oca koji se nalazi u tajnosti. Ali, dalje, iz Sefirotske Krune zrači ili se manifestuje HESED koji je isto što i Atman, Intiman (Intimus), oblast Atmana — „Neizrecivog“. Iskustvo nam je dokazalo da je Intiman (Intimus) marsovac, ratnik, borac. Intiman je taj koji se treba boriti na život i smrt protiv tmina, onaj koji se treba teško boriti za sopstvenu Intimnu Autorealizaciju… U ovoj Oblasti postoji neizmerna radost. Atman u nama je Intiman i svedočanstvo Stare Premudrosti nam kaže: „Pre nego što se na Zemlji bude pojavila lažna aurora, oni koji budu preživeli uragan i oluju hvaliće Intimnog i pred njima će se pojaviti Heroldi (Vesnici) Aurore“… Intiman je snažan; u svetu Atmana poznaje se surova realnost sveta. Ovde, u ovom Fizičkom svetu, vidimo na primer ovaj Oltar, na kome se nalaze ove knjige, ali u Astralnom svetu vidimo (i dalje) Oltar i on sjaji malo više, nalazi se tamo. U Mentalnom svetu možemo znati čak i sadržinu ovih knjiga, u Kauzalnom idemo dalje: možemo znati animički deo ovih knjiga; u Budičkom svetu ili Intuicionalnom vidimo Oltar i knjige, da, neosporno (intuicijom) saznajemo njihovo duboko značenje, ali u Svetu Atmana sve se svodi na brojeve, na matematiku; tamo znamo koliko atoma ima ovaj Oltar, tamo ćemo poznavati atome mudrosti koji karakterišu svaku reč koja je napisana u ovim delima i, na kraju, sve ostaje svedeno na brojeve. Ako neko nije nikada ušao u Atmanov svet, oseća se tamo u čudnom i božanskom svetu, oseća nešto što ne može opisati, nešto „ne znam šta“. Svakako, u takvoj oblasti srešćemo najsuroviji realizam. Tamo, na primer, nalaze se Hramovi ne samo takvi kao što ih mi ovde vidimo fizički, već tačno znamo koja je količina i kvalitet atoma koji postoje u ovim Hramovima itd; sve se sintetizuje u matematici. Ako želimo da uđemo sa Atmičkim Vehiklom u kuhinju bilo koje kuće, videćemo ne samo hranu, već ćemo tačno znati koju količinu atoma ima svaka hrana, kakve vitamine, kakve principe, koji je stepensvesti svakog molekula, koji su to „Elementali“ i koji je njihov nivo napretka itd. Atmanov svet je dakle svet strašnog realizma. Više dupliranje nalazimo u Budičkom svetu ili Intuicionalnom. Za nas, muškarce, velika je sreća da tamo nađemo, na primer, našu Valkiriju (Walkiria), Solomonovu Salamitu, ovu žensku Dušu, božansku, lepu Jelenu iz Troje. Ista stvar dešava se i ženama: one tamo nalaze svog voljenog, njihovog Solomona, Večitog Muža. Dakako, u Budičkom svetu ili Intuicionalnom svako nalazi svog pravog para, svoju Spiritualnu Dušu – GEBURAH (Atmanovo dupliranje). Smatralo se da je Geburah, Budi (Buddhi), isključivo marsovski, ali je ovo greška, jer se u Svetu Spiritualnog Duha, koji je ženski, nalazi Lav Zakona koji je Solarni. Prema tome, u Geburahu nailazimo na Strogost Zakona, ali nailazimo i na plemenitost Lava, znači da je Budički svet ili Intuicionalni kompletno Solarni. Geburah je Zakon Pravosuđa. Svet Geburaha temelji se na pravosuđu. Majstori Karme baziraju sa na „Svesti“ onda kada sude u Tribunalu Karme. U starim predanjima iz Troje, Lepa Jelena je ta koja simboliše ovu Duhovnu Dušu za koju treba da se borimo. Za nas, muškarce, Lepa Jelena oblači se ovom čarolijom suprotnog pola. Za žene, Lepa Jelena uzima aspekat Voljenog „Lepotana“ sanjanog u „Hiljadu i jednoj noći“… U unutrašnjim svetovima čudimo se kada nailazimo u Hramu ne samo jednu Lepu Jelenu, već više Lepih Jelena, Valkirija. Znamo već da svaka od ovih Valkirija odgovara jednom Majstoru… Ako nastavimo, Geburah se duplira u TIPHERETH (Tiferet). Ovaj Tiferet nije drugo nego Kauzalni svet, to je svet u kome sve teče i povraća se, diže se i spušta, raste i smanjuje se. U ovoj oblasti postoji jedna sistola i jedna dijastola (univerzalna sistola i dijastola) i sve sistole i dijastole ovog velikog Univerzuma. Rečeno je, veoma jasno, da u Tiferet dolazimo da bi eliminisali poslednje „elemente“ Ego-a, jer tamo završavamo sa samim uzrocima Ego-a, samoga Ja, samoga Sebe. Gde bi mogli dokrajčiti ove uzroke koji generišu različite „Ja-ove“ koje imamo u unutrašnjosti? Očigledno da u Svetu Prirodnih Uzroka (Kauza), u Tiferetu. Brak Ginebre (Genoveve), Božanske Amazonke, Božanske Duše sa Kavaljerom, Humanom (Ljudskom) Dušom jeste predivan događaj u kom eksperimentišemo korenitu transformaciju, jer je Budi kao posuda od alabastera, fina i transparentna, u kojoj sjaji plamen Prajne (Biće). Hinduski ezoterični spisi konstantno pominju čuveni Trimurti Atman-Buddhi-Manas. Ovo je Intiman sa svoje dve Duše, Duhovnom Dušom (ženskom) i Ljudskom Dušom (muškom). Izvor i osnova Visoke Magije nalazi se u savršenom braku između Budi i Manas, ujedinjenju posredstvom kojeg se poistovećuju Svest i Volja, a iz ovog razloga obe Duše ostaju osposobljene Božanskim Moćima. Esencija Atmana, Prvobitnog, Večite i Univerzalne Božanske Vatre, nalazi se sadržana u Budi koji, potpuno spojen sa Manas, određuje Muško-Žensko. On i Ona, Budi i Manas jesu Duše bliznakinje, u nama samima (uprkos činjenici da ih Intelektualna Životinja još nije inkarnirala), ta dva voljena Atmanova sina, večno zaljubljeni Suprug i Supruga. Večna Gospođa, Duša Duh uvek traži od svog Kavaljera, Ljudske Duše, svakojaka neviđena požrtvovanja i dragocena čuda. Srećan je Kavaljer koji posle teških borbi proslavlja brak sa Ginebrom, Kraljicom Džinas stanja! Prvenstveno, u srcu Inicijata treba da se rodi Zlatno Dete (Intimni Hristos) i kasnije, vremenom, slave se svadbe sa duhovnim partnerom (Buddhi). Rađanje Intimnog Hristosa u intimnosti srca odgovara jednoj transcendentalnoj inicijaciji, zvanoj i „Inicijacija iz Tifereta“. Hokmah se spušta iz svog sveta slavlja da bi došao da se rodi u Tiferetu. Samo „Sin Čovečiji“ (autentičan Čovek, Čovek sa Dušom) može primiti Hristosa. Rečeno nam je da je Tiferet, Svet Ljudske Duše ili, tačno rečeno, Sin Čovečiji, guverniran od Venere; Iz ovog razloga Hristos je razapet na Sveti Petak i ovo je stvar o kojoj možemo meditirati… Ako sam nekoliko puta koristio reč Čovek da bi definisao intelektualnu životinju, to je iz čistog konvencionalizma. Samo autentičan Čovek ima Ljudsku Dušu; on je Solaran Čovek, Kauzalan Čovek, Čovek sa telom Svesne Volje… Jadna intelektualna životinja, pogrešno nazvana čovek, ima inkarniran unutar samoga sebe samo deo Ljudske Duše. Ovaj deo naziva se „ESENCIJA“. U japanskom ZEN-u naziva se, jednostavno, „Buddhata“ (Budata); to je Psihički materijal sa kojim se može i treba fabrikovati Zlatni Embrio. (Vidi knjigu „Misterija Zlatne cvasti.) Na žalostan način, Esencija je uspavana u unutrašnjosti ovog smešnog ansambla i neharmoničnih crnih entiteta koji konstituišu Ego, samo Ja. Ali ova Esencija je sirovina za fabrikovanje Duše, koncept koji nažalost još nije bio dobro shvaćen od naših Gnostičkih studenata. Samo istinski Čovek poseduje Dušu, Kauzalni čovek, onaj koji je stvorio Kauzalno telo, telo Svesne volje. Kada neko fabrikuje ovo telo, očigledno da više nije rob cirkumstancija (okolnosti), može ih namerno dirigovati, pretvara se u vladara i gospodara Prirode… Nemoguće je postići Svesnu Volju, a da se ne radi u Devetoj Sferi. Postoje mnoga mesta gde se ljudi podvrgavaju strašnim mukama da bi postigli Svesnu Volju, ali akumuliraju samo izvesnu energiju. Pravi fakir ima svog Gurua i ne izlazi iz Indije. Fakiri postižu mnoge moći, ali ništa više. Ima nekih koji podignu ruku i ne spuštaju je, tamo se osuši. Sa ovim aktima oni traže Volju, ali Volja se ne osvaja tako, oni ne uspevaju da fabrikuju Telo Svesne Volje. Sve ove vežbe vode ljude na stranputicu i zbog ovoga su Fakiri nastrani. Kad jednom fabrikujemo Telo Svesne Volje postajemo Dva Puta Rođeni (istinski Čovek). Kauzalni Ljudi (Ljudi sa Humanom Dušom) istinski su BODHISATTVE, u transcendentalnom smislu reči; Bodisatva koji radi pod rukovodstvom Oca koji je u tajnosti… Samo autentični Bodisatva (Kauzalni Ljudi) imaju pravo primiti „Inicijaciju iz Tifereta“ i radovati se braku sa Lepom Jelenom… Kasnije, Tiferet se duplira u NETZAH (to je Svet Pameti). Postoje autori koji pretpostavljaju da je pamet venerska, treba da kažem da ne odobravam ovakvo mišljenje, zato što je pamet, pravilno rečeno, merkurska, jer Merkur daje mudrost, daje reč itd. U Svetu Pameti postoje izvanredni Hramovi; tamo vidimo protivdeo (antitezu) dubokih mora i kontinenata. Sa Mentalnim telom možemo putovati kroz sav Solarni sistem, više od toga, možemo se tamo transportovati. U Univerzalnoj Pameti svega ima, jer, iako je veoma sigurno da u inferiornoj Pameti vidimo protivdeo ili mentalni oblik, možemo reći, ove ukupne trule i perverzne civilizacije, nije manje sigurno da ćemo u višem delu Mentalnog sveta („MANAS“, orijentalne Teozofije) naći Čistu Pamet. Ali je potrebno da uložimo ogroman rad u dubini Necaha (Netzaha). U Svetu Pameti treba da eliminišemo iz našeg razuma svaku nedostojnu česticu, svaki „nehumani elemenat“, svaku perverznost. Sa pravom je rekla Helena Petrovna Blavatska, u svom velikom delu „Glas tišine“: „Pre nego što će zlatni plamen moći da gori vedrom svetlošću, lampa treba da bude dobro zbrinuta, u zaklonu od svakog vetra. Zemaljske misli treba da padaju umorene pred dverima Hrama“… Iz ovoga možete razumeti: Kako bi mogla sjajiti vatra Duha u našoj unutrašnjosti, ako je pamet puna kosmičkog praha? Hitno je da pročistimo prosuđivanje. U Necahovom svetu razumemo koliko treba da radimo da bi stigli do istinske Iluminacije (Prosvetljenja, Prosvešćenja). Necah je nazvan „Svet Pobede“. Zbog čega? Zato što svako treba uspeti da se oslobodi od Pameti, i da tako pobedi. I ovo je najteže postići. Na Tajnom Putu, onome koji je radio u slavnim Misterijama, koje skrivene leže u Arki iz svih vremena, skrenuta je pažnja na granici Puta stotinama puta: „Dovde ste dobro stigli, ali sada idete da radite sa Pameću, setite se da od tolikih koji su pokušali, malo je njih koji nisu poraženi, zato što je Pamet zaista perverzna, opasna“… Da li ste sigurni da ćete sutra biti ovde sa nama? Vi sami ste bili svedoci činjenice da mnogi koji su pre dolazili, sada više ne dolaze. Neki su preklinjali, čak, da uđu u Treću Komoru, da im se dopusti, a posle toga nisu više dolazili. Takva je Pamet! Sada ćete moći sebi objasniti zbog čega je teško krajnje oslobođenje. Takođe, moći ćete razumeti, u ovim trenucima, zbog čega se Svet Necah naziva „POBEDA“, „Region Pobede“, jer je jasno da ako budemo uspeli da osvojimo Pamet, stići ćemo do pobede. Pobednik je onaj koji uspeva da se oslobodi od Pameti, tada je on još jedan Buda (Buddha). Blagoslovena Majka Boginja Sveta reprezentuje njega u Hramu Pameti, kazivajući: „Evo mog najvoljenijeg sina, evo novog Bude“. Ona tada stavlja na svog sina Šivinu Dijademu i Žuti Ogrtač Bude (Buddhe). Tada, Sanat Kumara, slavni utemeljivač Velikog Kolegijuma Inicijata Bele Lože, uzvikuje: „Oslobodili smo te od Četiri Grešnih Tela i prodreo si u Svet Bogova; sada si Buda; kada se čovek oslobodi od četiri grešnih tela, tada je on Buda“. I daje mu Carski Globus sa krstom odozgo. Naši učenici treba da zamene proces Racionamenta sa lepotom Razumevanja. Proces Racionamenta odvaja Pamet od Intmnog. Pamet odvojena od Intimnog pada u ambis Crne Magije. Racionament deli Pamet u Borbi Antiteza. Antitezni koncepti pretvaraju Pamet u bojno polje. Podeljena Pamet od strane Borbe Racionamenata, antitezne borbe koncepata, secka rasuđivanje, pretvara Pamet u nepotreban instrumenat za Biće, za Intimnog. Kada Pamet nije od koristi Intimnom, tada je od koristi kao instrumenat Životinjskom Ja-u, pretvarajući čoveka u slepo i nespretno biće, roba poroka i senzacija spoljašnjeg sveta. Najnespretnija i najporočnija bića koja postoje na Zemlji jesu, sigurno, veliki intelektualci racionalisti. Racionalist je u potpunosti rob spoljašnjih čula, a Duša je nesposobna, kao barka koju vetar čini da luta na vodama. Duhovni Racionalisti najnesrećnija su bića koja postoje na Zemlji. Njihova je Pamet u potpunosti napunjena teorijama i teorijama, užasno pate jer ne mogu ostvariti ono što su čitali. Ova jadna bića imaju strašno veliku sujetu; i, uglavnom, svršavaju odvajajući se od Intimnog i pretvaraju se u tantričke personalitete Ambisa. Ako uzmemo Mentalno telo bilo kog Pseudo-Duhovnog teoretičara i detaljno ga ispitamo, otkrićemo da je prava pokretna biblioteka. Mentalno telo ovog čovečanstva je sto posto lunarno. Nije individualno i konkretno telo; zaista, ono je sastavljeno od mnogobrojnih Ja-ova , koji galame i svađaju se (svako sa svojom pameću, sa svojim načinom razmišljanja), koji se suprotstavljaju i međusobno se bore radi kontrole i dominacije ove usitnjene pameti. Mentalno Solarno telo nije nejasno, apstraktno telo, to je telo od mesa i kostiju; ali od besmrtnog mesa, koje ne dolazi od Adama i koje može proći kroz zid. Solarni Mental je telo Savršenosti koje jede, pije, asimilira, vari; ima svoje specijalne namirnice, svoju hranu, svoj razvitak. Potrebno je da stvorimo legitimno Mentalno telo (solarno i individualno). Kada neko poseduje individualno Mentalno telo, moći će da percipira, kaptira, asimiliše svo znanje (nauku) univerzuma; takođe, može koristiti Mentalni vehikl da bi putovao kroz Sakralni prostor, iz sveta u svet. Pomoću individualne Pameti može se prodreti u „Devachan“, odnosno region Višeg Mentala Kosmosa i Prirode… Necah, na svoj način, duplira se u Svet kojeg kabalisti nazivaju HOD, Astralni svet. Astral je guverniran od Meseca, zbog toga su astralne projekcije povoljnije kada je Mesec u porastu i teže kada je Mesec u opadanju. Astralni plan je zaista plan Praktične Magije. Na primer, u nekim zabačenim plemenima iz amazonske džungle, Vračevi ili Sveštenici (Sacerdoti) Vračevi daju ljudima specijalni napitak da bi ušli svojom voljom u Astralni svet. Oni mešaju pepeo stabla zvanog Guarumo sa dobro izdrobljenim lišćem Koke (Coca) i koriste ovo kada je mesec u porastu, tada se ostvaruje Dupliranje; vračevi vrlo dobro znaju da je Hod, Astral guverniran od Meseca; ali mnogi kabalisti pretpostavljaju da je guverniran od Merkura, i varaju se. Potpuno je jasno da je inferiorna oblast iz Hoda „Inferiorna Kamaloka“ o kojoj nam govore Hindusi. U superiornoj oblasti nalazimo mnoge Mahatme, mnogo divnih i srećnih Anđela; u inferiornom delu možemo sresti sve „skupove vračeva“ iz Srednjeg veka, sve Hramove Crne Magije, „Bolne Duše“, napaćena stvorenja, sve one koji ječe i plaču i, takođe, sve perverzne. Legitimno i autentično Astralno telo jeste Solarni Astral. Astralno telo bilo je nazvano Telo Želja, a ovo je Lunarne prirode. Lunarna su sva stvorenja Prirode, oni poseduju Lunarni astral, koji je hladno telo, protoplazmatično, zverski ostatak prošlosti. Ono što je potrebno to je da fabrikujemo autentično telo regiona Hod, legitimni Astral, telo Solarne prirode. Astralno Solarno telo (isto kao i Mentalno i Kauzalno) to je telo od mesa i kostiju koje ne dolazi od Adama. To je telo koje jede, vari i asimilira. Postoje razni autori Pseudo-Ezoteričke i Pseudo-Okultističke vrste koji greše brkajući Ego sa Astralnim telom. Moderna Metafizička literatura mnogo priča o projekcijama Astralnog tela, ali treba da imamo hrabrosti da priznamo da pasionirani Okultizmom dupliraju se u Ego (telo želja) da bi putovali u Podlunarne oblasti Prirode, kroz vreme i prostor. Pomoću Solarnog Astrala možemo putovati kroz Mlečni put, do Centralnog Sunca Sirijusa. Zabranjeno nam je da idemo onostrano Mlečnom putu, jer u drugim Galaksijama postoje drugačiji Kosmički zakoni koji su nepoznati stanovnicima ove Galaksije. Jednostavna i obična intelektualna životinja ne rađa se sa Astralnim telom, niti sa Mentalnim i , još manje, sa Kauzalnim. Samo su oni, koji su prihvatili rad za fabrikovanje Tela, Istinski ljudi, u najkompletnijem i ezoteričkom smislu reči. Treba da formiramo Astralno, Mentalno i Kauzalno telo u Devetoj sferi, radeći u Užarenom Vulkanovom ognjištu. (Modus Operandi za stvaranje ovih „Viših egzistencijalnih tela Bića“, na koja se odnosimo; biće razvijeno u sledećim temama.) Kasnije dupliranje otkriva nam Eterički svet, YESOD, gde se nalazi depozit univerzalnih seksualnih sila. Ovaj KOCKASTI KAMEN regiona Jesod (Yesod) jeste seks. Nepobitno, Region Jesod jeste (kao što smo rekli) Eterički svet. Mi se nalazimo ovde u Fizičkom svetu, u palom Sefirotu, u MALKUTU (MALCHUTH). Ovde smo: studirajući, pripremajući se, radeći, ali Malkut nije samo Fizički svet. Podsetimo se da unutar Zemlje, u infradimenzijama, nalazi se KLIFOS (KLIPHOS) i ovo su Malkutove oblasti. Postoje devet infradimenzija, mudro simbolisanih od Dantea u „Divina Commedia“; u ovih devet infradimenzija involuiraju različita ljudska bića. Mnogi ulaze u regat Klifosa (zbog prevelike perverznosti) pre nego što im se završava ciklus manifestacije, ali postoje drugi koji ulaze u Regat Klifos jer je njihovo vreme prošlo. Bilo nam je rečeno, i to je istina, da je svakome od nas dodeljeno 108 egzistencija i da, kada jednom realizujemo manifestujući ciklus, silazimo u Klifosov svet, čak iako nismo zli i perverzni. (Ova tema bila je dublje razrađena u brošuri sa naslovom „Devet Danteovih krugova“.) Treba da pokušamo da sve ovo razumemo, dragi prijatelji, da postanemo svesni o onome što Sefiroti predstavljaju, što predstavlja Klifos, evolucija, involucija. Onaj ko zaista želi preći onostrano svim ovim evolutivnim i involutivnim procesima Sefirota, treba da pređe na Srednji Put, OSMI PUT, uzak put koji nas vodi ka finalnom oslobođenju, zato što Sefiroti imaju evoluciju i involuciju. Na početku, sve se nalazi unutar Logosa; unutar „Starca dana“, ali kada se Logos duplira u svim ovim Sefirotima, kada se emanacijom iz njega pojave svi ovi Sefiroti, sve se menja: oni padaju u svet manifestacije, sve dok ne padnu u Fizički svet. Interesantno je znati da se ovaj Malkut, ovaj Fizički svet u kome živimo (koji je pali Sefirot) nalazio nekada, sigurno, u unutrašnjosti „Starca Dana“, da je emanacijom stigao da zauzme oblik kojeg ima u ovim trenucima (ovo je divno!) i na kraju, doći će dan kada će Malkut ići uzastopnim transformacijama sve dok se ponovo ne vrati izvornoj originaciji, regionu Ketera ili „Starca Dana“. Prema tome, onih Deset Sefirota involuiraju i evoluiraju; ipak, najinteresantnije su kod Sefirota revolucije, a ne involucije, niti evolucije. Neko može uraditi revoluciju Sefirota u samome sebi, ovde i sad, stupajući na „Put oštrice noža“, na onaj put koji treba da nas vodi do Intimne Autorealizacije Bića. U svakom slučaju, nemojte zaboraviti da iz grandioznog ujedinjenja Šive i Šakti, odnosno Oca našeg koji se nalazi u tajnosti i naše Božanske Majke u Kockastom kamenu regiona Jesoda, rađa se nešto izuzetno. Odnosim se na Sefirot DAT (DAATH), koji nije drugo, nego TANTRIČKA SPOZNAJA. Mi treba da se koristimo ovom spoznajom, treba da u nama realizujemo ovu spoznaju, zato što ćemo posredstvom Tantrizma dobiti podizanje Sakralne Vatre u kičmenom stubu. Posredstvom Tantričke spoznaje, tj. Sefirota Dat, moći ćemo da se jednoga dana ponovo vratimo, pretvoreni u „Starca Dana“, da budemo sami mi „Starac Dana“. Jednom reči, treba da INTEGRIŠEMO onih Deset Sefirota u našoj unutrašnjosti, ovde i sada. Oni se nalaze u našoj unutrašnjosti, ali treba da ih totalno integrišemo da bi se mi pretvorili u Bogove. Kada se ovo bude dogodilo, imaćemo pravo da zakucamo na JEDANAESTU KAPIJU (Ain Soph Aur), ali pre toga treba da imamo integrisanih onih Deset Sefirota.

Kada smo jednom savršeni i integrisani, moći ćemo zakucati na ta vrata čuda i ona će se otvoriti (ovde se nalazi treći aspekat Velikog Apsolutnog). Prateći ova kosmička razvijanja, moći ćemo stići kucati na DVANAESTU KAPIJU, koja je AIN SOPH i na kraju, srećan je onaj koji bude uspeo da zakuca na TRINAESTU KAPIJU, AIN, jer će se taj pretvoriti u SAT-KUN, u živu manifestaciju Apsolutnog, ovde i sada, u Boga, onostrano dobru i zlu. Setite se dobri moji prijatelji, da je broj 13 sveti. Isus i njegovih 12 Apostola bili su 13, formirali su grupu od 13 osoba, 13 su bili i oni koji su formirali Savet Staraca, koji su rukovodili blagoslovenu zemlju iz Anahuaka (Anahuac); „na broju 13 se temelji“ Astečki Kalendar. Rečeno nam je, u Tajnoj doktrini iz Anahuaka, da postoje 13 nebesa i ova stvar nas poziva na refleksiju. Ima 13 svetova koji odgovaraju 13 Sefirotima, jer „Starac Dana“, „Dobrota Dobrote“, deseti među Sefirotima, nije sve: on proizilazi iz višeg Sefirota koji je XI, i XI isto tako iz XII, i XII iz XIII. Ima 13 Nebesa, 13 svetova. Sunčev sistem ima 13 planeta; mogu ih nabrojati: prva, Zemlja; druga, Merkur; treća, Venera, četvrta, Sunce; peta, Mars; šesta, Jupiter; sedma, Saturn; osma, Uranus; deveta, Neptun; deseta, Pluton; jedanaesta, Vulkan; dvanaesta, Persefona i trinaesta, Chiron. Ovih 13 svetova predstavljaju 13 Sefirota koji stvaraju 13 Nebesa Mudrosti kod Nahuatla. Prema tome, draga moja braćo, vitalno je Samoostvariti (Autorealizovati) sve Sefirote Kabale u našoj unutrašnjosti ako želimo da se pretvorimo u Bogove. Sva doktrina koju ovde proučavamo, vodi ovome.
PITANJA I ODGOVORI
P.: Otac se duplira u Majku Božansku, ali, po vašem objašnjenju, i Binah, Treći Logos, čini da iz njega zrači njegova Božanska Supruga. Tako da, Majstore, ne razumem…
O.: Ovo je jedna apstraktna tačka gledišta, kažemo mi, koja je zbunila mnogo studenata u ovim vremenima. Ovi su TRIMURTI superteški za pamet i možemo ih zaista razumeti samo na osnovu dobre Intuicije i direktnog mističkog iskustva. Braća su naviknuta, na primer, da misle na Prvi Logos, Drugi Logos i Treći Logos, odnosno, OTAC, SIN i SVETI DUH. Ali potom dolazi drugo Trimurti, kada se govori o OZIRIS, IZIS i HORUS, i ovde se ponovo zbunjuju, jer, zaista, konverzija jednog Trimurtia u drugo Trimurti ne može se učiniti na osnovu čistog racionamenta. Postoji jedan faktor, u ovoj konverziji Trimurtija, koji je u potpunosti duhovni i koji se može shvatiti, kaptirati, uhvatiti, samo na intuitivan način… Prvi, Drugi i Treći Logos, u osnovi, to su jedan Logos (nevidlji, iako su tri u jednom) i to je Otac. U unutrašnosti Oca nalazi se Sin i nalazi se Sveti Duh. Kao što se u istinskom Čoveku nalazi Telo, Duša i Duh, isto tako se u „Starcu Dana“ nalazi Sin i Sveti Duh koji formiraju potpunost, celost, jednokupnost. U Egiptu, ovaj jedinstven, jednokupan1 naziva se OZIRIS. Oziris se može duplirati (Ko brani Ozirisu da se duplira?). On se može duplirati i tako se duplira u IZIS (Eva uvek izlazi iz Adamovog rebra, kako je gore tako je i dole). Zašto bi bilo čudno da iz Ozirisa, SOLARNOG ADAMA, izađe SOLARNA EVA ili URANIJA-VENUS, njegova žena? Šta može uraditi jedan, ako iz JEDAN uvek izlazi DVA? Prema tome, Otac koji se nalazi u tajnosti ima svoju suprugu, a koja je Majka Božanska Kundalini; Oziris ima uvek Izis, kao suprugu. A sad, iz savršenog jedinstva njih dvoje (Božanskog supruga i Božanske supruge) rađa se DETE HORUS (Aurus) kojega Majka Božanska nosi u svojim rukama. Ona ga začinje delom i gracijom Svetog Duha, odnosno Trećeg Logosa. Ali treba da imamo u vidu da, iako je supruga Trećeg Logosa, unutar Trećeg Logosa nalazi se takođe i Drugi i Prvi, zato što, na kraju krajeva, Logos je trijedan2 i nevidljiv, unitaran, integralan, jednokupan. Problem je da ne delimo toliko mnogo Logosni trougao, jer Otac, Sin i Sveti Duh jesu jedno, integralno, jednokupno i, uopšte, nazivamo ga „OTAC“. Potrebno je mnogo suptilnosti za razumevanje ovoga, mnogo finoće, mnogo konceptualnog sintetizma, velike intuicije. Konverzija Trimurtija, iz jednog u drugi, to je nešto što daje posla gnostičkom studentu, ali ako malo zaoštrite intuiciju, možete razumeti…
1 Jednokupan- apstraktno viđenje složene jedinice
2 Trijedan- tri u jednom
STABLO ŽIVOTA: NJEGOVA TRI TROUGLA I ČETIRI SVETA
„P.: Majstore, Biblija je sakralna knjiga sa jednim učenjem, jednim korpusom doktrine i ipak, svako je tumači na svoj način i odavde su se pojavile hiljade sekti i religija i svaka se bazira na ovoj knjizi. Kakvo objašnjenje nam možete dati u vezi sa ovim subjektom, Venerabilni Majstore?
O.: Dobro, Biblija je korpus Doktrine, Talmud je duša Doktrine i Zohar je duh Doktrine (odnosim se na hebrejsku judejsku Kabalu). Uglavnom, ove tri knjige međusobno se dopunjuju. Biblija je napisana šifrovano u sebi samoj i može se razumeti samo uz pomoć duha Doktrine, a to je hebrejska Kabala. U hebrejskoj kabali nalaze se ključevi za pravilno tumačenje Biblije; ipak, postoje empirijske osobe koje hoće da tumače Bibliju sa Biblijom i čine to naprosto sa neznanjem, jer ne znaju da je biblija napisana šifrovano. Postoje neki koji podešavaju stih do stiha da bi davali interpretacije, poglavlje do poglavlja itd, itd, ali svi ovi načini za razumevanje Biblije jesu oblici ignorancije. Biblija sama po sebi jeste Sakralna, ali je potrebno da znamo ključeve da bismo je pravilno interpretirali i ovi ključevi, ponavljam, nalaze se u hebrejskoj Kabali. Postoje, dakle, tri knjige koje su Jevreji učinili poznatim: Biblija, Zohar i Talmud (hebrejska Kabala). Ove formiraju korpus autentične i kompletne Doktrine“… – Samael Aun Weor, „Pitanja i Odgovori” Ako posmatramo Stablo života, tako kako je napisano od strane jevrejskih kabalista, videćemo DESET SEFIROTA. Ono počinje sa Starcem Dana (KETHER), koji se nalazi na najvišem mestu stabla; potom sledi HOKMAH, drugi Sefirot, odnosno Drugi Logos koji je upravo Kosmički Hristos ili Vishnu; zatim dolazi BINAH, Treći Logos, Gospod Shiva. Kether, Hokmah i Binah jesu Otac, Sin i Sveti Duh, tako kao što su oslikani na Stablu života hebrejskih misterija, kako poučavaju rabini. Kether, Hokmah i Binah predstavljaju Trimurti Savršenosti, Božanski Trougao, prevoljeni Otac, preobožavani Sin i premudri Sveti Duh. Očigledno, ove tri superiorne oblasti, Sefirotska Kruna, konstituišu kabalistički AZILUTH, „Svet Divota”, gde je sreća izuzetna, onostrano dobru i zlu. Posle Božanskog Trougla nastaje ambis i posle tog ambisa dolazi drugi Trougao formiran od HESEDA, četvrtog Sefirota koji odgovara Intimnom ili neizrecivom Atmanu (koristeći sanskritski jezik); nastavlja sa GEBURAHOM, Strogost zakona, peti Sefirot, Buddhi, Božanska Duša, koja je žensko; sledi dalje TIPHERETH, šesti Sefirot, Ljudska Duša koja je muško (kod žena, ovi polariteti harmonično će se obrnuti). Ovaj Božanski ili Duhovni trougao odgovara Svetu BRIATH. Šta je svet Briath? To je svet Duha. Tamo gde se nalazi Atman-Buddhi-Manas orijentalne Teozofije, odnosno Hesed, Geburah i Tiphereth hebrejske Kabale. Dupliranjem, rađa se treći Trougao i predstavljen je od NETZAHA, Pamet, sedmi Sefirot, sledeći, HOD, osmi Sefirot, Astralno telo; niže je YESOD, deveti Sefirot, glavni Fundament Seksa, Vitalni fond ljudskog organizma, Vitalno telo ili Eterički vehikl, teozofsko Lingam Sarira. Netzah, Hod i Yesod konstituišu Svet YETZIRATH. U Yetzirathu nalazimo Mentalni Svet i Astralni Svet. Na kraju, u najnižem delu Stabla života nalazimo oblast MALCHUTH, deseti Sefirot, Fizički svet ili Fizičko telo od mesa i kostiju. Sigurno, ovaj Fizički svet sa potopljenim regionima ili boravištima „Kliphos“, to je svet AZIATH hebrejske Kabale. Dakle, Tri Trougla Stabla života plus Malchut, koji je pali Sefirot, precizno su u korespondenciji sa četiri sveta Kabale: Aziluth, Briath, Yetzirath i Aziath. Realno, sve ove emanacije nalaze se u „Starcu Dana“, u „Dobroti Dobrota“; odavde proizilazi sve. Logos direktno rukovodi sve ove Sefirote. Već, u sledećem svetu, u svetu Briath, on se manifestuje posredstvom Božanskih jerarhija; u svetu Yetzirath, isto kao i u svetu Aziath, odnosno Fizičkom svetu, on se manifestuje posredstvom Čakri planete Zemlje, zodijačkim znacima, planetama Sunčevog sistema i čak posredstvom tatvi (tattwa) ili vibracija. Ali on može da deluje direktno, recimo bez posrednika, u Atmanovom svetu…Prvi Trougao je LOGOSNI: Kether, Hokmah i Binah. Drugi Trougao je ETIČKI: Hesed, Geburah i Tiphereth. Treći Trougao je MAGIČKI: Netzah, Hod i Yesod. Malchuth, Fizički svet, ponavljam, to je pali Sefirot. Prvi Trougao, tj. Logosni, očigledno ima Gravitacioni centar u BOŽANSKOM OCU, Starcu Dana. Kether je matematička tačka u Ogromnom prostoru, Beskonačnom, Nealterabilnom. Ovaj trougao je Trougao Oca. Zbog čega kažemo da je Drugi Trougao Etički? Jednostavno, jer tamo vlada u prvom redu Etika, PRAVEDNO ponašanje, tamo nailazimo na STROGOST Zakona; tamo stižemo da upoznamo dobro i zlo, da znamo šta je dobro i šta je zlo; ovaj trougao je Svet Čistog Duha, hinduski Trimurti: Atman, Buddhi, Manas. Očigledno, ovde je Gravitacioni Centar LJUDSKA DUŠA; ova Duša pati i ona je najhumaniji deo u nama, odnosno Tiphereth, koji je isti sa Kauzalom. Ovaj trougao naziva se Trougao Sina. Otkrivamo da se ovde Kosmički Hristos, Hokmah, manifestuje preko Ljudske Duše. Treći Trougao, Magički trougao, veoma je interesantan; sastoji se od Pameti, odnosno Netzaha, Astralnog tela ili Hoda, Eteričkog tela, odnosno Yesoda ili baznog Seksualnog Principa Univerzalnog Života. Zbog čega se zove Magički trougao? Zato što, nema sumnje, u Regatu Pameti, Astralu i čak u Kliphosu ili Infernalnim svetovima upražnjava se Visoka magija. Nesumnjivo, u Netzahu možemo naći HERMETIČKU MAGIJU i u Hodu, PRIRODNU MAGIJU. Drugi autori imaju drugačije mišljenje, oni veruju da je u Netzahu (Svet Pameti) Prirodna Magija. Ne slažem se sa njima u ovom pogledu, zato što proizilazi da je Pamet upravo Merkurska; postoje autori koji se ne slažu sa mojim konceptima, oni pretpostavljaju da je Venerska, žao mi je, ne slažem se sa ovom klasom koncepata, jer svako može shvatiti da je Pamet Merkurska. Prema tome, Hermetička Magija treba se poistovećiti sa Merkurom, u Pameti; što se tiče Prirodne magije, Ceremonijalne ili Ritualne itd. možemo je naći u Astralnom svetu, u Astralnom telu. Gde nalazimo Gravitacioni Centar Magičkog trougla? Očigledno, nalazi se u SEKSU, jer odavde dolaze Rađanje, Smrt, Regeneracija. Sve se vrti oko Seksa, odnosno Treći trougao ima kao Centar gravitacije Seks ili Yesod, koji je Sila Trećeg Logosa, Seksualna moć. Na ovaj način pronašli smo da postoje tri osnovna Centra gravitacije u celokupnom Stablu Života: U prvom Trouglu je Kether, Starac Vekova, Prvi Logos. Drugi Trougao, Hokmah, Kosmički Hristos, Drugi Logos ima svoj Centar gravitacije u Ljudskoj Duši, u Tipherethu. U trećem Trouglu, Yesod postaje Centar gravitacije Svetog Duha, Trećeg Logosa; posredstvom Seksualne sile izvire život, pojavljuje se Fizičko telo i rađaju se svi organizmi koji imaju život. Malchuth je Fizički svet, koji ne bi mogao postojati bez prisustva Seksa, budući da smo sinovi muškarca i žene. Prema tome, Yesod je fundament Trećem Logosu. (Možete primetiti da su Prvi, Drugi i Treći Logos tesno povezani sa Centrima gravitacije triju Trouglova sa Stabla Života.)
STABLO NAUKE DOBRA I ZLA je SEKS, a ovo Stablo Znanja predstavljeno je posredstvom Seksualnih organa. STABLO ŽIVOTA je Biće predstavljeno u našem Fizičkom telu posredstvom Kičmenog stuba. Svaka istinska Kulturna Doktrina treba da pažljivo studira ova dva Stabla. Jer ako studiramo jedno Stablo i zaboravimo na drugo, proizići će nekompletno saznanje, koje je nekorisno. Čemu li služi da studiramo Biće, ako ne poznajemo Seks? (U sledećim lekcijama detaljno ćemo studirati ove Seksualne Misterije.)… Oba stabla se nalaze u Edenu i dele čak i svoje korenove. Ovo su one dve Velike glavne Kolone Bele Lože: Mudrost i Ljubav. Mudrost je Stablo Nauke Dobra i Zla, a Ljubav je Stablo Života. U starom Egiptu bila je duboko studirana Doktrina ova dva Stabla. Fatalna senka Stabla Života je Ego. Fatalna senka Stabla od Znanja je Fornikacija. Ljudi smatraju senke kao realnost.
„Onaj ko je završio sa procesima Ego-a realizuje Biće u sebi samom. Onaj ko je završio sa Fornikacijom pretvara se u Hristosa.“
„I zapreti Gospod Bog čoveku govoreći: «Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu. Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš.»“ (Post. 2:16, 17)
„I žena videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra rod s njega i okusi, pa dade i mužu svom, te i on okusi.“ (Post. 3:6)
„I reče Gospod Bog: «Eto, čovek posta kao jedan od nas znajući šta je dobro šta li zlo; ali sada da ne pruži ruku svoju i uzbere i s drveta od života, i okusi, te do veka živi.»“ (Post. 3:22)
„I tako izbaci čoveka, postavi na istoku pred vrtom edemskim heruvima s plamenim mačem, koji se vijaše i tamo i amo, da čuva put ka drvetu od života.“ (Post. 3:24) Prema tome, ako bi čovek mogao jesti slatkog voća sa Stabla Života, onda bi imali „Bogove Fornikatore“. Ovo bi bilo prokletstvo nad prokletstvom. Najstrašnija žrtva. Nemoguće. Vatreni Mač Kosmičkog Pravosuđa zapaljen, preteći i strašan vreba, čuvajući put prema Drvetu Života. Iz Sefirotske Krune: Otac, Sin i Sveti Duh rodio se Intiman. Intimnog obavijaju šest Inferiornih vehikala koji se međuprožimaju stvarajući Čoveka. Svi fakulteti i moći Intimnog Plodovi su Stabla Života. Kada se Čovek vraća u Eden (istim putem kojim je izašao), moći će jesti Plodove Stabla Života. Onda će moći, licem u lice, da vidi Boga, a da ne umre, munja će mu služiti kao Žezlo (Palica moći), a oluje kao tepisi za njegove noge. Postoji 10 Talasa života koji se prožimaju i međuprožimaju i ne poklapaju se, ovih 10 eternalnih emanacija jesu onih 10 Sefirota Kabale, onih 10 Grana Stabla Života. Sada ćemo razumeti zašto je Bog stavio 10 prstiju na naše ruke. Ovih 12 Čovečijih čula (7 Čakri plus 5 fizičkih čula = 12) u vezi su sa našim Kičmenim Stubom. Kičmeni Stub je fizički eksponent Stabla Života; 12 čula su plodovi Stabla Života.

Pogledajte sva predavanja od Samael Aun Weora:

TREĆE (3) PREDAVANJE IZ „B“ FAZE – „GNOSTIČKA KABALA“ – Samael Aun Weor