ZAKON POTROŠNJE

Koliko vrijedi vaš novac? Zašto se neki artikl ili usluga razlikuju po cijeni kod različitih dobavljača. Kada shvatite ovaj ZAKON više nećete imati krivnju zbog novca, te straha da prevarite druge i straha da sami budete prevareni.

Trebate samo shvatiti da
VRIJEDNOST NOVCA ODREĐUJE KUPAC I PRODAVAČ PRILIKOM SVAKE TRANSAKCIJE.

Bitno je da vaši prihodi budu veći od vaših troškova. Da bi imali novaca za trošiti morate ga i primiti. To se zove pozitivno kretanje gotovine. Računi i dugovi nisu troškovi, oni su sporazumi. Dok ih ne platite računi i dugovi ne postaju troškovi.

Znači ono što je ključno je da vaši PRIHODI BUDU VEĆI OD TROŠKOVA.

Važno je da imate pozitivan stav. Što više želite da drugi uspiju više ćete i sami uspijevati. To se jednostavno odvija po zakonu “što više dajete više ćete primiti!” Ako dajete novac onima kojima je potreban, riješit ćete se vezanosti za novac, a novac će vam početi pritjecati.

Davanje pokreće kretanje novca i vaš potrošeni novac će vam se vratiti.

http://www.bankovni-krediti.net/