Arhiva kategorije: Kršćanstvo

Je li izvorno kršćanski Vatikan bio hram boga Šive?

Vatikan

Sve religije su jedno i izvedene su iz vedske Sanatane Dharme. Poznati povjesničar P.N. Oak tvrdio je da riječ Vatikan potječe od sanskrtske riječi “Vatika”, te da “kršćanstvo” dolazi od sanskrtskih riječi “Krishna-neeti”, (“etičnost Krišne” ili ” put Krišne”), i da je “Abraham” nastao od sanskrtske riječi “Brahma”. Dalje tvrdi da su i kršćanstvo i islam nastali kao iskrivljenje vedskog vjerovanja.

(Komentar Nenad Žimjanski: Kada netko kaže “iskrivljenje” onda to čitatelja navodi na zaključak da je jedino vedsko učenje ispravno. Takvi komentari vode u fanatizam. Inicirani koji poznaju suštinu svakog učenja mogu religijsko učenje prilagoditi vremenu i okruženju a da se ne izgubi suština. Duhovno učenje se mijenja u skladu sa razvojem čovječanstva. U budućnosti će nastati Univerzalna Religija (spoj znanosti i metafizike) koja će zamijeniti sve dosadašnje religije.

Na internetu sam pronašao dvije univerzalne religije: bahai https://www.bahai.org/ i Universal Life Church https://www.themonastery.org/ . Čini mi se da bahai ima previše islamskih elemenata, a to onda nije univerzalno, a Universal Life Church su pomiješali sve i svašta. Članovi pripadnici raznih kultova (taoisti, hinduisti, pagani, wicce …) rade rituale koji im se sviđaju. Mi to zovemo bosanski lonac, kada je sve živo pomiješano. To nije dobro i nije univerzalno.

U https://hr.wikipedia.org/wiki/Religijska_geografija je dano slijedeće objašnjenje: “U religijskoj geografiji postoje dvije vrste religija: univerzalna religija i etnička religija. Univerzalna religija tip je religije koji se pokušava obratiti čitavom svijetu, svim vrstama ljudi. Tri glavne univerzalne religije jesu kršćanstvo, islam i budizam. Etnička religija tip je religije koji se obraća jednoj grupi ljudi, jednoj državi, jednoj kulturi (npr. judaizam i zoroastrizam).” Riječ “katolik” dolazi od grčke riječi “καθολικός”, a značenje je univerzalan, sveopći.

Ja pod Univerzalnom religijom podrazumijevam još veću univerzalnost. Recimo budizam je najbliži ideji Univerzalne religije, ali kršćanstvo ima svoj glavni lik Krista, a budisti Budu. Peti element Duh je sveprožimajuća svijest, ljubav i tako bi mogli izbjeći personifikaciju koja uvijek ima poveznicu sa nekom dosadašnjom religijom.  Više o Univerzalnoj religiji možete pročitati na mojoj stranici: http://drustvo-millennium.hr/tag/univerzalna-religija/)

Vatikanska crkva je oblikovana kao Shiva Linga

Usporedite dvije slike u nastavku i možete vidjeti upečatljivu sličnost oblika shiva linge i vatikanskih crkvenih spojeva. Nadalje, ako pogledamo bliže, čak vidimo savršenu tripundru i bindu koji su ugrađeni u njihov dizajn.

Vatikan

Obelisk u Vatikanu

(Komentar Nenad Žimjanski: Vatikan u sredini kružnog dijela ima obelisk što je zaista vrlo slično Šiva lingamu. Obelisk je simbol Sunca, a jedan mason mi je rekao da obelisk predstavlja zraku Sunca. Još puno tajni je skriveno u ovim simbolima, ali onaj tko traži naći će.)

Na sljedećim slikama usporedimo tripundru (tri crte koje je Lord Shiva nosio kao tilak).

Vatikan

(Komentar Nenad Žimjanski: Mistici će u ovom velikom krugu, na slici lijevo, prepoznati simbol Duha. To je sveprožimajući Duh, prapočelo svih stvari, Duh Sveti, Sanctus Spiritus. Duh Sveti je također simboliziran golubicom. Golubovi su ptice blage čudi i zato su simbol mira. Vrlo nježno iskazuju ljubav pa su stoga i simbol ljubavi. Golubovi su ptice koje lete pa su stoga također simbol zraka i sveprožimajućeg duha. Sjetite se da je Nikola Tesla jako volio golubove.

U Starom zavjetu, Postanak, piše: Jahve Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša. – Postanak 2,7.

Probajte jednu vježbu: Sjednite se udobno na stolicu ili fotelju, zatvorite oči i opustite se. Smirite misli, osjećaje i tijelo. Kada ste se smirili promatrajte kako dah ulazi i izlazi kroz nosnice. Osjećajte strujanje zraka u nosnicama. Primijetit ćete kako ova vježba daje vrlo duboki mir. Eto ovo je vrlo jednostavna vježba kako osjetiti Božju prisutnost. Prakticirajte ju oko 15-30 minuta. Ako bolujete od duševnih bolesti konzultirajte se sa liječnikom da li smijete raditi ovu vježbu.

Tilak

(Komentar Nenad Žimjanski: Na lijevoj slici ja bi četiri pravokutnika protumačio kao 4 alkemijska elementa: vatra, voda, zrak i zemlja. Ali tu možemo vidjeti i tri vodoravne linije koje su slične tilaku /3 bijele crte/ kojeg nose Hindu šaivisti na čelu. Kružić u sredini četiri pravokutnika je duh, a na tilaku je to crvena točka. Sve ima smisla.)

Vatikan

Sama riječ “Vatikan” potječe od sanskrtske riječi Vatika ili Vatica, što znači vedska kulturna ili vjerska središta. Na sanskrtu riječ Vatika koristi se za opisivanje mjesta, kao što su Ananda-Vatika, Ashrama-Vatika, Yagna-Vatika itd. Takve riječi i otkrića dokazuju da je Vatikan bio hinduističko (vedsko) vjersko središte prije nego što je njegova vlast bila prisiljena prihvatiti kršćanstvo od 1. st. pr. Također, prema nekim izvješćima, pronađena je Shiva linga tijekom iskopavanja i čuva se za prikaz u Gregorijanskom etruščanskom muzeju u Rimu (detalji dolje). Hindustan je doista bio Virat.

(Komentar Nenad Žimjanski:  Među laicima postoji uvjerenje da su ljudi štovali Sunce kao planetu. U pravom smislu Sunce je simbol Duha, a koji je sveprožimajuća svijest ili Bog. Duhovno svjetlo ima svoju analogiju sa fizičkim svijetom i ciklusima u svemiru pa je logično da su svetkovine postavljene na određene datume.

Možete zapaziti da Bazilika Svetog Petra ima oblik ključa i ključanice.)

(Preuzeto sa: https://bs.wikipedia.org/wiki/Mitraizam

Mitraizam je naziv za religiju, odnosno kult indoiranskog božanstva Mitre koji je uživao veliku popularnost na teritoriji Rimskog Carstva od 1. do 3. vijeka.

Povijest

Bog Mitra je poštovan u različitim dijelovima svijeta i u veoma širokom vremenskom rasponu. Poznat je prije svega u hinduističkoj, zatim perzijskoj, helenističkoj i rimskoj civilizaciji. U Indiji je poštovan kao Sunčevo božanstvo i usko se vezuje uz Varunu, boga voda i kaznitelja krivaca. Ova dva boga se zajedno prikazuju kao zaštitnici ugovora i zakletve koja se polaže na vodu. U Avesti je Mitra združen i sa Ahura Mazdom, vrhovnim bogom, sa Suncem koje je „njegovo oko“ i sa bikom, simbolom snage. Ekspanzijom Perzijanaca Mitrin kult se proširio u Babilon, povezao sa kultom sunčanog boga Šamaša. U Maloj Aziji Mitra postaje vrlo popularno božanstvo, pa se slavi praznik “Mitrahana” i stvaraju se njegovi misteriji. Mitrin kult, dalje se širi u Grčku, a nakon Pompejeve pobjede nad pontskim kraljem Mitridatom 66. god. p.n.e., prodire među rimske vojnike, koji ovaj kult prenose širom rimske imperije. Mitrin kult se na ovaj način prenio širom Zapada i pronađeni su mnogi hramovi na teritoriji od Welsa, uz Rajnu i Dunav, pa sve do Aleksandrije. Poklonici Mitre, kome je dana titula „nepobjedivo Sunce“ postaju i pojedini carevi, među kojima će biti i mladi Konstantin.

Car Teodosije I je godine 391. proglasio mitraizam zabranjenom religijom, zajedno sa svim paganskim religijama i proglasio kršćanstvo jedinom dozvoljenom religijom, a ovaj kult se održao sve do 5. stoljeća u perifernim dijelovima carstva. Postoje naznake da se nastavak mitraističkog kulta nastavio u bogumilstvu.)

(Komentar Nenad Žimjanski:  Sa zimskim solsticijem koji počinje 25.12. dan počinje biti sve duži, a noć sve kraća. Rimljani su prije pojave kršćanstva štovali Nepobjedivo Sunce koje se rađa 25.12. i vrlo vjerojatno je da je Katolička Crkva ustanovila Božić 25.12. kako bi zamijenila Dan rođenja Nepobjedivog Sunca (Dies Natalis Deus Solis Invicti) kojega je ustanovio car Aurelian 274. godine. To «Nepobjedivo Sunce» se pak smatra jednim od izražaja kulta boga Mitre.

Na web stranici: https://studentski-pastoral.com/index.php/pitajteKapelana/508 piše: Tako primjerice sv. Jeronim govori u jednoj svojoj božićnoj homiliji: «Čak i samo stvorenje daje za pravo našoj propovijedi, kozmos je svjedokom istinitosti naše riječi. Sve do ovoga dana rastu mračni dani, od danas se smanjuje tama… Raste svjetlost, uzmiče noć.» Zaharija u Luka 1,78 također prorokuje o Kristu kao o «Mladom Suncu koje će nas pohoditi s visine». U tom smislu sva stvorenja, pa tako i sunce, ostvaruju svoj na neki način sakramentalni značaj upućujući na svoga Stvoritelja (usp. Rim 1,20).)

Siva Linga u Etruskom muzeju Gregorijana, grad Vatikan (Vatika)

Šiva lingam

Ovaj Šiva Lingam izložen je u etrušćanskom muzeju Gregorijana, u Vatikanu. Ovo je najvažnija etrurska zbirka u Rimu, počevši sa predmetima ranog željeznog doba iz 9. stoljeća prije Krista. Enciklopedija Britannica pod naslovima „Etrurija“ i „Etruščani“ spominje da je između 2. i 7. stoljeća prije Krista sjeverna Italija bila poznata kao Etrurija. Tijekom arheoloških iskopavanja otkriveno je mnoštvo takvih “meteorskih kamenja postavljenih na isklesanim postoljima (Siva Lingas na stalcima)”. Taj je Siva Lingam iskopan iz samog Vatikana. Mnogo više mora ležati pokopano ispod masivnih zidova Vatikana i brojnih podruma.

P.N. Oakove teorije o vedskim korijenima svjetskih religija

P.N. Oak tvrdi da su kršćanstvo i islam derivati ​​hinduizma, te da su katolički Vatikan, Kaaba i Taj Mahal nekada bili hinduistički hramovi Šive. U svojoj knjizi “Neka nestala poglavlja svjetske povijesti” Oak je tvrdio da je u Indiji razvijena prva civilizacija iz koje su proizlašle sve svjetske civilizacije. Na tu je temu napisao je knjige na tri jezika.

Namjera ispravljanju onoga što je vjerovao da su „pristrane i iskrivljene verzije povijesti Indije proizvedene od okupatora i kolonizatora“, Oak je napisao nekoliko knjiga i članaka o indijskoj povijesti i osnovao „Institut za prepisivanje indijske povijesti“ 1964. godine. Prema Oaku, moderni sekularni i marksistički povjesničari izmislili su “idealizirane verzije” prošlosti Indije i iscrpili je iz njenog “vedskog konteksta i sadržaja”.

Oak tvrdi da je kršćanstvo izvorno bila vedska religija koja je slijedila Krišnu i tvrdi da je kršćanstvo izvorno bilo poznato pod imenom Chrisna-nity ili Krišna-neeti (Oak tvrdi da to znači “Put Krišne” ili “Etika Gospoda Krišne”). Ovo što slijedi je uglavnom u skladu s Oakovim drugim teorijama i tvrdnjama da se Vatikan izvorno zvao Vatika i da je Papinstvo izvorno bilo “vedsko svećeništvo” dok Konstantin Veliki oko 312. godine AD nije ubio “vedskog pointifa” i na njegovo mjesto postavio predstavnika male kršćanske sekte. Oak također tvrdi da je “Isus otišao u Indiju u dobi između 13 i 30 godina kako bi naučio Krishna-neeti (kršćanstvo) od mudraca.”

Amen dolazi od Aum

Kad kršćani na kraju svojih himni kažu „Amen“ ili nešto naglašavaju, ono što oni govore je iskvaren oblik „Aum-a“ ili „Om“, što je standardni vedski oblik obraćanja Vrhovnom Biću zvukom.

U Bibliji je rečeno: „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog.“ Ta iskonska božanska riječ, koja je jedno s Bogom, je vedski slog „Aum“. Bog se u stvaranju očituje kao Kozmička Vibracija, koja se izražava kao Kozmički zvuk i Kozmička Svjetlost. Kozmički zvuk ili Aum sinteza je svih zvukova svemira.

(Komentar Nenad Žimjanski:  Legenda kaže da su mudraci napustili Atlantidu prije nego što je potonula. Jedni su se zadržali u Egiptu, a drugi su produžili do Indije, a treći otputovali u Ameriku pa su tako nastale Maje, Asteci i Inke. Možda porijeklo riječi AMEN potječe od egipatskog boga Sunca AMON RA. U vjerovanju drevnih Židova amen je značilo: “To je zaista tako”, a u kršćanstvu ima značenje “Neka tako bude” i izgovaralo se nakon recitiranja himni.)

Izvor: https://www.indiadivine.org/was-the-christian-vatican-originally-a-temple-to-lord-shiva/