Je li izvorno kršćanski Vatikan bio hram boga Šive?

Vatikan

Sve religije su jedno i izvedene su iz vedske Sanatane Dharme. Poznati povjesničar P.N. Oak tvrdio je da riječ Vatikan potječe od sanskrtske riječi “Vatika”, te da “kršćanstvo” dolazi od sanskrtskih riječi “Krishna-neeti”, (“etičnost Krišne” ili ” put Krišne”), i da je “Abraham” nastao od sanskrtske riječi “Brahma”. Dalje tvrdi da su i kršćanstvo i islam nastali kao iskrivljenje vedskog vjerovanja.

(Komentar Nenad Žimjanski: Kada netko kaže “iskrivljenje” onda to čitatelja navodi na zaključak da je jedino vedsko učenje ispravno. Takvi komentari vode u fanatizam. Inicirani koji poznaju suštinu svakog učenja mogu religijsko učenje prilagoditi vremenu i okruženju a da se ne izgubi suština. Duhovno učenje se mijenja u skladu sa razvojem čovječanstva. U budućnosti će nastati Univerzalna Religija (spoj znanosti i metafizike) koja će zamijeniti sve dosadašnje religije.

Na internetu sam pronašao dvije univerzalne religije: bahai https://www.bahai.org/ i Universal Life Church https://www.themonastery.org/ . Čini mi se da bahai ima previše islamskih elemenata, a to onda nije univerzalno, a Universal Life Church su pomiješali sve i svašta. Članovi pripadnici raznih kultova (taoisti, hinduisti, pagani, wicce …) rade rituale koji im se sviđaju. Mi to zovemo bosanski lonac, kada je sve živo pomiješano. To nije dobro i nije univerzalno.

U https://hr.wikipedia.org/wiki/Religijska_geografija je dano slijedeće objašnjenje: “U religijskoj geografiji postoje dvije vrste religija: univerzalna religija i etnička religija. Univerzalna religija tip je religije koji se pokušava obratiti čitavom svijetu, svim vrstama ljudi. Tri glavne univerzalne religije jesu kršćanstvo, islam i budizam. Etnička religija tip je religije koji se obraća jednoj grupi ljudi, jednoj državi, jednoj kulturi (npr. judaizam i zoroastrizam).” Riječ “katolik” dolazi od grčke riječi “καθολικός”, a značenje je univerzalan, sveopći.

Ja pod Univerzalnom religijom podrazumijevam još veću univerzalnost. Recimo budizam je najbliži ideji Univerzalne religije, ali kršćanstvo ima svoj glavni lik Krista, a budisti Budu. Peti element Duh je sveprožimajuća svijest, ljubav i tako bi mogli izbjeći personifikaciju koja uvijek ima poveznicu sa nekom dosadašnjom religijom.  Više o Univerzalnoj religiji možete pročitati na mojoj stranici: http://drustvo-millennium.hr/tag/univerzalna-religija/)

Vatikanska crkva je oblikovana kao Shiva Linga

Usporedite dvije slike u nastavku i možete vidjeti upečatljivu sličnost oblika shiva linge i vatikanskih crkvenih spojeva. Nadalje, ako pogledamo bliže, čak vidimo savršenu tripundru i bindu koji su ugrađeni u njihov dizajn.

Vatikan

Obelisk u Vatikanu

(Komentar Nenad Žimjanski: Vatikan u sredini kružnog dijela ima obelisk što je zaista vrlo slično Šiva lingamu. Obelisk je simbol Sunca, a jedan mason mi je rekao da obelisk predstavlja zraku Sunca. Još puno tajni je skriveno u ovim simbolima, ali onaj tko traži naći će.)

Na sljedećim slikama usporedimo tripundru (tri crte koje je Lord Shiva nosio kao tilak).

Vatikan

(Komentar Nenad Žimjanski: Mistici će u ovom velikom krugu, na slici lijevo, prepoznati simbol Duha. To je sveprožimajući Duh, prapočelo svih stvari, Duh Sveti, Sanctus Spiritus. Duh Sveti je također simboliziran golubicom. Golubovi su ptice blage čudi i zato su simbol mira. Vrlo nježno iskazuju ljubav pa su stoga i simbol ljubavi. Golubovi su ptice koje lete pa su stoga također simbol zraka i sveprožimajućeg duha. Sjetite se da je Nikola Tesla jako volio golubove.

U Starom zavjetu, Postanak, piše: Jahve Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša. – Postanak 2,7.

Probajte jednu vježbu: Sjednite se udobno na stolicu ili fotelju, zatvorite oči i opustite se. Smirite misli, osjećaje i tijelo. Kada ste se smirili promatrajte kako dah ulazi i izlazi kroz nosnice. Osjećajte strujanje zraka u nosnicama. Primijetit ćete kako ova vježba daje vrlo duboki mir. Eto ovo je vrlo jednostavna vježba kako osjetiti Božju prisutnost. Prakticirajte ju oko 15-30 minuta. Ako bolujete od duševnih bolesti konzultirajte se sa liječnikom da li smijete raditi ovu vježbu.

Tilak

(Komentar Nenad Žimjanski: Na lijevoj slici ja bi četiri pravokutnika protumačio kao 4 alkemijska elementa: vatra, voda, zrak i zemlja. Ali tu možemo vidjeti i tri vodoravne linije koje su slične tilaku /3 bijele crte/ kojeg nose Hindu šaivisti na čelu. Kružić u sredini četiri pravokutnika je duh, a na tilaku je to crvena točka. Sve ima smisla.)

Vatikan

Sama riječ “Vatikan” potječe od sanskrtske riječi Vatika ili Vatica, što znači vedska kulturna ili vjerska središta. Na sanskrtu riječ Vatika koristi se za opisivanje mjesta, kao što su Ananda-Vatika, Ashrama-Vatika, Yagna-Vatika itd. Takve riječi i otkrića dokazuju da je Vatikan bio hinduističko (vedsko) vjersko središte prije nego što je njegova vlast bila prisiljena prihvatiti kršćanstvo od 1. st. pr. Također, prema nekim izvješćima, pronađena je Shiva linga tijekom iskopavanja i čuva se za prikaz u Gregorijanskom etruščanskom muzeju u Rimu (detalji dolje). Hindustan je doista bio Virat.

(Komentar Nenad Žimjanski:  Među laicima postoji uvjerenje da su ljudi štovali Sunce kao planetu. U pravom smislu Sunce je simbol Duha, a koji je sveprožimajuća svijest ili Bog. Duhovno svjetlo ima svoju analogiju sa fizičkim svijetom i ciklusima u svemiru pa je logično da su svetkovine postavljene na određene datume.

Možete zapaziti da Bazilika Svetog Petra ima oblik ključa i ključanice.)

(Preuzeto sa: https://bs.wikipedia.org/wiki/Mitraizam

Mitraizam je naziv za religiju, odnosno kult indoiranskog božanstva Mitre koji je uživao veliku popularnost na teritoriji Rimskog Carstva od 1. do 3. vijeka.

Povijest

Bog Mitra je poštovan u različitim dijelovima svijeta i u veoma širokom vremenskom rasponu. Poznat je prije svega u hinduističkoj, zatim perzijskoj, helenističkoj i rimskoj civilizaciji. U Indiji je poštovan kao Sunčevo božanstvo i usko se vezuje uz Varunu, boga voda i kaznitelja krivaca. Ova dva boga se zajedno prikazuju kao zaštitnici ugovora i zakletve koja se polaže na vodu. U Avesti je Mitra združen i sa Ahura Mazdom, vrhovnim bogom, sa Suncem koje je „njegovo oko“ i sa bikom, simbolom snage. Ekspanzijom Perzijanaca Mitrin kult se proširio u Babilon, povezao sa kultom sunčanog boga Šamaša. U Maloj Aziji Mitra postaje vrlo popularno božanstvo, pa se slavi praznik “Mitrahana” i stvaraju se njegovi misteriji. Mitrin kult, dalje se širi u Grčku, a nakon Pompejeve pobjede nad pontskim kraljem Mitridatom 66. god. p.n.e., prodire među rimske vojnike, koji ovaj kult prenose širom rimske imperije. Mitrin kult se na ovaj način prenio širom Zapada i pronađeni su mnogi hramovi na teritoriji od Welsa, uz Rajnu i Dunav, pa sve do Aleksandrije. Poklonici Mitre, kome je dana titula „nepobjedivo Sunce“ postaju i pojedini carevi, među kojima će biti i mladi Konstantin.

Car Teodosije I je godine 391. proglasio mitraizam zabranjenom religijom, zajedno sa svim paganskim religijama i proglasio kršćanstvo jedinom dozvoljenom religijom, a ovaj kult se održao sve do 5. stoljeća u perifernim dijelovima carstva. Postoje naznake da se nastavak mitraističkog kulta nastavio u bogumilstvu.)

(Komentar Nenad Žimjanski:  Sa zimskim solsticijem koji počinje 25.12. dan počinje biti sve duži, a noć sve kraća. Rimljani su prije pojave kršćanstva štovali Nepobjedivo Sunce koje se rađa 25.12. i vrlo vjerojatno je da je Katolička Crkva ustanovila Božić 25.12. kako bi zamijenila Dan rođenja Nepobjedivog Sunca (Dies Natalis Deus Solis Invicti) kojega je ustanovio car Aurelian 274. godine. To «Nepobjedivo Sunce» se pak smatra jednim od izražaja kulta boga Mitre.

Na web stranici: https://studentski-pastoral.com/index.php/pitajteKapelana/508 piše: Tako primjerice sv. Jeronim govori u jednoj svojoj božićnoj homiliji: «Čak i samo stvorenje daje za pravo našoj propovijedi, kozmos je svjedokom istinitosti naše riječi. Sve do ovoga dana rastu mračni dani, od danas se smanjuje tama… Raste svjetlost, uzmiče noć.» Zaharija u Luka 1,78 također prorokuje o Kristu kao o «Mladom Suncu koje će nas pohoditi s visine». U tom smislu sva stvorenja, pa tako i sunce, ostvaruju svoj na neki način sakramentalni značaj upućujući na svoga Stvoritelja (usp. Rim 1,20).)

Siva Linga u Etruskom muzeju Gregorijana, grad Vatikan (Vatika)

Šiva lingam

Ovaj Šiva Lingam izložen je u etrušćanskom muzeju Gregorijana, u Vatikanu. Ovo je najvažnija etrurska zbirka u Rimu, počevši sa predmetima ranog željeznog doba iz 9. stoljeća prije Krista. Enciklopedija Britannica pod naslovima „Etrurija“ i „Etruščani“ spominje da je između 2. i 7. stoljeća prije Krista sjeverna Italija bila poznata kao Etrurija. Tijekom arheoloških iskopavanja otkriveno je mnoštvo takvih “meteorskih kamenja postavljenih na isklesanim postoljima (Siva Lingas na stalcima)”. Taj je Siva Lingam iskopan iz samog Vatikana. Mnogo više mora ležati pokopano ispod masivnih zidova Vatikana i brojnih podruma.

P.N. Oakove teorije o vedskim korijenima svjetskih religija

P.N. Oak tvrdi da su kršćanstvo i islam derivati ​​hinduizma, te da su katolički Vatikan, Kaaba i Taj Mahal nekada bili hinduistički hramovi Šive. U svojoj knjizi “Neka nestala poglavlja svjetske povijesti” Oak je tvrdio da je u Indiji razvijena prva civilizacija iz koje su proizlašle sve svjetske civilizacije. Na tu je temu napisao je knjige na tri jezika.

Namjera ispravljanju onoga što je vjerovao da su „pristrane i iskrivljene verzije povijesti Indije proizvedene od okupatora i kolonizatora“, Oak je napisao nekoliko knjiga i članaka o indijskoj povijesti i osnovao „Institut za prepisivanje indijske povijesti“ 1964. godine. Prema Oaku, moderni sekularni i marksistički povjesničari izmislili su “idealizirane verzije” prošlosti Indije i iscrpili je iz njenog “vedskog konteksta i sadržaja”.

Oak tvrdi da je kršćanstvo izvorno bila vedska religija koja je slijedila Krišnu i tvrdi da je kršćanstvo izvorno bilo poznato pod imenom Chrisna-nity ili Krišna-neeti (Oak tvrdi da to znači “Put Krišne” ili “Etika Gospoda Krišne”). Ovo što slijedi je uglavnom u skladu s Oakovim drugim teorijama i tvrdnjama da se Vatikan izvorno zvao Vatika i da je Papinstvo izvorno bilo “vedsko svećeništvo” dok Konstantin Veliki oko 312. godine AD nije ubio “vedskog pointifa” i na njegovo mjesto postavio predstavnika male kršćanske sekte. Oak također tvrdi da je “Isus otišao u Indiju u dobi između 13 i 30 godina kako bi naučio Krishna-neeti (kršćanstvo) od mudraca.”

Amen dolazi od Aum

Kad kršćani na kraju svojih himni kažu „Amen“ ili nešto naglašavaju, ono što oni govore je iskvaren oblik „Aum-a“ ili „Om“, što je standardni vedski oblik obraćanja Vrhovnom Biću zvukom.

U Bibliji je rečeno: „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog.“ Ta iskonska božanska riječ, koja je jedno s Bogom, je vedski slog „Aum“. Bog se u stvaranju očituje kao Kozmička Vibracija, koja se izražava kao Kozmički zvuk i Kozmička Svjetlost. Kozmički zvuk ili Aum sinteza je svih zvukova svemira.

(Komentar Nenad Žimjanski:  Legenda kaže da su mudraci napustili Atlantidu prije nego što je potonula. Jedni su se zadržali u Egiptu, a drugi su produžili do Indije, a treći otputovali u Ameriku pa su tako nastale Maje, Asteci i Inke. Možda porijeklo riječi AMEN potječe od egipatskog boga Sunca AMON RA. U vjerovanju drevnih Židova amen je značilo: “To je zaista tako”, a u kršćanstvu ima značenje “Neka tako bude” i izgovaralo se nakon recitiranja himni.)

Izvor: https://www.indiadivine.org/was-the-christian-vatican-originally-a-temple-to-lord-shiva/

BESPLATNE KNJIGE DOWNLOAD

Duhovne knjige

Dragi čitatelji i ljubitelji dobrih knjiga ovo su mjesta gdje možete online čitati ili skinuti knjige duhovnog sadržaja kojima je istekao kopirajt.

Ako ne znate engleski ili neki drugi jezik nema problema. Otvorite stranicu u Chrome pregledniku. On ima alat za prevođenje sa bilo kojeg jezika.

Prijevod web-stranica u Chromeu

Kada naiđete na stranicu napisanu na jeziku koji ne razumijete, Chrome je može prevesti.

Otvorite Chrome na računalu.
Otvorite web-stranicu napisanu na nekom stranom jeziku.
Pri vrhu kliknite Prevedi.
Chrome će prevesti web-stranicu.
Ne funkcionira? Pokušajte osvježiti web-stranicu. Ako i dalje ne funkcionira, kliknite desnom tipkom bilo gdje na stranici. Zatim kliknite Prevedi na [odaberite jezik].

25 SOURCES OF FREE PUBLIC DOMAIN BOOKS
https://ebookfriendly.com/free-public-domain-books-sources/

http://www.gutenberg.org/

https://www.free-ebooks.net/

https://www.sacred-texts.com/

https://archive.org/

Twilit Grotto: Archives of Western Esoterica
http://www.esotericarchives.com/

 

Knjige koje će vas zanimati

A E Waite - Tarot

 

 

A. E Waite The Pictorial Key To The Tarot
https://archive.org/details/A.EWaiteThePictorialKeyToTheTarot/page/n2

Kada otvorite  gornji link spustite stranicu malo niže i kliknite na format koji želite (epub, kindle, pdf) i pospremite knjigu.

 

 

 

 

Tarot-Laurence

 

The Illustrated Key to the Tarot: The Veil of Divination by L. W. De Laurence
https://www.gutenberg.org/ebooks/43548

 

 

 

 

Paramahansa_Yogananda

 

Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda
https://www.gutenberg.org/ebooks/7452

 

 

 

 

 

The Hindu-Yogi Science of Breath by William Walker Atkinson
Izvrsna knjiga. Prevedena je na Hrvatski.
https://www.gutenberg.org/ebooks/13402

The Hindu-Yogi Science of Breath by William Walker Atkinson
Ovo je jedna izvrsna knjiga. Prevedena je kod nas. 
https://www.gutenberg.org/ebooks/13402

Mystic Christianity; Or, The Inner Teachings of the Master by Atkinson
Izvrsna knjiga. Prevedena je na Hrvatski.
https://www.gutenberg.org/ebooks/13143

https://www.sacred-texts.com/eso/cc/index.htm

Cosmic Consciousness
by Richard Maurice Bucke [1901]
https://www.sacred-texts.com/eso/cc/index.htm

 

 

 

Mjesečev kalendar

Vjerovanja da Mjesec neobično utječe na ponašanje i psihu čovjeka zabilježio je 1845. i britanski kroničar Sir William Blackstone. U knjizi “Komentari na zakone Engleske” Blackstone piše o običajima engleskih psihijatara i medicinskog osoblja da pacijente mentalnih ustanova vežu i zatvaraju tijekom punog, ali i mladog Mjeseca, vjerujući da su tada najopasniji za okolinu i sebe. U prilog su im išla i svjedočenja policajaca i vatrogasaca da upravo u vrijeme punog Mjeseca imaju najviše posla, a zatvori su puniji no inače. Mitovi o vukodlacima također su dio praznovjerja vezanih uz Mjesec. Tako su francuski povjesničari zapisali kako je vukodlak, poznatiji kao Zvijer iz Gevaudana, na krvavim  pohodima tijekom svakog punog Mjeseca od 1764. do 1767. godine napao 211 ljudi, ubivši 113. Ipak, Zvijer nikada nije uhvaćena, a sumnja se da je riječ o oboljelom od porfirije, bolesti koja se manifestira pojačanom dlakavošću, deformacijama prstiju i zuba te preosjetljivošću na svjetlost.

Unatoč suvremenim spoznajama o utjecaju Mjeseca na Zemlju, i u 21. stoljeću njegova “mistična” uloga u ljudskoj svijesti ne gubi na važnosti. Tako Wicca, moderna neopaganska religija koja okuplja oko milijun ljudi diljem svijeta, ritualno slavi Esbate, dane Mjesečevih mijena, tijekom kojih kroz tijelo najviše svećenice “prolazi” energija Božice Mjeseca, a ta se božanska energija prenosi na Zemlju. Spomenuti obred naziva se “spuštanje Mjeseca”. Wicca također slavi i mladi Mjesec, koji se smatra idealnim razdobljem za nove početke i regrutaciju novih članova.

 • Mjesec ima četiri glavne faze: Mlađak, Prva četvrt, Uštap te Druga četvrt. Ostale faze odnosno mijene  nazivaju se Mjesečevi srpovi, a to su zapravo faze između glavnih faza.
 • Na vidljivoj strani Mjeseca nalaze se tzv. Mjesečeva mora, a riječ je o rupama skrutnute lave. Mare Tranquillitatis (lat. More tišine) najpoznatije je more na Mjesecu, a Mare Orientalis najveće.

Autor: Marija Leko

Mjesec

Kada Mjesec raste on potiče rast, pa je to vrijeme pogodno za sadnju povrća posebno kada želimo velike listove (kelj, kupus, blitva, i sl.). To vrijeme je dobro i za nove početke kao što je posao, ljubav i sl.

Pun Mjesec

Kada je Mjesec pun čakre (psihički centri) su maksimalno otvorene i to razdoblje je dobro za duhovne eksperimente kao što su vidovitost, telepatija, astralna putovanja i sl. To nema veze sa paganima i vješticama. Mjesec jednako utječe na sve ljude. Oni ljudi koji su senzibilniji i duhovno razvijeniji imat će u to vrijeme snažnija iskustva.

Zadnja četvrt

Kada Mjesec pada dobro je saditi povrće kod kojega želimo imati veliki korijen: mrkva, cikla, krumpir i sl. To vrijeme je dobro za riješit se bolesti, uroka, negativne energije, prekidanje sa drugom osobom ako nas veza više ne usrećuje.

Više informacija možete pronaći na ovoj stranici: 
http://green-wicca.blogspot.com/2013/07/mjesec-i-ezbati.html

Ljudi su se bojali svega što ne razumiju. Tijekom povijesti to je rezultiralo raznim progonima. U stvari su to sve prirodne energije poput elektriciteta, magnetizma, gravitacije i sl. Elektricitet ima plus i minus pol, vještice su to nazivale muška i ženska energija, bog i božica. I u Indiji svako božanstvo ima svoju partnericu. Krišna ima Radu, Šiva ima Šakti, itd.

Takav Bog (govori o Amen Ra) je bio Biće potpuno različito od personifikacija prirodnih sila i bića koja su, zbog nedostatka prikladnijeg imena, bila nazvana “bogovima”.  – EGIPATSKA RELIGIJA, E.A. Volis Badž

Autor: Nenad Žimjanski

Ovo je vrlo praktičan mjesečev kalendar koji možete pospremiti u mobitel.

Mjesečev kalendar

Besplatan tečaj Qigonga

Qigong

 

qigong

Društvo za razvoj univerzalne svijesti – DRUŠTVO MILLENNIUM – poziva vas na besplatan tečaj Qigonga koji se održava svake prve subote u mjesecu u 16h u Brezovici blizu Zagreba.

Qigong je drevna kineska tehnika buđenja i povećanja qi energije kako bi postigli bolje zdravlje i vitalnost. Neke vježbe su u pokretu, a neke u sjedećem položaju. Vježbe su lagane i mogu ih raditi ljudi sve dobi.

Glavne dobrobiti Qigonga su: pomlađivanje, vitalnost, dobro zdravlje, duševni mir.

Tumač pojmova:
qi ili chi energija – isto što i bioenergija, vitalna energija, životna snaga.
qigong ili chi kung – ovisno o izgovoru. Riječ qigong znači kultiviranje qi energije.

Prijave molim na email: drustvo.millennium@gmail.com
Ili na telefon: 091 622 44 64

Aparat brzo testiranje stanja organizma

Web Wellness portal – Life Expert Profi, Life Expert i Life Balance

Wellness tehnologija XXI vijeka za testiranje i harmonizaciju organizma namijenjena profesionalcima i laicima za kućnu upotrebu

Nazovite: 091 622 44 64

15.11.2019. Predavanje za nove
16.11.2019. Edukacija

Life Expert

Life Expert

Kompanija Business Process Technologies je napravila sustav za brzo testiranje stanja organizma i wellness terapiju biorezonantnom tehnologijom. Web Wellness sustav se zasniva na najnovijim dostignućima kvantne analize i drevnim metodama istočnjačke medicine. Sustav se sastoji od uređaja za testiranje Life Expert Profi za profesionalce (ili Life Expert za kućnu upotrebu) i uređaja Life Balance za terapiju koji se preko kompjutera i interneta povezuju sa velikom bazom podataka na serveru. U roku od 1 do 2 minute može se dobiti prikaz trenutnog stanja organizma, kao i skup neophodnih programa koji se mogu primijeniti online (preko Life Expert Profi aparata) ili offline (preko Life Balance).

U samom Life Balance-u postoje 3 skupa programa: 35 antiparazitnih programa, 35 harmonizirajućih programa i 1 program za energiju. Također, postoji uz to i poseban kompjuterski program Life-Pro koji kompetentnim stručnjacima omogućuje pravljenje niza dodatnih programa sa specifičnim frekvencijama.

Web Wellness sustav omogućuje upotrebu 3 osnovne metode za testiranje i terapiju: segmentalnu analizu (Rapid test), elektropunkturu po Voll-u i Vega test (Vegetative Resonance Test), a omogućuje i usporedbu mjerenja. Također se mogu testirati dodaci prehrani, hrana, kozmetika, a moguće je napraviti i listu individualno podobnih i nepodobnih namirnica – netolerancija na hranu.

Za malo više od 1 minute, koliko traje test, dobivaju se izvještaji bazirani na skeniranju 47 sustava organa u ljudskom tijelu koje laici, bez ikakvog prethodnog znanja mogu tumačiti preko boja (a odgovarajuću terapiju dobivaju sa servera), dok liječnici mogu imati izvanredan uvid u kompletno stanje na osnovu slijedećih izvještaja:

 • Opće stanje organizma i procjena rizika za osnovne sustave
 • Dijagram po organima
 • Rangiranje po prioritetima
 • Vjerojatne dijagnoze i deficiti
 • Stanje kičmenog stupa
 • Aurogram
 • Čakre
 • Paraziti po vrsti i organima
 • Biološka starost
 • Preporuke za dijetu
 • Toksini i teški metali
 • Deficit vitamina
 • Netolerancija na hranu…

Čakre

Čakre

Sustav osigurava automatsko kreiranje individualnog programa za Life Balance, kao i online preporuku preko Life Expert Profi od 20 minuta. Interesantna je i mogućnost izbora dodataka prehrani ili preparata i preko tzv. “virtualnog kontejnera” u bazi podataka, koja se nalazi na internetu, kao i odgovarajućih programa prehrane.

Uređaji koriste elektromagnetne valove niske frekvencije i potpuno su bezopasni za upotrebu i od strane djece i od strane odraslih.

Preduvjeti za upotrebu sustava

Adekvatan prostor, Internet veza, kompjuter, uređaji i osoba koja umije koristiti kompjuter – svaki laik poslije kratke obuke može koristiti sustav pod uvjetom da nije daltonista. Samo pravljenje posebnih kompleksa sa programa Life-Pro, kao i upotreba Vega testa i metode po Voll-u, zahtjeva stručne kompetencije.

Poslovna prilika

Preporučite i zaradite.

Poslovna prilika za sve koji žele raditi sa vodećom ruskom kompanijom na polju zdravlja i poslovnih mogućnosti.

Ako ste alternativac, maser, fizioterapeut, homeopata, liječnik ili se bavite nekom drugom oblašću brige o zdravlju ovo je idealna prilika za vas. Možete svojim klijentima i poznanicima ponuditi NAJBOLJE IZ RUSIJE. Tako će vaši rezultati biti potpuni.

Kompanija Business Process Technologies omogućuje svojim marketingom vrhunsku zaradu svima koji zavole njene APARATE i preporuče ih drugima.

Upoznajte se sa našim aparatima, preporučite ih i vi počinjete zarađivati i stvarati vlastiti posao. Svoja pozitivna iskustva i iskustva mnoštva drugih osoba koje su koristile naše aparate prenesite drugima.

ŠTO NUDI OVAJ POSAO

 • Vlastiti posao i vlastito radno vrijeme
 • Ovaj posao možete oglašavati preko facebooka, instagrama, twitera ili preporukom prijateljima, poslovnim partnerima, poznanicima i rodbini.
 • Možete ga obavljati kod kuće, u poslovnom prostoru ili možete otići kod klijenta.

Što vam je sve potrebno za taj posao: Laptop ili kompjuter, Windows 10 i Life Expert aparat sa softverom. Vrlo je jednostavno rukovanje. Potrebno vam je samo malo edukacije.

Dugoročan i siguran posao

Dobru zaradu
Ovaj posao omogućuje najmanje 3 vrste zarade:
1. Prodaja aparata
2. Primanje klijenata i analiza organizma, čakri i aure
3. Prodaja Tianshi dodataka prehrani i vitamina koje preporuči program

ŠTO SVE NUDI OVAJ APARAT
Jednostavno korištenje. Mnoštvo mogućnosti. Pogodan i za kućno korištenje (uz malu edukaciju)
Snimanje čakri i aure je djelić onoga što možete sa ovim aparatom.

Za sve informacije nazovite: 091 622 44 64
Inozemstvo: +385 91 622 44 64

OTKRIJTE SVOJU BUDUĆNOST

budućnost

U značaj čovjekovog imena vjerovale su brojne drevne kulture, a i danas roditelji biraju imena za svoju djecu prema pozitivnim osjećajima ili sjećanjima koje imaju vezano za to ime.

Alternativci smatraju da niko ne nosi svoje ime slučajno, već da je ono ima jedan od bitnih utjecaja na karakter čovjeka koji se u značajnoj mjeri razvija tokom odrastanja. Otkrijte što o vama govori prvo slovo vašeg imena:

A: Simbolizira snažnog individualca koji voli živjeti po svojim pravilima. Jako je energičan i ima hrabrosti boriti se za svoje ciljeve. U ljubavnom životu ih često prate problemi, pa prođu kroz više ozbiljnih veza, a sve u potrazi za nekim tko će ih podržavati u njihovim ciljevima.

B: Ako je početno slovo vašeg imena B, tada su velike šanse da ste vi vrlo temperamentni i drugi vas vide kao velikog emotivca. Sposobni ste žrtvovati se za druge, a često to činite na vlastitu štetu.

C/Ć/Č: Ovo početno slovo imena simbolizira pojedinca koji je vrckav, pouzdan i osjećajan. Budući da su vrlo racionalni, odlični su obiteljski tipovi kojima je ta zajednica najvažnija odrednica i stvar u životu. No stane li im netko na žulj postaju osvetoljubivi, pa čak i opaki.

D/DŽ/Đ: Drže do svoje riječi, a iako imaju puno poznanika, tek rijetkima dopuštaju da im se približe toliko da bi ih mogli povrijediti. Vrlo su karizmatični, imaju puno energije i mnogi ih žele u svojoj blizini.

E: Vrlo su sposobni sa svojim rukama, vole biti kreativni i izrađivati sitnice ili naprosto popravljati stvari. U ljubavi traže pažnju i podršku. Za voljenu osobu učinit će sve.

F: Ovo početno slovo imena skriva velikog optimista, životnog veseljaka i nekog tko je u svim nedaćama sposoban vidjeti dobru stranu te se orijentirati na budućnost. Mnogi od njih su profesionalni zabavljači – bilo da su komičari ili umjetnici. U ljubavi su oprezni.

G: Živciraju ih površni ljudi i stvari, poprilično su duhovni i u potrazi za smislom svog života. Obično su vrlo uredni, a u ljudskim odnosima lakovjerni – zbog čega znaju biti razočarani. Imaju velika, a ponekad i prevelika očekivanja od drugih.

H: Ovo početno slovo imena simbolizira kreativnu moć. Ljudi koji ga nose su visoko motivirani, vole držati stvari pod kontrolom i perfekcionisti su. Ljubavni odnosi im često stoje na putu profesionalnih uspjeha, jer crpe njihovu energiju.

I: Dobronamjerni su i vole da sve stvari imaju neki svoj red, a nerviraju ih ljudi koji ga ne poštuju. Imaju istančan ukus i stil, vole novotarije te učenje novih stvari. U odnosima su poprilično beskompromisni – ili im se netko sviđa i odgovara im, ili s njime uopće ne žele imati posla.

J: Ovo početno slovo imena simbolizira gotovo okrutnu ambiciju i čovjeka kojeg ništa neće spriječiti da dobije ono što želi. Iskreni su i izravni, zbog čega imaju puno neprijatelja. Vrlo su duhoviti, najčešće ironični, a u životu im je vrlo važno da nađu stabilnog partnera koji im pruža dovoljno pažnje kako bi bili smireni i sretni.

K: Ovo početno slovo imena predstavlja ekstreme i njegovi vlasnici kroz život “prođu“ nekoliko uloga – od buntovnika, poslovnjaka, zavodnika, obiteljskog čovjeka… Vrlo su snažni i emocionalni pojedinci koji vole biti u centru pozornosti.

L/LJ: Ovo početno slovo imena simbolizira ljude koji su vrlo energetični i karizmatični. Obožavaju putovati, širiti svoje horizonte, skakati iz veze u vezu i mijenjati poslove. To čine s lakoćom i bez previše emocija, no tek u starijoj dobi pronalaze svoj mir u okvirima koji sami postave.

M: Simbolizira ljude koji su hrabri, inteligentni i marljivi u poslu. Osim toga, vrlo su odani prijatelji koji su odlični u davanju savjeta drugima. Ipak, imaju skrivenu manipulatorsku crtu zahvaljujući kojoj na fin način mogu dobiti ono što žele od drugih.

N/NJ: Odlični su u komunikaciji, no zbog svoje kreativnosti i vizije često ih drugi doživljavaju kao ekscentrike. Vole analizirati tuđe ponašanje i tražiti skrivena značenja, a u ljubavi su često nepovjerljivi nakon što im je jednom bilo slomljeno srce.

O: Ovo početno slovo imena simbolizira mudrost i obrazovanje. Imaju visoka moralna načela kojih se drže, a svoju srodnu dušu obično sreću u mlađim godinama života. Zbog svojih stavova koje zdušno brane lako ulaze u sukobe s drugima, no bez obzira na to većina ih ljudi izuzetno poštuje.

P: Ljudi s ovim početnim slovom obično su vrlo bistri i puni talenata. Već u mlađoj dobi pokazuju da su zreliji od svojih vršnjaka. Vole se dobro zabavljati, no znaju i pretjerano dramatizirati, zbog čega bi ih njihovi bližnji mogli opisati kao “teške“.

R: Ovo početno slovo imena nose ljude koji su obično izuzetno odani, puni suosjećanja. Ipak, to će činiti samo s bliskim ljudima, dok će prema ostalima držati distancu. Nisu pretjerano društveni, a najviše cijene svoj mir. U profesionalnom smislu obožavaju izazove, proračunati su i imaju velike ambicije.

S/Š Oni vole glamur, lijepe stvari, izlaske i biti u centru pažnje. Mnogi od njih završe kao političari, glumci, modeli ili pjevači. Materijalne stvari im znače puno, u smislu da ih doživljavaju kao faktor sigurnosti i dokaz uspjeha.

T: Ljudi čije ime krasi ovo početno slovo opisuje hiperaktivan karakter. Oni su uvijek zaposleni i u nekim mislima, a ponekad su toliko zauzeti da teško održavaju ljubavne i prijateljske odnose. Uspjeh u poslu im je najvažniji, kao i obitelj.

U: Vole osjećaj pritiska koji ih tjera naprijed. Ne vole biti sami i uvijek traže društvo, a u ljubavi su izuzetno odani partneri koji se ponekad i previše posvećuju vezi.

V: Kako su vrlo snalažljivi, oni u životu lako nalaze nove ciljeve, projekte i planove kojima se posvećuju, a za razliku od drugih, rijetko odustaju. Znaju biti pasivni ako im nešto nije po volji, a veliki su ljubitelji tračanja – to im je omiljen hobi. U ljubavi mogu biti posesivni i ljubomorni, no uvijek su strastveni.

Z/Ž: Ljudi čije ime započinje ovim slovom su puni povjerenja u druge ljude i okružuju se prijateljima po svom odabiru. U društvu su pokretači i inicijator većine aktivnosti i druženja. Vole biti u ulozi savjetnika drugima, no rijetko će sami zatražiti savjet, već će se u trenucima briga povući u sebe.

(Cool.hr)

ASTROMEDICINA

Astromedicina

Piše: Nenad Žimjanski

Mnoge ljude zanima zdravlje i sreća. Normalno je i prirodno biti zdrav.

Bolest nastaje kao posljedica nepravilnog načina života. To može biti nepravilna prehrana, nečistoća, kršenje prirodnih i kozmičkih zakona, nedostatak odmora i spavanja, povređivanje drugih bića, negativne misli i osjećaji, laganje, nasilje, krađa, pohlepa, sebičnost, prejedanje, nedostatak vježbanja, nedostatak svježeg zraka i sunčevog svjetla, loše životne okolnosti i sl.

Bog daje dobro zdravlje, ali neposlušnost prema zakonima prirode – a oni su Božji zakoni nastaju bolesti. Kroz patnju čovjek se mora naučiti poslušnosti. Drugim riječima treba naučiti živjeti ispravno.

Astrologija nam pomaže ukazati na slabosti, osjetljive dijelove tijela i kako otkloniti uzroke pa će i posljedice nestati.

Ženi uhvaćenoj u preljubu Isus kaže: “Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti.” Ovdje nam hoće reći da je preljub pogrešan način ponašanja.

Kada je Isus ozdravljao bolesne obično bi rekao: “Idi i ne griješi više da te što gore ne snađe!”

Dakle osnovni zakon kozmosa je karma, zakon uzroka i posljedice. Sve što čovjek čini je zapisano u podsvijesti. Recimo nečije nasilno ponašanje će ga prirodno voditi ka ozljedama, psovanje i negativne misli i riječi bi mogle dovesti do mentalnih bolesti ili bolesti grla. Preljub, seksualne perverzije, neprirodna seksualna ponašanja će voditi ka spolnim bolestima itd. Ovo su samo primjeri. Da li vam ovo zvuči logično?

Astrološke kuće

ZDRAVLJE – je najviše upravljano od Sunca, Mjeseca, Asc i 6. kuće.
Sunce u Lavu daje veliku vitalnost.
Mjesec vlada reproduktivnim i upijajućim funkcijama.
6. kuća vlada zdravljem i bolešću.

Glavni pokazatelji zdravlja i bolesti su Sunce, Mjesec i Ascedent, zajedno sa planetama u 1. kući. Također 6. kuća i njen vladar su od vitalne važnosti.

6.Kuća je kuća zdravlja i bolesti i vrlo često daje ključ pacijentovog stanja. Mi stoga prvo gledamo tko je vladar ove kuće da bi vidjeli što on pokazuje, u kojem je znaku i kući postavljen, koja je priroda znaka i kojim dijelom tijela vlada. Slijedeće, trebamo pogledati koje planete aspektiraju vladara 6. kuće.

Mjesto gdje je Saturn, Mars, Uran i Neptun uvijek pokazuju slabe točke u anatomiji. Mjesto Saturna je posebno osjetljivo.

Oboje Sunce i Mjesec u svim horoskopima utječu na zdravlje, ali Sunce je naročiti pokazatelj zdravlja za muškarce, a Mjesec u ženskom horoskopu.

Primjer: Rak je znak slabe vitalnosti. On vlada trbuhom, jednjakom, dijafragmom, pankreasom, grudima, gornjim dijelom jetre i torakalnim kanalom. Sunce vlada vitalnim fluidom, slezenom, raspodjelom topline, kisika i srcem. Mjesec vlada jednjakom, trbuhom, maternicom i jajnicima, limfom, simpatičnim nervnim sustavom.

Stoga, Sunce u konjunkciji sa Mjesecom u Raku pokazuje sklonost ka jednom ili više zdravstvenih problema: anemiji, vodenoj bolesti, želučanoj groznici, stomačnim problemima, lošom probavom, epilepsijom.

Što ako su bolesti genetski nasljedne? Netko u prošlosti je neispravno živio. Osoba koja se rodila u takvoj obitelji se rodila zbog vlastite karme. Ali svrha bolesti je da ispravimo vlastite pogreške. Ispravnim načinom života moguće je ispraviti genetski kod.

Danas medicina pokušava na silu uzgojiti nove organe, kojekakve implantacije i sl. Meni je to ok, zašto ne popraviti svoje tijelo. Ali ako ne ispravimo svoje ponašanje onda će negdje u duši biti trulo. Dakle moj savjet je: pomolite se, zamolite Boga da vam oprosti pogreške, da vas ozdravi i da vam pomogne živjeti ispravno i u skladu sa kozmosom. A onda nastojte živjeti ispravno, časno i pošteno.

Također Mjesec u kvadratu sa Uranom pokazuje neke probleme sa stomakom, grčevima, nadutostima.

DIJELOVI TIJELA KOJIMA VLADAJU ZNAKOVI I PLANETE

Ovan vlada glavom,
Bik vratom,
Blizanci ramenima i gornjim tijelom prsnog koša,
Rak grudima,
Lav srcem,
Vaga i Djevica središnjim dijelom tijela,
Škorpion spolnim organima,
Strijelac bedrima,
Jarac koljenima,
Vodenjak potkoljenicama,
Ribe stopalima.

Sunce: oko, srce, krvotok, leđa, sperma
Mjesec: oko, psiha, limfa, grudi, mliječne žlijezde, maternica, tjelesne tekućine
Merkur: živčani sustav, uši, pluća, dišni sustav, ramena, ruke, dlanovi, prsti
Venera: usta, obrazi, grlo, koža, bubrezi, jajnici
Mars: glava, nos, brada, mišići, crijeva, crvena krvna zrnca, spolni organi
Jupiter: jetra, arterije, žlijezde
Saturn: kosti, nokti, zubi, kosa, koljena
Uran: nervi, psiha, mozak, zglobovi
Neptun: psiha, stopala, kralježnica, bijela krvna zrnca
Pluton: reproduktivni sustav, žlijezde, hipofiza, geni

 

NATALNA KARTA MARILYN MONROE

Marilyn Monroe

Natalna karta Marilyn Monroe

Merlin Monro je rodjena 1.06.1926. god. u Los Angelesu SAD u 9 i 30 h. Njen horoskopski znak je Blizanac, a podznak je u znaku Lava.

U prvoj kući natalne karte se nalazi planeta Neptun koji simbolizira glumce, maštu, san, javu, glamur, ali i probleme u postavljanju razlika između sna i jave.

Neptun (lijekovi i narkotici) joj je u prvoj kući u kvadratu sa Saturnom vladarom 6. kuće u Škorpiji znaku smrti. Saturn je dalje u kvadratu sa Jupiterom i Mjesecom u Vodenjaku.

Teško je biti siguran da li je umrla od lijekova kako je službeno objavljeno ili je ubijena jer ima Mars u 8. kući smrti, ali ono što sigurno znamo je da su seks (Škorpion – vlada spolnim organima) i lijekovi i narkotici bili njeni glavni poroci.

Astrološka anatomija

Piše: Karnin Bloh Martić

Jedna od definicija astrologije kako je ona jezik simbola. I doista simboli kojima ona barata protežu se na sve aspekte života – od međuljudskih odnosa, psiholoških funkcija pa do dijelova tijela koji svi imaju astrološke ekvivalente. Svaki znak zodijaka vlada određenim dijelom tijela te pripadnici ovih znakova češće pate od tegoba baš na tim dijelovima tijela. Naravno, kao i uvijek, treba spomenuti da za neke preciznije analize u tom smislu ipak treba konzultirati osobni horoskop baziran na točnim podacima o datumu, mjestu i vremenu rođenja.

Dakle, krenimo. Prvi znak zodijaka vatreni je Ovan. Pa tom logikom on vlada glavom. Pripadnici ovog znaka skloni su glavoboljama i visokim temperaturama kao i ozljedama glave jer ih njihov vatreni temperament doista često tjera glavom o zid. Sljedeći znak, znak Bika, vlada vratom, grlom i glasnicama. Zato i Bikovi često lijepo pjevaju, a njihovu skladnu, ali ponešto jaču konstituciju krasi jači vrat. Zračni Blizanci često gestikuliraju i lamataju rukama kada govore, a to je upravo dio tijela kojim vladaju. Ovaj promjenjivi znak vlada i dišnim organima.

Rak, tipični ženski znak, vlada grudima i maternicom, ali i želucem. Kada ima problema ili nešto nije u redu, Rak će to najbolje osjetiti u želucu, s kojim može imati probleme i kada jede ne baš zdravu hranu. Lav, kralj zodijaka, vlada i centralnim organima u tijelu – kičmom i srcem. I sami znamo da ako ta dva organa nisu stabilna da je i naše zdravlje u velikoj opasnosti. Lavovi su srčani i to ne samo zbog organa kojim vladaju nego i radi svog temperamenta. Djevica je racionalan i analitičan znak pa tako vlada i analitičnim dijelom tijela – probavom u kojoj se izdvajaju korisni od nekorisnih sastojaka hrane. Djevice su obično dosta posvećene svom zdravlju što ponekad može prerasti u opsesiju.

Vaga, na sredini zodijaka, vlada srednjim dijelom tijela, ošitom ili dijafragmom, čija je funkcija da pomaže pri disanju, ali i odvajanje grudnog koša od trbušne šupljine. Pored toga, Vaga vlada i bubrezima, dvojnim organom, čiji je osnovni zadatak regulacija raznih funkcija, baš u skladu s ovim izbalansiranim znakom. Škorpion, kako bismo i očekivali, vlada vanjskim reproduktivnim organima, mjehurom te završetkom probavnog trakta. Zadatak Škorpiona u zodijaku je eliminirati ono što je štetno i nepotrebno, ali i stvoriti novi život baš kao i organi kojima ovaj znak vlada. Gornji dio nogu odnosno bedra dio su tijela koji pripada pod vladavinu znaka Strijelca. Ovaj znak je neprestano u pokretu pa nije ni čudno što ga povezujemo upravo s nogama. Također, Strijelac vlada i jetrom, unutarnjim organom zaduženim za pročišćavanje otrova iz tijela, organu koji radi za dobrobit cjelokupnog organizma i koji često može stradati od neobuzdanog stila života ovog vatrenog znaka.

Svim kostima, ali osobito koljenima vlada znak Jarca. Kosti daju osnovnu strukturu našem tijelu, kosti gotovo da su neuništive, baš kao što je stabilan i neuništiv astrološki Jarac. Vodenjak vlada potkoljenicama i gležnjevima, kao i cirkulacijom i nervnim sustavom tijela. Tipično za ovaj nemiran znak koji voli dinamiku u životu, kao i druženje s ljudima sličnih uvjerenja. Ribe se nalaze na kraju zodijaka pa tako vladaju i dijelom tijela kojim dotičemo zemlju, ali od čijeg dobrog zdravlja ovisi stabilnost cijelog tijela. Dakako, riječ je o stopalima koji na sebi drže težinu našeg tijela (kao što znak Riba u sebi sadrži iskustva svih prethodnih jedanaest znakova zodijaka), a koja su ipak ranjiva i osjetljiva pa uvijek pazimo na njih i nastojimo ih zaštiti.

SVETI GRAL

Sveti Gral

Potraga za Isusovim Svetim Gralom je potraga za božanskim u nama!

“Joseph of Arimathea Catches the Blood of Christ in the Communion Cup, the Holy Grail” by Franz Stassen. [The Christianized grail symbols: the bleeding lance–or Lance of Longinus–and the Grail.]

“Josip iz Arimateje hvata Krv Kristovu u Pehar, Sveti Gral” od Franza Stassena. [Kršćanizirani simboli grala: koplje koje krvari – ili Longinovo Koplje i Gral.]

Ova slika sadrži duboku simboliku. Koplje simbolizira božansku Volju (kozmičku svijest), a Pehar ljubav. Krv simbolizira životnu snagu.

Nadam se da sam vam pomogao u dubljem razumijevanju. Ovime nije razotkrivena cijela simbolika ove slike. Meditirajte i otkrijte. Pola je otkriveno, pola je skriveno. Samo meditacijom i uvidima možemo otkriti unutarnje značenje simbola.

Čini što ti je Volja i to neka ti je sav Zakon.
Ljubav je zakon, ljubav pod Voljom!
93!

SUPERCAR BLONDIE

Lijepi autić.

Hoćete li da vam otkrijem kako se voziti u luksuznim autima i boraviti na luksuznim mjestima a da kao ja nemate prebijenog novčića?

Odgovor je jednostavan. Trebate imati bogate prijatelje.

Ja imam Plutona na 29° Lava. Na 29° Lava se nalazi kraljevska zvijezda Regulus. To ne mora nužno značiti bogatstvo, već druženje sa utjecajnim ljudima. Zaista upoznao sam neke poznate i bogate osobe. S nekima sam bio i prijatelj. Npr. jednom su me upoznali sa Čirom Blaževićem. Druga imena neću spominjati. Oni koji me prate na facebooku mogli bi odgonetnuti neka imena.

Međutim Jackie Onassis je imala MC na 29° Lava. Bill Gates je imao Plutona na 28° Lava. Mnoge druge osobe poput Winston Churchilla, Rona Hubbarda, Doli Parton, Yoganande, Sai Babe, Clint Eastwooda i Princa su imali neki planet na tom stupnju.

Da ne bi rekli da fantaziram prije par godina nam je nekolicini osiguravajuća kuća Libertas za nagradu platila tjedan dana krstarenja mediteranom (Venecija, Bari, Krf, Santorini, Mykinos, Dubrovnik, Venecija) luksuznim brodom Costa Deliziosa.

Naravno nemam tako bogate prijatelje da se vozim u ovakvom autu koji vidite na videu. Ali meni te stvari ništa ne znače: “reče lisica: grožđe je ionako kiselo!”

Osim toga ja u horoskopu imam jedan genijalni znak, Jupitera u 5. kući. Mogući veliki dobitak na lotu. I baš si gledam 15.9.2019. sam trebao igrati loto, a ja nisam pogledao kako mi stoje zvijezde. Branka Malnar sa Radio Rijeke me stalno špota što ne igram loto. Ok, budem. Sada imam vremena pratiti zvijezde.

Jedna zvijezda na vidiku!

Supercar Blondie

https://www.youtube.com/user/nikhirschi/featured

KRAJ SVIJETA – DA LI NAM SE BLIŽI KRAJ

Piše: Nenad Žimjanski

Sodoma i Gomora

Uništenje gradova Sodome i Gomore

Uvijek su mi bila smiješna proročanstva o kraju svijeta. Do sada se ni jedna nisu obistinila.

Ja sam u više navrata vidio buduće događaje koji su se dogodili, ali sam uvijek bio rezerviran, jer sam svjestan da čovjek lako pogriješi.

No u posljednje vrijeme pojavili su se zlokobni ZNACI VREMENA. To me podsjeća na naslov obiteljskog časopisa Adventista, Subotara koji se zove Znaci vremena.

Ti zlokobni ZNACI VREMENA su brojni veliki požari, ratovi, nasilja, globalno zatopljenje, opće zagađenje prirode, otapanje ledenjaka i sl. a koji su se ove godine 2019. udvostručili.

Prije nego napravim kratki popis događaja htio bih vam ukazati na jednu malu tajnu koju znaju samo uski krugovi ezoteričara.

Propast svijeta se tijekom povijesti odvijao preko 4 elemenata: ZEMLJE, VATRE i VODE, a slijedeća propast bi se mogla dogoditi od ZRAKA, tj. zagađenja.

LEMURIJA (MU kontinent) je sravnjena potresima – ZEMLJA
SODOMA i GOMORA je izgorila u ognju – VATRA
ATLANTIDA je potonula pod vodu – VODA
Sada nam prijeti opasnost od onečišćenja, gorenje velikih površina šuma: nestanak kisika, globalno zatopljenje, zatrovanost pesticidima, gusti oblaci dima od automobila nad velikim gradovima – ZRAK


KAKO JE NESTALA ATLANTIDAhttps://opusteno.rs/zanimljivosti-f19/kako-je-nestala-atlantida-t17219.html

Atlantida

LEMURIJAhttps://zivitrenutak.wordpress.com/2017/04/03/lemurijamu-izgubljeni-kontinent/

https://hr.wikipedia.org/wiki/Mu_(kontinent) – kako je nestao

Lemurija

VIMANA  i LETEĆI GRADOVIhttps://hr.wikipedia.org/wiki/Vimana

Vimana

Je li vojska stvarno otkrila 6000 godina starog Vimana? Prema mnogima, takva otkrića nikada neće, i nikada neće biti dostupna široj javnosti. Svi dokazi o otkriću napredne tehnologije ostat će tajni. Prema nekoliko izvještaja, u 2012. godini 8 vojnika je navodno sudjelovalo u strogo tajnoj misiji u pustinji

SODOMA i GOMORAhttps://www.dnevno.hr/vjera/vjera-kultura-i-znanost/znanost-potvrduje-bibliju-mjesto-sodome-i-gomore-i-danas-je-prekriveno-sumporom-909563/

Mi danas živimo u znanstvenom dobu. Da se bacanje atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki dogodio prije 2-3000 godina možda bi religije to protumačile kao gnjev bogova. Sasvim je moguće da je uništenje Sodome i Gomore učinio čovjek, ali je religija narod plašila gnjevom Boga. Kao i ona priča kada je Bog razdvojio Crveno more preko kojega je Mojsije preveo narod kao da je more ispod ravna cesta.


GORE ŠUME

Promatrajući događaje u svijetu (veliki požari u Sibiru, Amazoni,
Požari poprimaju apokaliptične razmjere.

Gore šume po cijelom svijetu. Šume daju kisik bez kojega ne možemo živjeti.
Kada nestanu šume i uginu sve pčele čovječanstvo će u kratko vrijeme izumrijeti.

Šume se namjerno pale. Većina požara je podmetnuta. To je novi oblik terorizma. Ljudi nisu svjesni da je paljenje šuma najjače oružje protiv čovječanstva.

Požar u Sibiru

Požari koji već danima traju u ruskom području Jakutija proširili su se na više od 1,2 miliona hektara

Stotine ruskih gradova zatrpani su jakim dimom od požara u Sibiru i na Dalekom istoku, a čini se da se plamenovi šire u udaljenim terenima.

Nekontrolirano gorenje ‘pluća Zemlje’, koje proizvode 20 posto kisika u svijetu (misli se samo na Amazonske šume), uzelo je katastrofalne razmjere. Znanstvenici smatraju kako su požari u Amazoniji velik korak unazad u borbi protiv klimatskih promjena.

Pročitajte više na: https://www.vecernji.hr/vijesti/pozari-u-amazoniji-nevjerojatnih-razmjera-znanstvenici-zabrinuti-za-klimatske-promjene-1340262

Prema CNN-u, samo ove godine je bilo zabilježeno 72.843 požara u Brazilu, što je 80 posto više nego prošle godine, kažu znanstvenici Brazilskog nacionalnog instituta za istraživanje svemira (INPE).

Pročitajte više na: https://www.vecernji.hr/vijesti/pozari-u-amazoniji-nevjerojatnih-razmjera-znanstvenici-zabrinuti-za-klimatske-promjene-1340262


ZAGAĐENJE PRIRODE

Osam milijuna tona plastike svake godine završi u morima i oceanima, a moguće je da će dodatnih 104 milijuna metričkih tona plastike dospjeti u ekosustave. Od 2002. godine proizvedeno je plastike koliko u svim prethodnim godinama, a od toga je trećina završila u prirodi, upozorava se u priopćenju.

boce u moru

Otpad, tj. smeće u morima i oceanima pokazatelj je današnjega potrošačkog društva i našeg odnosa prema prirodnim resursima. Problem nije od jučer, stvarao se desetljećima, pa će i njegovo rješavanje zahtijevati isto toliko vremena, uz ogromna financijska ulaganja.

gume na dnu mora


GLOBALNO ZATOPLJENJE

Zagađivanje svijeta koji nas okružuje dovelo je do različitih negativnih posljedica poput globalnog zatopljenja. Razine mora rastu, ledenjaci se tope, a životinje nestaju. Mnogi čimbenici dovode do zagrijavanja Zemlje, kao što su primjerice efekt staklenika ili pretjerana sječa šuma.


KOBNO OTAPANJE LEDENJAKA

Prema NASA-inoj karti mogao bi biti potopljen i jedan hrvatski grad

Arktik

Znanstvenici iz NASA-inog Jet Propulsion laboratorija u Kaliforniji objavili su studiju koja donosi crne prognoze o posljedicama otapanja glečera, golemih santi leda i polarnih kapa na kopnena područja odnosno gradove diljem planeta Zemlje.

NASA-ini znastvenici usto su izradili i poseban alat, odnosno posebnu kartu koja omogućava uvid u prognozu koji su svjetski gradovi u doglednoj budućnosti najviše izloženi opasnosti od otapanja silnoga leda uslijed globalnog zatopljenja.

Desetak europskih gradova mora biti spremno.

Osim Dubrovnika, Londona i Trsta, od europskih gradova ugroženi su još Tromsø i Oslo u Norveškoj, Dublin, Atena, Napulj, Sirakuza na Siciliji, Marseille, Brest, Gibraltar…

“Sada možemo izračunati precizno koliko je koji grad osjetljiv na topljenje ledenjaka, kao i kolike su razine mora i kako će brzo one rasti u određenom vremenu”, kazao je dr. Eric Larour, voditelj NASA-inog tima koji je radio na ovom projektu.

GRENLAND SVE TAMNIJI, MILIJUNSKIM GRADOVIMA PRIJETI KATASTROFA: ‘Opasnost je veća nego što se mislilo, dovoljno je da se otopi samo dio’

KOBNO OTAPANJE LEDENJAKA: Prema NASA-inoj karti mogao bi biti potopljen i jedan hrvatski grad


NASILJE I RATOVI

“UBIJ, ZAKOLJI…” sve češće divljanje navijača na utakmicama. Kako budisti kažu to je jedan lanac uzroka i posljedica koji se neprestano vrti. Narodi, nacije ili klanovi jedni druge optužuju za zla djela u prošlosti i neprestano se jedni drugima osvećuju. I dok se taj lanac ne prekine neredi i ratovi će se odvijati u nedogled.

nasilje

Čujem neke ljude koji kažu više nikad neće biti rata. To je vrlo naivno razmišljanje.


DA LI JE MOGUĆE SPRIJEČITI UNIŠTENJE SVIJETA

I da i ne. Na malim stvarima se vidi da mnoge ljude nije briga ni za što. Bacaju smeće i opuške na tramvajskim i autobusnim stanicama. Mnogi i dalje bacaju smeće u šume, rijeke, jezera i mora.

Postoje mnoga nastojanja da se spasi svijet od zagađenja, požara i globalnog zatopljenja.

Vlada svake zemlje bi mogla postrožiti zakone, još više reciklirati smeće i u potpunosti smanjiti zagađivanje prirode. Ali dok ne bude kasno mislim da će zemlja i dalje ići ka propasti.

Postoji točka kada više nema povratka. Postoji točka kada je kasno.

To je slično kao i sa bolesti. Ako se ne čuvamo dok smo zdravi, kada bolest postane kronična onda je najčešće kasno.

Od jednog drveta moguće je napraviti tisuće šibica, ali jedna šibica je dovoljna da zapali tisuće hektara šume.

Jedan pritisak gumba može aktivirati atomsku bombu velike razornosti, ali kada je jednom stisnut nema više povratka.

Ovaj svijet je dualan. U svijetu će uvijek biti i dobrih i loših ljudi, duhovno razvijenijih i onih manje razvijenih. Ako svijet nije u ravnoteži onda lako dođe do katastrofe.

Jedna Sufi izreka kaže: “Što je potrebno da zlo pobijedi svijet. Potrebno je da ono nekoliko dobrih ljudi ne učini ništa!”