Arhiva kategorije: Misterije

Je li izvorno kršćanski Vatikan bio hram boga Šive?

Vatikan

Sve religije su jedno i izvedene su iz vedske Sanatane Dharme. Poznati povjesničar P.N. Oak tvrdio je da riječ Vatikan potječe od sanskrtske riječi “Vatika”, te da “kršćanstvo” dolazi od sanskrtskih riječi “Krishna-neeti”, (“etičnost Krišne” ili ” put Krišne”), i da je “Abraham” nastao od sanskrtske riječi “Brahma”. Dalje tvrdi da su i kršćanstvo i islam nastali kao iskrivljenje vedskog vjerovanja.

(Komentar Nenad Žimjanski: Kada netko kaže “iskrivljenje” onda to čitatelja navodi na zaključak da je jedino vedsko učenje ispravno. Takvi komentari vode u fanatizam. Inicirani koji poznaju suštinu svakog učenja mogu religijsko učenje prilagoditi vremenu i okruženju a da se ne izgubi suština. Duhovno učenje se mijenja u skladu sa razvojem čovječanstva. U budućnosti će nastati Univerzalna Religija (spoj znanosti i metafizike) koja će zamijeniti sve dosadašnje religije.

Na internetu sam pronašao dvije univerzalne religije: bahai https://www.bahai.org/ i Universal Life Church https://www.themonastery.org/ . Čini mi se da bahai ima previše islamskih elemenata, a to onda nije univerzalno, a Universal Life Church su pomiješali sve i svašta. Članovi pripadnici raznih kultova (taoisti, hinduisti, pagani, wicce …) rade rituale koji im se sviđaju. Mi to zovemo bosanski lonac, kada je sve živo pomiješano. To nije dobro i nije univerzalno.

U https://hr.wikipedia.org/wiki/Religijska_geografija je dano slijedeće objašnjenje: “U religijskoj geografiji postoje dvije vrste religija: univerzalna religija i etnička religija. Univerzalna religija tip je religije koji se pokušava obratiti čitavom svijetu, svim vrstama ljudi. Tri glavne univerzalne religije jesu kršćanstvo, islam i budizam. Etnička religija tip je religije koji se obraća jednoj grupi ljudi, jednoj državi, jednoj kulturi (npr. judaizam i zoroastrizam).” Riječ “katolik” dolazi od grčke riječi “καθολικός”, a značenje je univerzalan, sveopći.

Ja pod Univerzalnom religijom podrazumijevam još veću univerzalnost. Recimo budizam je najbliži ideji Univerzalne religije, ali kršćanstvo ima svoj glavni lik Krista, a budisti Budu. Peti element Duh je sveprožimajuća svijest, ljubav i tako bi mogli izbjeći personifikaciju koja uvijek ima poveznicu sa nekom dosadašnjom religijom.  Više o Univerzalnoj religiji možete pročitati na mojoj stranici: http://drustvo-millennium.hr/tag/univerzalna-religija/)

Vatikanska crkva je oblikovana kao Shiva Linga

Usporedite dvije slike u nastavku i možete vidjeti upečatljivu sličnost oblika shiva linge i vatikanskih crkvenih spojeva. Nadalje, ako pogledamo bliže, čak vidimo savršenu tripundru i bindu koji su ugrađeni u njihov dizajn.

Vatikan

Obelisk u Vatikanu

(Komentar Nenad Žimjanski: Vatikan u sredini kružnog dijela ima obelisk što je zaista vrlo slično Šiva lingamu. Obelisk je simbol Sunca, a jedan mason mi je rekao da obelisk predstavlja zraku Sunca. Još puno tajni je skriveno u ovim simbolima, ali onaj tko traži naći će.)

Na sljedećim slikama usporedimo tripundru (tri crte koje je Lord Shiva nosio kao tilak).

Vatikan

(Komentar Nenad Žimjanski: Mistici će u ovom velikom krugu, na slici lijevo, prepoznati simbol Duha. To je sveprožimajući Duh, prapočelo svih stvari, Duh Sveti, Sanctus Spiritus. Duh Sveti je također simboliziran golubicom. Golubovi su ptice blage čudi i zato su simbol mira. Vrlo nježno iskazuju ljubav pa su stoga i simbol ljubavi. Golubovi su ptice koje lete pa su stoga također simbol zraka i sveprožimajućeg duha. Sjetite se da je Nikola Tesla jako volio golubove.

U Starom zavjetu, Postanak, piše: Jahve Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša. – Postanak 2,7.

Probajte jednu vježbu: Sjednite se udobno na stolicu ili fotelju, zatvorite oči i opustite se. Smirite misli, osjećaje i tijelo. Kada ste se smirili promatrajte kako dah ulazi i izlazi kroz nosnice. Osjećajte strujanje zraka u nosnicama. Primijetit ćete kako ova vježba daje vrlo duboki mir. Eto ovo je vrlo jednostavna vježba kako osjetiti Božju prisutnost. Prakticirajte ju oko 15-30 minuta. Ako bolujete od duševnih bolesti konzultirajte se sa liječnikom da li smijete raditi ovu vježbu.

Tilak

(Komentar Nenad Žimjanski: Na lijevoj slici ja bi četiri pravokutnika protumačio kao 4 alkemijska elementa: vatra, voda, zrak i zemlja. Ali tu možemo vidjeti i tri vodoravne linije koje su slične tilaku /3 bijele crte/ kojeg nose Hindu šaivisti na čelu. Kružić u sredini četiri pravokutnika je duh, a na tilaku je to crvena točka. Sve ima smisla.)

Vatikan

Sama riječ “Vatikan” potječe od sanskrtske riječi Vatika ili Vatica, što znači vedska kulturna ili vjerska središta. Na sanskrtu riječ Vatika koristi se za opisivanje mjesta, kao što su Ananda-Vatika, Ashrama-Vatika, Yagna-Vatika itd. Takve riječi i otkrića dokazuju da je Vatikan bio hinduističko (vedsko) vjersko središte prije nego što je njegova vlast bila prisiljena prihvatiti kršćanstvo od 1. st. pr. Također, prema nekim izvješćima, pronađena je Shiva linga tijekom iskopavanja i čuva se za prikaz u Gregorijanskom etruščanskom muzeju u Rimu (detalji dolje). Hindustan je doista bio Virat.

(Komentar Nenad Žimjanski:  Među laicima postoji uvjerenje da su ljudi štovali Sunce kao planetu. U pravom smislu Sunce je simbol Duha, a koji je sveprožimajuća svijest ili Bog. Duhovno svjetlo ima svoju analogiju sa fizičkim svijetom i ciklusima u svemiru pa je logično da su svetkovine postavljene na određene datume.

Možete zapaziti da Bazilika Svetog Petra ima oblik ključa i ključanice.)

(Preuzeto sa: https://bs.wikipedia.org/wiki/Mitraizam

Mitraizam je naziv za religiju, odnosno kult indoiranskog božanstva Mitre koji je uživao veliku popularnost na teritoriji Rimskog Carstva od 1. do 3. vijeka.

Povijest

Bog Mitra je poštovan u različitim dijelovima svijeta i u veoma širokom vremenskom rasponu. Poznat je prije svega u hinduističkoj, zatim perzijskoj, helenističkoj i rimskoj civilizaciji. U Indiji je poštovan kao Sunčevo božanstvo i usko se vezuje uz Varunu, boga voda i kaznitelja krivaca. Ova dva boga se zajedno prikazuju kao zaštitnici ugovora i zakletve koja se polaže na vodu. U Avesti je Mitra združen i sa Ahura Mazdom, vrhovnim bogom, sa Suncem koje je „njegovo oko“ i sa bikom, simbolom snage. Ekspanzijom Perzijanaca Mitrin kult se proširio u Babilon, povezao sa kultom sunčanog boga Šamaša. U Maloj Aziji Mitra postaje vrlo popularno božanstvo, pa se slavi praznik “Mitrahana” i stvaraju se njegovi misteriji. Mitrin kult, dalje se širi u Grčku, a nakon Pompejeve pobjede nad pontskim kraljem Mitridatom 66. god. p.n.e., prodire među rimske vojnike, koji ovaj kult prenose širom rimske imperije. Mitrin kult se na ovaj način prenio širom Zapada i pronađeni su mnogi hramovi na teritoriji od Welsa, uz Rajnu i Dunav, pa sve do Aleksandrije. Poklonici Mitre, kome je dana titula „nepobjedivo Sunce“ postaju i pojedini carevi, među kojima će biti i mladi Konstantin.

Car Teodosije I je godine 391. proglasio mitraizam zabranjenom religijom, zajedno sa svim paganskim religijama i proglasio kršćanstvo jedinom dozvoljenom religijom, a ovaj kult se održao sve do 5. stoljeća u perifernim dijelovima carstva. Postoje naznake da se nastavak mitraističkog kulta nastavio u bogumilstvu.)

(Komentar Nenad Žimjanski:  Sa zimskim solsticijem koji počinje 25.12. dan počinje biti sve duži, a noć sve kraća. Rimljani su prije pojave kršćanstva štovali Nepobjedivo Sunce koje se rađa 25.12. i vrlo vjerojatno je da je Katolička Crkva ustanovila Božić 25.12. kako bi zamijenila Dan rođenja Nepobjedivog Sunca (Dies Natalis Deus Solis Invicti) kojega je ustanovio car Aurelian 274. godine. To «Nepobjedivo Sunce» se pak smatra jednim od izražaja kulta boga Mitre.

Na web stranici: https://studentski-pastoral.com/index.php/pitajteKapelana/508 piše: Tako primjerice sv. Jeronim govori u jednoj svojoj božićnoj homiliji: «Čak i samo stvorenje daje za pravo našoj propovijedi, kozmos je svjedokom istinitosti naše riječi. Sve do ovoga dana rastu mračni dani, od danas se smanjuje tama… Raste svjetlost, uzmiče noć.» Zaharija u Luka 1,78 također prorokuje o Kristu kao o «Mladom Suncu koje će nas pohoditi s visine». U tom smislu sva stvorenja, pa tako i sunce, ostvaruju svoj na neki način sakramentalni značaj upućujući na svoga Stvoritelja (usp. Rim 1,20).)

Siva Linga u Etruskom muzeju Gregorijana, grad Vatikan (Vatika)

Šiva lingam

Ovaj Šiva Lingam izložen je u etrušćanskom muzeju Gregorijana, u Vatikanu. Ovo je najvažnija etrurska zbirka u Rimu, počevši sa predmetima ranog željeznog doba iz 9. stoljeća prije Krista. Enciklopedija Britannica pod naslovima „Etrurija“ i „Etruščani“ spominje da je između 2. i 7. stoljeća prije Krista sjeverna Italija bila poznata kao Etrurija. Tijekom arheoloških iskopavanja otkriveno je mnoštvo takvih “meteorskih kamenja postavljenih na isklesanim postoljima (Siva Lingas na stalcima)”. Taj je Siva Lingam iskopan iz samog Vatikana. Mnogo više mora ležati pokopano ispod masivnih zidova Vatikana i brojnih podruma.

P.N. Oakove teorije o vedskim korijenima svjetskih religija

P.N. Oak tvrdi da su kršćanstvo i islam derivati ​​hinduizma, te da su katolički Vatikan, Kaaba i Taj Mahal nekada bili hinduistički hramovi Šive. U svojoj knjizi “Neka nestala poglavlja svjetske povijesti” Oak je tvrdio da je u Indiji razvijena prva civilizacija iz koje su proizlašle sve svjetske civilizacije. Na tu je temu napisao je knjige na tri jezika.

Namjera ispravljanju onoga što je vjerovao da su „pristrane i iskrivljene verzije povijesti Indije proizvedene od okupatora i kolonizatora“, Oak je napisao nekoliko knjiga i članaka o indijskoj povijesti i osnovao „Institut za prepisivanje indijske povijesti“ 1964. godine. Prema Oaku, moderni sekularni i marksistički povjesničari izmislili su “idealizirane verzije” prošlosti Indije i iscrpili je iz njenog “vedskog konteksta i sadržaja”.

Oak tvrdi da je kršćanstvo izvorno bila vedska religija koja je slijedila Krišnu i tvrdi da je kršćanstvo izvorno bilo poznato pod imenom Chrisna-nity ili Krišna-neeti (Oak tvrdi da to znači “Put Krišne” ili “Etika Gospoda Krišne”). Ovo što slijedi je uglavnom u skladu s Oakovim drugim teorijama i tvrdnjama da se Vatikan izvorno zvao Vatika i da je Papinstvo izvorno bilo “vedsko svećeništvo” dok Konstantin Veliki oko 312. godine AD nije ubio “vedskog pointifa” i na njegovo mjesto postavio predstavnika male kršćanske sekte. Oak također tvrdi da je “Isus otišao u Indiju u dobi između 13 i 30 godina kako bi naučio Krishna-neeti (kršćanstvo) od mudraca.”

Amen dolazi od Aum

Kad kršćani na kraju svojih himni kažu „Amen“ ili nešto naglašavaju, ono što oni govore je iskvaren oblik „Aum-a“ ili „Om“, što je standardni vedski oblik obraćanja Vrhovnom Biću zvukom.

U Bibliji je rečeno: „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog.“ Ta iskonska božanska riječ, koja je jedno s Bogom, je vedski slog „Aum“. Bog se u stvaranju očituje kao Kozmička Vibracija, koja se izražava kao Kozmički zvuk i Kozmička Svjetlost. Kozmički zvuk ili Aum sinteza je svih zvukova svemira.

(Komentar Nenad Žimjanski:  Legenda kaže da su mudraci napustili Atlantidu prije nego što je potonula. Jedni su se zadržali u Egiptu, a drugi su produžili do Indije, a treći otputovali u Ameriku pa su tako nastale Maje, Asteci i Inke. Možda porijeklo riječi AMEN potječe od egipatskog boga Sunca AMON RA. U vjerovanju drevnih Židova amen je značilo: “To je zaista tako”, a u kršćanstvu ima značenje “Neka tako bude” i izgovaralo se nakon recitiranja himni.)

Izvor: https://www.indiadivine.org/was-the-christian-vatican-originally-a-temple-to-lord-shiva/

Nevjerojatno otkriće unutar Budinog kipa!

buda

Kip Bude podvrgnut CT skeniranju, rezultat bizaran – u kipu se nalazi mumija!

U nizozemskom muzeju Drents trenutno je izložen, između ostalih izložaka, i kip Bude, ali ne bilo kakav. Kip Bude o kojem je riječ u sebi ima ljudsku mumiju, što je otkriveno CT skeniranjem.

To je ujedno i prvi put da se Buda s mumijom prikazuje izvan Kine, a u tom kipu se nalaze ostaci svećenika koji je živio u periodu oko 1100. godine nakon Krista te je vjerojatno riječ o primjeru samo-mumifikacije, prenosi portal io9.

scan bude

Scan Reveals This Buddha Statue Has A Mummy Inside

Za prvih 1000 dana, redovnici bi prestali konzumirati svu hranu osim orasa, sjemenki, voća i bobica te su sudjelovali u opsežnoj aktivnosti da bi se lišili tjelesnih masnoća. Narednih tisuću dana, njihova prehrana bi bila ograničena na koru i korijen. Pri kraju ovog razdoblja, oni bi popili otrovni čaj napravljen od soka Urushi stabla, što je izazvalo povraćanje i brzi gubitak tjelesne tekućine. Otrov je također djelovao kao konzervans koji ubija crve i bakterije koje bi uzrokovale trulež tijela nakon smrti. U završnoj fazi, nakon više od šest godina strašne pripreme, redovnik bi se zaključao u kamenu grobnicu jedva veću od njegovog tijela, te meditirao. Sjedio bi u lotos položaju i ne bi se micao sve dok ne umre. Unutar kamene grobnice se nalazila mala cjevčica za zrak. Svaki dan, redovnik bi zazvonio zvonom da bi vanjski svijet znao da je još uvijek živ. Kad bi zvonjava utihnula tj prestala, cijev bi se uklanjala te grobnica biva zapečaćena za posljednje razdoblje tisuću dana rituala. Na kraju tog razdoblja grob se otvara da se vidi da li je bila uspješna samomumifikacija. Ako je tijelo pronađeno u očuvanom stanju, redovnik je bio podignut na status Bude, njegovo tijelo je uklonjeno iz groba te stavljeno u hram, gdje bi ga obožavali. Ako se tijelo raspadne, redovnik bi se vratio u grob i cijenio po izdržljivosti, ali ne bi bio predmet obožavanja.

Scientists shocked to find mummified monk inside Buddha statue

 

Nevjerojatne kuće u stijenama i podzemni gradovu u Kapadociji

Memoari nekog kapadokijskog obrednog svećenika iz 14. stoljeća:

“Bio sam moćan i nemoćan, upoznao sam glad i bol, i snagu i slabost. Kao i svima članovima užeg kruga u trinaestoj godini, priposvćenju oduzet mi je vid. Nije nam više ni trebao, mi posvećeni živjeli smo u petnaestom gradu dolje, duboko u zemlji. Prinosili smo naše žrtve u noćima punog mjeseca, kojeg nismo vidjeli, ali smo ga osjećali. Bio sam član petoga reda, što je značilo da imam pravo klesati svete simbole tupim kamenom, šesti red glodao je zubima, dok je sedmi red izrađivao likove u kamenu udarcima glavom i struganjem dlanom. Sat za satom, dan za danom, godina za godinom, oblikovali smo po jedan simbol što nas je spajao s dubokim silama crnih rupa, silama koje su nas štitile od zlog svijeta svjetlosti i zemaljskog života”.

A visual depiction of Derinkuyu

nastavit će se…

Sedam principa Hermesove filozofije

Sedam Hermetičkih principa su skraćeni prikaz principa opisanih u knjizi Kybalion, a priredila su ih tri Inicijata po nekim tvrdnjama Paul Foster Case, Michael Whitty & Charles Atkins poznat još kao Ramačaraka.

“Sedam je Principa Istine; onaj koji ovo zna, razumjevši, posjeduje Magijski Ključ pred čijim se dodirom sva Vrata Hrama otvaraju.” – Kybalion

Sedam hermetičkih principa (sedam Kozmičkih Zakona), na kojima je zasnovana cjelokupna hermetička filozofija, su kako slijedi:

I. Princip Duha ili Uma: Sve je Duh, Univerzum je Um, duh. Ovaj princip sadrži u sebi istinu da je Univerzum duh, tj. da je cijeli svijet samo mentalna tvorevina svega, predmet koji podliježe zakonima stvorenih stvari, da univerzum postoji u duhu svega i da u tom duhu mi živimo, radimo i da smo sve mi sami.

II. Princip Suglasja (Korespodencije ili Analogije): Razumijevanje ovog principa omogucuje razumijevanje stvari i rješenje mnogih problema, prirodnih tajni, kao i mnogih osobnih paradoksa. Ako primijenimo na svijet u kojem živimo sve one principe o kojima do sada ništa nismo znali, postat cemo sposobni da razumijemo mnogo više, nego što smo to bili u ranijem stanju. (- zakon korespodencije: The Essential Golden Dawn – Cicero 80 i 81. str. KAKO JE GORE, TAKO JE DOLJE. ili Kako na nebu, tako i na Zemlji.) (Korespodencija ili analogija znači suglasje, podudarnost, sličnost između dvije stvari.)

III. Princip Vibracija (Titraja): Sve se krece, sve vibrira. Onaj tko ovo dobro razumije sposoban je da kontrolira svoje vlastite mentalne vibracije, a isto tako i drugih. Onaj tko je razumio princip vibracije naoružao se je žezlom moci, rekao je jedan stari pisac.

IV. Princip polariteta (Dualiteta): Sve je dvostruko. Svaka stvar ima polove, svaka stvar ima dva ekstrema, lice i nalicje, krajnosti se dodiruju. Ovaj princip nam objašnjava da u svakoj stvari ima dva pola, dva suprotna aspekta, dva kontrasta koji su u stvari samo krajnost JEDNOG TE ISTOG predmeta izmedu kojih stoje RAZLICITI STUPNJEVI. Toplo i hladno, mada dvije suprotnosti, jesu u stvari samo jedna te ista stvar koja se razlikuje samo u stupnju i nemoguce je otkriti gdje završava toplo i pocinje hladno. Isti je slucaj i kod svijetlosti i mraka, bijelog i crnog, ljubavi i mržnje. Ovi suprotni osjecaji su samo gradacija jednog te istog osjecaja. Razumijevanje ovog principa pomaže da se modificira svoj osobni polaritet kako i polaritet drugih. (Npr. sjeverni i južni pol na magnetu.)

V. Princip Ritma: Sve prolazi. Sve stvari imaju svoje trajanje; sve se razvija, a zatim pada. Sat pokazuje vrijeme svemu. Kazaljka sata hoda jednakim koracima. Ritam se svuda manifestira u svim stvarima. Svaki je pokret odreden. Postoji akcija i reakcija, maksimum i minimum. Po ritmu ide sunce, svjetovi i ljudi. I materija podliježe istim zakonima duha i energije. Hermetisti ne mogu anulirati ovaj princip, niti zadržati hod ritma.

VI. Princip Uzroka i Posljedice (Karma): Svaki uzrok ima svoju posljedicu. Nema posljedice bez svojeg uzroka. Sve se dešava u skladu sa zakonom. Sreca je samo ime dana uzrocima koje požanjemo. Ima bezbroj uzroka, ali ništa ne može maknuti zakonu. Hermetisti znaju nacine da se do izvjesnog stupnja uzdignu iznad svijeta obicnog uzroka i posljedice. Oni se služe principima, umjesto da budu njihovo orude. Razmišljajte o ovome i vrijeme nece biti izgubljeno.

VII. Princip Spola: Postoji jedan spol u svim stvarima. Sve ima svoj muški i ženski spol. Spol se manifestira u svim stvarima, u svim svjetovima. Spol postoji u svemu, na svim planovima, bilo fizickom, astralnom ili mentalnom. Ni jedno stvorenje nije bez njega. Ova istina sadrži u sebi rješenje jednog velikog broja tajni života. NEKA RAZUMIJE ONAJ TKO MOŽE. Za one koji su cisti SVE JE CISTO. Za one koji su loši, sve je loše.

DA IZMJENIMO stanje svog duha u sebi, treba da izmijenimo vibracije; treba da stavimo u djelovanje princip polariteta i da kontroliramo svoju misao na suprotnu od one koju hocemo uništiti u sebi. RITAM se može neutralizirati pravilnom primjenom polarizacije.

Tarot

Hermit-editTarot je jedan od najboljih alata za okultno obrazovanje i otkrivanje mudrosti koja je skrivena u nama. 22 Ključa Velike Arkane predstavljaju neiscrpnu Bezvremenu Mudrost. On je drevna tehnika za dostizanje podsvijesti i oslobađanje njenih kreativnih potencijala.

Karte imaju takav dizajn da automatski prizivaju iz dubina vaše svijesti mentalna i fizička stanja koja su neophodna za oslobađanje onih psihičkih sposobnosti i spoznaju koje ta karta predstavlja.

Čak i loši međuljudski odnosi u obitelji, sa prijateljima ili na poslu imaju veze sa obrascima iz podsvijesti koji se mogu promijeniti uz pomoć Tarota. On će vam pomoći rastopiti stare navike i transmutirati vašu osobnost. Brige i nesigurnost će nestati. Kada meditirate na Tarot karte vaše stanje svijesti će biti slično stanju svijesti koju veliki Adepti postižu kada kontempliraju o nekom sadržaju. One su prikaz naših latentnih neograničenih potencijala. Svaka karta prikazuje neki aspekt nas samih. Ako karte gledate prema danim uputama njihov dizajn se prenosi u čelije vašeg mozga. Vaš mozak je sličan radio prijemniku. Kada ga podesite vi se usklađujete sa stanjem svijesti koje predstavlja karta. To je točno ono što su Majstori htjeli postići kad su kreirali Tarot.

Veliki masonski lideri su poznavali vrijednost Tarota. General Albert Pike, Veliki Zapovjednik južne jurisdikcije Škotskog Rituala na 777-moj stranici u svojoj knjizi Moral i dogma kaže: “Onaj tko želi postići razumijevanje Velike Riječi i posjedovati Veliku Tajnu . . . mora slijediti, mora učiti da bi stekao znanje i pravac djelovanja, po redu kako je nagoviješteno u alfabetu TAROTA.” Da pojasnim značenje Velike Riječi. Taj pojam se pojavljuje u masonskim inicijacijama u kojima se kandidata upućuje na traganje za izgubljenom Riječi. Pročitajte prvi odlomak prvog poglavlja Ivanovog evanđelja pa ćete dobiti ideju što je ta Riječ, iako u masoneriji ima još jedno isto tako važno značenje.

Eliphas Levi, jedan od najučeniih studenata okultne znanosti, piše: “TAROT je knjiga koja obuhvaća sve znanosti, dok njene beskrajne kombinacije mogu riješiti sve probleme; knjiga koja govori izazivanjem asocijacija; inspirira i kontrolira sva moguća shvaćanja; majstorsko djelo, možda, ljudski um i nesumnjivo jedno od najsavršenijih stvari koju nam je antika ostavila u naslijeđe.

Dalje kaže:
“TAROT je istinska filozofska mašina koja sprečava lutanje duha, ostavljajući mu istovremeno inicijativu i slobodu; to je matematika primjenjena na apsolutno, spoj pozitivnog i idealnog koji izaziva javljanje misli egzaktih kao brojevi, možda najjednostavnija i najgrandioznija zamisao ljudskog genija.”

Na drugom mjestu kaže slijedeće:
“Zatvorenik koji bi bio bez ijedne druge knjige osim Tarota, ako bi ga znao upotrijebiti mogao bi za nekoliko godina steći univerzalno znanje, i mogao bi govoriti o svim temama sa nedvosmislenom učenošću i neiscrpnom elokventnošću. … Praktična vrijednost Tarota je istinska i čudesna.”

Tarot, kao i Kabala se ne može prakticirati iz knjiga. Ključne informacije nisu nikada otkrivene javno. Osim toga u knjigama često kruže mnoge dezinformacije. Neki autori su radili promijene na Tarotu, ali Tarot ne predstavlja ovozemaljski život, materijalni svijet, već Kozmičku svijest koja je vječna i nepromjenjiva. Treba biti oprezan prema raznim špilovima. Simbolika je često iskvarena i mnogo toga nedostaje. To su detalji koje početnik često ne primjećuje. Za sada bi preporučio samo BOTA tarot. Tarot se također se uči i na višim stupnjevima AMORC-a.

Svaka Tarot karta će vam pomoći razviti posebne sposobnosti koje će vam koristiti u svakodnevnom životu. Luda je tako dizajnirana da vas poveže sa Kozmičkom svijesti, neograničenim izvorom kozmičke energije i unutarnjim mirom, ona liječi depresiju i daje polet; Mag će u vama inducirati savršenu koncentraciju; Velika Svećenica savršeno pamćenje i sjećanje itd.

Vječno goruće svjetiljke

Unatoč zadivljujućim otkrićima, očigledna je činjenica da je rana povijest Egipta i dalje velikim dijelom neistražena, i stoga predstavlja nepoznat teren. Zbog toga nije moguće sa sigurnošću reći na koji su način kilometri podzemnih prolaza i odaja ispod platoa Gize bili osvijetljeni, ali jedno je sigurno: osim ako drevni Egipćani nisu bili u stanju vidjeti u mraku, golema podzemna područja morala su nekako biti osvijetljena. Isto pitanje vrijedi i za unutrašnjost Velike piramide, a egiptolozi su se složili da se baklje nisu koristile, jer stropovi nisu bili zacrnjeni čađom od dima. Nastavi čitati