MOJA FILOZOFIJA ASTROLOGIJE

Od Allen Edwalla

Astrologija je studij utjecaja planetarnih snaga na čovjeka. Ona nije proricanje sudbine. Ona je jedna od najboljih metoda za čovjeka da spozna tko je, otkuda je došao i kamo ide.  Astrologija otkriva KARAKTER, a karakter jest sudbina. Ako čovjek promijeni svoj karakter, promijenit će i svoju sudbinu. Glavne uporabe astrologije su dijagnoza zdravlja ili bolesti, analiza karaktera vodstvo u profesiji, analiza horoskopa djece kako bi ih roditelji bolje znali podizati, također analiza podudarnosti između ljudi.

Astrologija ne pokazuje nešto drugo osim tendencija. Čovjek može upravljati svojim zvijezdama pojačanim naporom volje. Ako čovjek odluči da otpluta s plimama života tada će tendencije iskazane u natalnoj astrološkoj karti u neko vrijeme imati svoj učinak. Jedna stvar koju karta ne iskazuje je VOLJA individue i kako je ona može ojačati. Kako će individua iskazati svoju slobodnu volju, to je ostavljeno toj individui u cijelosti da sama odluči. Mudar čovjek upravlja zvijezdama, budala je njima upravljan. Astrologija upozorava i ako je čovjek upozoren, bolje je opremljen za se nosi s bitkama u životu.

Zapamtite da dobre ili tzv. loše konfiguracije planeta nisu rezultat puke sreće ili slučajnosti, nego su produkt naših vlastitih djela u prošlosti – horoskop iskazuje što smo zaradili u našim prošlima životima i otuda na što imamo pravo u sadašnjem životu. Ono što nam sada nedostaje može biti stečeno u budućnosti tako da se zalažemo u rješavanju zadaća koje su nam dane. Zvijezde POTIČU, ali ne PRISILJAVAJU. Kao što je Goethe, veliki mistik, rekao: “Iz svakih lanaca koji drže svijet okovanim, čovjek se oslobađa kada stječe samo-kontrolu.”

Zakon uzroka i posljedice (“Što čovjek sije, to će i žeti”) radi usklađeno s planetima. Duša je rođena u fizički svijet u onaj zgodan moment kada i Zakon i planete mogu funkcionirati u skladu jedno s drugim. Rođenje ega je tako vremenski podešen od strane Gospodara Sudbine, da horoskop, koji je sat sudbine, registrira vrstu dugova koju je ego stvorio u svojim prethodnim životima i vrijeme kada ti dugovi dozrijevaju, kada je žetva onoga što je posijano mora biti spremljena. Međutim, zakon sudbine nije slijep zakon, jer može biti modificiran u izvjesnom stupnju u proporciji prema količini moći volje probuđene i iskorištene od strane ega. “Ne dajte se obmanuti, Bog nije kriv. Mlinovi bogova melju polako, ali temeljito.”

Tri su faktora koja nam donose mističnu poruku zvijezda – kuće, znakovi i planete. Svaka kuća predstavlja neko područje života, znakovi su podjele neba koje po njihovom smještaju prema kućama iskazuju naš temeljni temperament i stav prema životu, a planete su glasnici Boga koje nam svojim kretanjem kroz kuće i znakove donose prilike za duševni rast koji mi trebamo za naš osobni razvoj. Mislite o planetima kao da predstavljaju glumce u predstavi. Znakovi, tada, opisuju ulogu koju svaki glumac ima i kako izražava svoj karakter, kuće predstavljaju različite ambijente, a kutni odnosi između planeta – aspekti – predstavljaju zaplet. Svaka planeta ima karakterističnu energiju. Ta energija može biti izražena pozitivno ili negativno. Način na koji je ta energija izražena je određen aspektima drugih planeta prema toj određenoj planeti.

Horoskop pokazuje samo tendencije. Stvar je vas samih da odredite kako će se bilo koja planetarna pozicija iskazati. To će biti određeno time na koji način koristite svoju MOĆ VOLJE.