Osho, čudo meditacije

Ritam savremenog života zahtijeva od pojedinca da se kreće, posebno brzo, ponekad kao da ide na trke. Međutim, najbrže bježimo sami od sebe … Ovaj razgovor sa “majstorom” otkriva naš duboki strah da se sastanemo sa svojom realnošću u trenutku zaustavljanja, opuštanja, samoće.

Ošo nam daje neprocenjivi ključ za transformaciju naših života – od vječne patnje ka ljubavi i otkriće unutrašnje svjetlosti. Čudo meditacije nas oslobađa od vlastitih prošlih programa i vraća nas same sebi.